Home

Nieuws

Hoe het groene onderwijs toch (nog) onder landbouw valt

De vier coalitiepartijen hebben besloten het groene onderwijs los te weken van het oude ministerie van Economische Zaken en onder te brengen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar als het gaat over de precieze uitwerking daarvan, is niet minister Cees Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) maar minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) de gesprekspartner van minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Dat bleek donderdag 2 november tijdens het debat over de regeringsverklaring.

Verschillende fractievoorzitters uitten hun zorg over de financiële afwikkeling van de overdracht van het groene onderwijs naar een ander ministerie. Omdat de bekostiging van het groene onderwijs niet op precies dezelfde manier gebeurde bij het ministerie van EZ als bij het ministerie van OC&W, heeft het groene onderwijs een kleiner budget dan volgens de regels van OC&W logisch zou zijn. Dat gaat volgens sommige berekeningen om enkele tientallen miljoenen per jaar. Bij de afspraken voor het regeerakkoord is daarvoor echter niet meer dan € 10 miljoen uitgetrokken.

Ander probleem voor Wageningen UR

De fractievoorzitters Cees van der Staaij (SGP), Alexander Pechtold (D66) en Sybrand Buma (CDA) besteedden aandacht aan die problematiek, mede ingefluisterd door de Wageningse bestuursvoorzitter Louise Fresco. Voor Wageningen UR komt nog een ander specifiek probleem om de hoek kijken. Doordat de bestuursstructuur van het Wageningse onderzoek (DLO-instituten) en de universiteit zo sterk met elkaar is verweven, is het lastig dat te ontrafelen en onder te brengen onder twee aparte ministeries (EZK en OCW), met een derde ministerie als inhoudelijk verantwoordelijke (LNV).

Buma zei daarover: “Ik doe slechts de oproep — wellicht is het een opdracht — om er vanuit het kabinet voor te zorgen dat het voor Wageningen goed te behappen is en dat onderzoek, onderwijs en innovatie op een goede manier worden gewaarborgd.”

Duidelijkheid over financiële gevolgen

De Kamer wil voor de begrotingsbehandeling duidelijkheid over de financiële gevolgen van de overheveling van het groen onderwijs. Minister-president Mark Rutte beloofde dat, na aandringen van Cees van der Staaij. Rutte vindt het groene onderwijs ‘verschrikkelijk ingewikkeld’, ook al is hij in het verleden staatssecretaris voor onderwijs geweest.

Rutte: “Hoewel ik hier natuurlijk alle feiten beschikbaar heb en alle vragen zou kunnen beantwoorden, zouden we kortheidshalve ook kunnen afspreken dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een brief stuurt aan de Kamer over de uitwerking van deze elementen van het regeerakkoord.”

Ministerie van LNV voert gesprekken met onderwijs

De minister-president stelde daarbij vast dat het niet het ministerie van EZK is dat de gesprekken voert met OCW, maar het ministerie van LNV, waardoor minister Carola Schouten op dat punt niet aan de zijlijn staat.

Of registreer je om te kunnen reageren.