Home

Nieuws

Hogan: lidstaten zo nodig korten op landbouwgeld

Europese lidstaten worden gekort op de subsidies uit het landbouwbudget, als hun nationale actieplannen in het nieuwe beleid niet passen bij de Europese doelstellingen.

Dat heeft Europees landbouwcommissaris Phil Hogan gezegd in het Europees Parlement, naar aanleiding van vragen.

Lidstaten zijn verantwoordelijk voor nastreven doelen

Hogan lichtte in het Europees Parlement de plannen voor het nieuwe Europese landbouwbeleid vanaf 2020 toe, dat de Europese Commissie woensdag 29 november bekendmaakte. Hogan zegt dat lidstaten verantwoordelijk worden voor de uitvoering van het beleid en dat ze daar ook vrijheden in krijgen. Voorop staat echter dat de interne markt overeind blijft en dat er geen oneerlijke concurrentie tussen landen ontstaat.

Phil Hogan. - Foto: ANP
Phil Hogan. - Foto: ANP

In het Europees Parlement bestaat enige scepsis over de verschuiving van het accent vanuit de Europese Unie naar de lidstaten. Christendemocratisch woordvoerder Albert Dess zei sceptisch te zijn over een “te grote nationale verantwoordelijkheid.” Ulrike Müller (liberale fractie) en Eric Andrieu (sociaaldemocraten) zien ook gevaren van marktverstoring kleven aan het verschuiven van verantwoordelijkheden naar de lidstaten.

Geen woord over omvang budget

De omvang van het budget, waar Hogan niets over wilde zeggen, is voor een deel van het parlement ook een punt van zorg. Hogan zei met zoveel woorden dat andere commissarissen hun ogen gericht hebben op het landbouwbudget als het gaat om herverdeling van gelden. Het landbouwbudget omvat grofweg 40% van de totale Europese begroting.

Hogan wil met een verschuiving van de accenten de lidstaten ook financieel een grotere verantwoordelijkheid geven, onder andere door het instrument van cofinanciering. Net als een deel van het parlement wil hij dat de verschillen in subsidies tussen boeren in verschillende lidstaten worden rechtgetrokken, maar dat kan volgens hem alleen als er meer geld in het landbouwbudget komt.

Vergroening op nieuwe leest

De vergroeningsmaatregelen die in het huidige Gemeenschappelijke Landbouwbeleid werden ingevoerd, zijn in de ogen van de Europese Commissie veel te ingewikkeld geworden. Die moeten, zegt Hogan, op een andere leest worden geschoeid, passender bij de nationale omstandigheden. Hij wil niet dat vanuit Europa wordt bepaald hoe lang en hoe breed houtwallen moeten zijn en hoeveel bomen er moeten staan.

Of registreer je om te kunnen reageren.