Home

Nieuws

Leegstand niet alleen probleem eigenaar

Slopen is de beste manier om het aantal leegstaande agrarische gebouwen te beperken. Dat vindt NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoed.

Slopen is de beste optie voor de helft van de leegstaande stallen en schuren op het platteland. De ruimte die vrijkomt bij sloop kan ruimte bieden aan onder andere woningbouw. Daar is de ruimte voor ruimte-regeling een goed middel voor.

Voor de andere helft van de lege stallen moet een goede herbestemming gevonden worden. Een agrarische functie is wenselijk, maar ook andere bedrijven kunnen zich mogelijk vestigen op oude boerenbedrijven.

Liever geen burgers

LTO Nederland voorzitter Marc Calon vertelde op het congres Grondgebonden Ondernemen, georganiseerd door makelaarsvereniging NVM in samenwerking met Boerderij, dat hij liever geen burgers in deze leegstaande gebouwen ziet. “Dan beginnen ze een winkeltje, maar dat hoort in de binnenstad.”

Helft gebouwen geen andere bestemming

De verwachting is dat in 2030 de helft van de leegstaande stallen geen nieuwe eigenaar krijgt. De huidige geschatte oppervlakte leegstand is zo’n 11 miljoen vierkante meter, de komende jaren komt daar nog zo’n 40 miljoen vierkante meter bij, zegt NVM op basis van cijfers van Wageningen UR.

Marc Calon, voorzitter LTO Nederland (links), ontvangt uit handen van Ard Klijsen, voorzitter vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed van NVM, het eerste exemplaar van 'Samen naar een vitaal buitengebied'. - Foto: Koos Groenewold
Marc Calon, voorzitter LTO Nederland (links), ontvangt uit handen van Ard Klijsen, voorzitter vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed van NVM, het eerste exemplaar van 'Samen naar een vitaal buitengebied'. - Foto: Koos Groenewold

Leegstand wordt in de hand gewerkt door beleidsplannen van bijvoorbeeld provincies Brabant (versnelde verduurzaming van de veehouderij) en Gelderland, merkt NVM.

Leegstand niet alleen probleem eigenaar

De makelaarsvereniging is van mening dat leegstand niet alleen een probleem is van de eigenaar. Verloedering van het platteland ligt op de loer. Ze vinden daarom dat er goede regelingen moeten komen om sloop aantrekkelijk te maken.

Paul Braks, programmamanager Agrarische & Landelijk vastgoed bij de NVM, benadrukt dat door de huidige krapte op de woningmarkt de ruimte voor ruimte-regeling met gesloten beurs kan. Dus oude gebouwen slopen met de opbrengsten van een nieuwe bouwlocatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.