Home

Nieuws 34 reacties

Glyfosaat vijf jaar toegelaten

Onkruidbestrijder glyfosaat wordt voor een periode van vijf jaar toegelaten.

Dat hebben de Europese lidstaten in Brussel in meerderheid besloten. Nederland stemde voor de toelating van het middel.

Europees commissaris Vytenis Andriukaitis zei in een eerste reactie dat de lidstaten hebben laten zien dat ze – als ze dat willen – verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Jarenlange discussie over toelating

Met het besluit in het beroepscomité is een eind gekomen aan een jarenlange discussie over de toelating. Aanvankelijk wilde de Europese Commissie een toelating van 15 jaar. Dat werd, onder druk van de publieke en politieke discussie, in de loop van de tijd ingekort.

De Europese Commissie had in het voorstel geen nadere voorwaarden gesteld aan de toelating. Er zijn ook geen bepalingen opgenomen over uitfasering van het gebruik van de onkruidbestrijder.

Is glyfosaat wel of niet gevaarlijk?

Glyfosaat is een werkzame stof waarvan het internationaal kankeragentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het voor de mens waarschijnlijk kankerverwekkend is. De Europese voedselveiligheidsautoriteit, het Europees agentschap voor chemicaliën, het Duitse instituut voor risicobeoordeling en een werkgroep van Wereldgezondheidsorganisatie en Wereldvoedselorganisatie hebben geconcludeerd dat er geen volksgezondheidsgevaren zijn bij normaal gebruik.

Beroepscomité

Het beroepscomité in Brussel werd door de Europese Commissie opgeroepen om een besluit te nemen, nadat de lidstaten er op 9 november niet uitkwamen in het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff). Toen was er weliswaar een meerderheid van de lidstaten voor toelating, maar de meerderheid was te klein om te komen tot een gekwalificeerde meerderheid.

Tegenstanders van glyfosaat hebben dit jaar vaak in Brussel geprotesteerd. Foto: AFP
Tegenstanders van glyfosaat hebben dit jaar vaak in Brussel geprotesteerd. Foto: AFP

Lidstaten overgehaald

Bij de stemming van maandag bleek een aantal lidstaten zich niet langer te onthouden, maar te zijn overgehaald tot het vóór-kamp. Dat waren Bulgarije, Duitsland, Polen en Roemenië. Tegen toelating stemden België, Griekenland, Frankrijk Kroatië, Italië, Cyprus, Luxemburg, Malta en Oostenrijk. Portugal onthield zich van stemming.

‘Goed dat onzekerheid voor boeren is weggenomen’

Copa Cogeca teleurgesteld

Ondanks het besluit om de onkruidbestrijder toe te laten, toonde de Europese koepel van landbouworganisaties Copa Cogeca zich teleurgesteld. “Het is goed nieuws dat er een besluit is genomen en de onzekerheid voor boeren is weggenomen.” Volgens Copa Cogeca hebben de Europese lidstaten onvoldoende oog gehad voor de voordelen van het middel, bijvoorbeeld bij het tegengaan van bodemerosie.

Greenpeace

Milieuorganisatie Greenpeace betreurt de toelating, ook omdat met het besluit de wens van een burgerinitiatief om het middel te verbieden is genegeerd. Het Europees Parlement riep eerder op het gebruik van glyfosaat in vijf jaar uit te faseren.

Argentinië alert op glyfosaatban

Argentinië bereidt zich voor op de mogelijke afschaffing van glyfosaat in de Europese Unie (EU). Argentinië gaat het gebruik van genetisch gemodificeerd sojazaad toelaten dat resistent is tegen gewasbeschermingsmiddelen, anders dan glyfosaat.

Dit meldt persbureau Reuters. Door zaad in te zetten dat niet resistent is tegen glyfosaat, wordt er niet met glyfosaat gespoten om het gewas niet aan te tasten.

Export sojaschroot

Het debat in de EU over het wel of niet toelaten van glyfosaat als onkruidbestrijder, baart Argentinië zorgen. De nummer 1 exporteur van sojaschroot en de nummer 3 exporteur van sojabonen in de wereld voelt een bedreiging voor de export naar de landen in de EU.

Het is volgens Gustavo Lopez, directeur van het Argentijnse consultancybedrijf Agritrend, niet duidelijk of een glyfosaatverbod in de EU gevolgen heeft voor de sojavrachten vanuit Argentinië. Desondanks worden er maatregelen genomen.

GMO-sojazaad

Het landbouwministerie van Argentinië liet in een verklaring weten dat verandering nodig is. Voor het GMO-sojazaad dat gebruikt wordt, moeten onkruidbestrijders ingezet worden die geen gezondheidszorgen opwekken, zoals glyfosaat wel doet. De bedrijven Syngenta en Bayer hebben de Argentijnse regering toestemming gevraagd voor het gebruik van het zaad dat niet resistent is tegen glyfosaat.

