Home

Nieuws 1 reactie

Impasse glyfosaat duurt voort

De toekomst van onkruidbestrijder glyfosaat blijft ongewis. De lidstaten hebben donderdag geen besluit kunnen nemen over het voorstel om glyfosaat voor een periode van vijf jaar toe te laten.

De Europese Commissie zal het voorstel voor het eind van de maand voorleggen aan een beroepscommissie, waarin ook de lidstaten zitting hebben. Als die commissie ook niet tot een besluit komt, moet de Europese Commissie zelf een besluit nemen. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft al aangegeven zich dan te richten naar het oordeel van het Europees Parlement dat een toelating van vijf jaar heeft bepleit.

Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker - Foto: ANP
Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker - Foto: ANP

Het commissievoorstel kreeg donderdag steun van 14 lidstaten, die samen 37% van de bevolking vertegenwoordigen. Voor goedkeuring was de steun van 16 lidstaten nodig, die samen 65% van de bevolking vormen.

Nederland voor toelating van 5 jaar

Nederland stemde voor, samen met Tsjechië, Denemarken, Estland, Ierland, Spanje, Letland, Litouwen, Hongarije, Slowakije, Zweden, Finland en Slovenië. Bulgarije, Duitsland, Polen, Portugal en Roemenië onthielden zich van stemming. De overige lidstaten stemden tegen het commissievoorstel (België, Griekenland, Frankrijk, Kroatië, Italië, Cyprus, Luxemburg, Malta en Oostenrijk).

Minister Carola Schouten zei in een reactie op de impasse dat ze zich “eerst wil laten informeren over de exacte positie van andere lidstaten en de verdere procedure. De Europese Commissie is nu weer aan zet.” Nederland steunde het commissievoorstel, omdat “de wetenschappelijke beoordeling aangeeft dat glyfosaat veilig gebruikt kan worden”, aldus Schouten.

De huidige toelating voor glyfosaat loopt op 15 december 2017 af.

Beslissing over toelating al sinds 2015 vooruit geschoven

Europese Commissie had al in 2015 een beslissing moeten nemen over hernieuwde toelating, maar door de politieke controverse over het middel werd het besluit steeds vooruit geschoven.

Aanvankelijk wilde de Europese Commissie het middel voor een periode van 15 jaar toestaan. Toen daarover geen overeenstemming kon worden bereikt en de discussie zich vooral toespitste op de vermeende kankerverwekkendheid, werd vorig jaar een tussenoplossing geformuleerd waarbij een nieuwe beslissing afhankelijk werd gemaakt van het oordeel van het Europese chemicaliën agentschap Echa. Ondertussen werd de toelating voor een periode van maximaal anderhalf jaar verlengd.

Echa en Efsa: glyfosaat niet kankerverwekkend

Echa kwam dit jaar tot de slotsom dat glyfosaat niet kankerverwekkend was. Dat sloot aan bij conclusies van de Europese voedselveiligheidsautoriteit en van een gezamenlijke werkgroep van de Wereldvoedselorganisatie en de Wereldgezondheidsorganisatie.

IARC: glyfosaat wel kankerverwekkend

Het Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek (IARC) bleef op het standpunt dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is voor de mens. Greenpeace en andere tegenstanders van het gewasbeschermingsmiddel, dat wereldwijd het meest gebruikte chemische herbicide is, haalden het IARC-standpunt vaak aan, regelmatig aangevuld met onthullingen over de slinkse manier waarop producent Monsanto de publieke en politieke opinie ten faveure van glyfosaat probeerde te beïnvloeden. Dat Monsanto weigerde in een hoorzitting van het Europees Parlement een toelichting te geven, werd parlementsbreed veroordeeld en viel ook bij de gewasbeschermingsmiddelenindustrie niet goed.

Het Europees Parlement kwam dit najaar na de hoorzitting tot de uitspraak dat glyfosaat niet langer dan vijf jaar mocht worden toegestaan. Daarmee sprak het parlement zichzelf overigens tegen, want een jaar eerder vond het Europarlement een toelating van zeven jaar nog aanvaardbaar.

Geen meerderheid voor 10 jaar toelating

De Europese Commissie kwam aan het eind van de zomer met een herzien voorstel om glyfosaat voor een periode van tien jaar toe te staan. Dat voorstel kon niet de goedkeuring wegdragen van de lidstaten, die er in het permanent comité voor planten, dieren, voedsel en veevoer (Scopaff) over moeten beslissen. De Europese regelgeving vereist dat bij de toelating van glyfosaat een meerderheid van tenminste 16 lidstaten, die gezamenlijk tenminste 65% van de bevolking vertegenwoordigen.

De Europese Commissie schikte zich naar de wensen van het parlement, door een goedkeuring van 5 jaar voor te stellen. Toen Frankrijk en andere landen dat nog te lang vonden, speelde de vertegenwoordiger van de Europese Commissie donderdag hoog spel, meldde de doorgaans goed geïnformeerde Brusselse website Politico.

Juncker laat zich leiden door standpunt EP

Als de lidstaten er onderling niet uit zouden komen, zou voorzitter Jean-Claude Juncker het heft zelf in handen nemen. Daarbij zou hij zich laten leiden door het standpunt van het Europees Parlement, om glyfosaat voor een periode van vijf jaar toe te laten.

Het is Juncker al langer een doorn in het oog dat lidstaten besluitvorming kunnen dwarsbomen door minderheidsstandpunten in te nemen of domweg zich van stemming te onthouden.

Eén reactie

  • g.g

    middel kan wel minder gebruikt worden, wordt veelal door gemak gebruikt en omdat het niet duur is gebruikt.

Of registreer je om te kunnen reageren.