In de eerste negen maanden van 2019 heeft Argentinië 7,5 miljoen ton sojaschroot naar de EU geëxporteerd. Verwacht wordt dat 16,8 miljoen hectare ingeplant zal worden voor de oogst van 2017-’18.

Mede-auteur: Carolien Kloosterman

Laatste reacties

 • Bertus Buizer

  Jammer, want Roundup en de werkzame stof glyfosaat zijn schadelijk voor gezondheid, bodem, bodemleven, biodiversiteit en ecosystemen. De Europese lidstaten hadden glyfosaat voorlopig moeten verbieden. De landbouw kan bovendien heel goed / beter zonder.
  <>

  De Franse president Emmanuel Macron heeft vandaag zijn regering gevraagd de nodige voorzieningen te treffen zodat glyfosaat in Frankrijk verboden zal zijn zodra er alternatieven gevonden zijn, en uiterlijk over 3 jaar. Nederland doet er goed aan om daar als exportland rekening mee te houden.

  Er is wel een lichtpuntje. Want Eurocommissaris Andriukaitis (volksgezondheid) heeft na de stemming vandaag het volgende gezegd, zo weet het AD te melden: "Als morgen blijkt dat glyfosaat toch gevaarlijker is dan we nu denken, trekken we meteen de stekker eruit.”
  <>

 • WJHDKremer

  Bertus, gelukkig is er op feiten een besluit genomen en niet op onderbuikgevoelens.
  Jammer vind ik wel dat het gebruik niet aan banden in gelegd. Verbod voor particulieren en verharde terreinen. Verbod op preharvest toepassing o.a. Op deze manier had het gebruik voor onmisbare toepassingen geen probleem meer hoeven zijn.

 • mtseshuis

  @WJHDKremer: Sluit ik me 100% bij aan, prima dat het beschikbaar blijft, jammer dat er geen beperkingen op het gebruik op omstreden terreinen gelegd worden..

 • arink

  Als het zo'n veilig middel is kun je er op verhardingen en bij particulieren toch kwistig op los spuiten? Die zorg lijkt wat hypocriet nietwaar?

 • farmerbn

  We weten niet of glyfosaat kankerverwekkend is maar wél dat roken kankerverwekkend is. Ik neem aan dat tegenstanders van glyfosaat geen rokers zijn. Roken ze wel dan kunnen ze zich beter druk maken over hun eigen falen dan anderen de les te lezen. Oftewel het gaat niet of glyfosaat kankerverwekkend is maar dat je een product kunt weren van een producent die je niet aanstaat. Het gaat over macht.

 • info36

  Het is puur wetenschappelijk aangetoond dat glyfosaat niet kankerverwekkend is.
  Voor de rest is alles emotie.

 • koestal

  het is niet bewezen dat het schadelijk is !

 • Bennie Stevelink

  @Bertus, wel eens gehoord van watertoxiciteit? Water is ook schadelijk, zelfs dodelijk als je er maar genoeg in één keer van inneemt.
  Keukenzout is ook een dodelijk gif. Het werd in China vaak gebruikt om zelfmoord te plegen. Het schijnt een zachte dood te zijn. Toch wordt in veel gerechten keukenzout gebruikt. Het staat vaak zelfs op tafel.
  Van zonlicht krijg je huidkanker.
  Als een vrouw te laat in haar leven begint met kinderen staat ze meer onder invloed van oestrogenen, door haar eigen lichaam aangemaakt. Die veroorzaken borstkanker.
  Als je je huis schildert krijg je stoffen binnen die op je hersenen inwerken.
  Onlangs werd bekent dat onder vegetariërs veel meer winterdepressies voorkomen. Dus een vegetarisch dieet is ook niet goed voor de gezondheid.
  Van de bruine korst om brood is bekent dat die kankerverwekkend is.

 • Jan-Zonderland

  Het werd altijd gesteld door de wereldgezondheidsraad dat glyfosaat MOGELIJK kankerverwekkend is. In het artikel hierboven is dat al veranderd in WAARSCHIJNLIJK.....
  Boeren gaan aan het kortste eind trekken, hoe dan ook.
  Verder nog even de vraag aan hhr Buizer: kunt u mij een aantal torpassingrn van glyfosaat opnoemen en de betere en veiligere en minder milieubelastende vervangende middelen ? Noem bijvoorbeeld even de alternatieven voor graslandvernieuwing, aardappelopslag bestrijding en pre harvest onkruidbestrijding in granen. Bvd.

 • Jan-Zonderland

  @Bennie Stevelink
  Even je voorbeelden van keukenzout tov glyfosaat in cijfers: glyfosaat LD50 van 5600mg/kg en keukenzout LD50 van 3000 mg/kg LD50 is de hoeveelheid va n een stof die dodelijk is voor 50 % van een populatie. Voor een persoon van 100 kg is 300 gram zout in 50% van de gevallen acuut dodelijk Voor glyfosaat is dat dus 560 gram actieve stof (1 liter Round Up 540)

 • A1967

  Dit soort domme vergelijkingen met keukenzout en water helpt dus niks voor de acceptatie van en voor een verantwoord gebruik van glyfosaat. Het zet alleen de boeren in een hoek.

 • Jan.braakman1

  @Jan-Zonderland: Het IARC stelt "Glyphosate is probably carcinogenic to humans". 'Waarschijnlijk' dus en niet 'mogelijk'.

 • Bertus Buizer

  @Jan-Zonderland. Wordt glyfosaat (Roundup) niet vooral gebruikt om de gevolgen van slecht graslandbeheer en slecht bodembeheer weg te poetsen? De grote negatieve milieu-impact van glyfosaat komt vooral door de volveldstoepassingen. Als je een echte plantenteler bent, moet er dan toch iets bij je gaan rinkelen? En al helemaal bij een volveldstoepassing op een rijpend graangewas. Hoewel ik boeren allerlei pleziertjes en gemak gun, trek ik hier aan de bel, daarbij gevoed door onrustbarende uitkomsten van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. De komende maanden wordt daaruit nog veel meer informatie verwacht.

 • farmerbn

  Aha, volgens Dhr Buizer gebruiken vooral slechte boeren glyfosaat. Dat geeft een nieuwe wending in de discussie.

 • kleine boer

  Bertus vergeet dat door evt droogte er slechte grassen kunnen komen....en dan is het meteen slecht bodembeheer?

 • Jan-Zonderland

  @Bertus, ik vroeg je een aantal betere alternatieven te geven voor bepaalde toepassingen van glyfosaat. Daar kan ik als slechte, glyfosaatgebruikende boer mogelijk nog wat van leren.
  Verder zie ik het verband niet tussen glyfosaatgebruik en slecht bodembeheer en slecht graslandbeheer maar, zoals gezegd, ik ben een domme boer.

 • Jan-Zonderland

  @A1967, de LD50 waarde ban alle stoffen is de internationale methode om de mogelijke giftigheid van die stoffen vast te stellen. Dat heb ik zelf niet be dacht. Ik weet ook wel dat er andere factoren meespelen zoals langdurige blootstelling aan lage doseringen die net zo schadelijk KUNNEN zijn maar dan heb je het over heel andere dingen die MOGELIJK bij glyfosaat als ook bij keukenzout kunnen spelen. Vooralsnog js daat wetenschappelijk nog geen bewijs van geleverd mbt glyfosaat.

 • Bertus Buizer

  @Jan-Zonderland, je bent vast geen domme boer. Maar lees dit eens, over wat #Roundup met het bodemleven doet en stel dan je vragen nog een keer:
  <>

 • <>
  Is ook interessant om te lezen.

 • A1967

  Jan zonderland,het begint er al mee dat de mens zout nodig heeft, net als 2 liter vocht/water per dag.
  Hoeveel heeft de mens per dag nodig van glyfosaat.....
  Mijn punt is dat je argumenten die je met een beetje gezond verstand gemakkelijk kunt weerleggen niet aan moet voeren als je iets wilt bereiken.

 • pinkeltje

  Eet voor de lol eens een eetlepel nootmuskaat in één keer op.......

 • Jan-Zonderland

  @Bertus, fijn dat je nog een goede dunk van me hebt als boer.
  Jij weet net zo goed als ik dat het hele internet vol staat met hele en halve waarheden en een hoop onzin ook. Daarom lees ik dergelijke artikelen ook nooot omdat ik die onmogelijk op waarheid kan toetsen.
  Waar het mij om gaat is dat ik graag antwoorden van jou wil op de vraag die ik je gesteld heb. Ik zou graag willen weten wat goede alternatieven zijn voor glyfosaat als die, zoals jij stelt, nog beter zijn ook. Wij zitten hier in Noord Amerika sowieso al een beetje op een doodlopende weg met glyfosaat vanwege de resistentie maar dat even terzijde. Ik gooi mijn oude schoenen echter niet weg voordat ik nieuwe heb.

 • Jan-Zonderland

  @Pinkeltje, er was hier net op het nieuws dat er kinderen ernstig ziek worden hier en zelfs dood gegaan zijn aan teveel hoestdrank, spul wat sowieso niet helpt tegen waar het voor bedoeld is

 • Bertus Buizer

  @Jan-Zonderland, Ik begrijp dat jezelf daar in Noord-Amerika vanwege de resistente super onkruiden eigenlijk al tegen een kantelpunt aanzit wat betreft het gebruik van glyfosaat.

  In antwoord op jouw vragen:
  1. graslandvernieuwing:
  in plaats van elke 5 tot 10 jaar de grasmat doodspuiten met glyfosaat om het vervolgens machinaal kapot te maken en in te werken, zou je kunnen denken aan jaarlijks doorzaaien. In 2012 zijn 60 melkveehouders daarmee gestart aan de gang gegaan in het praktijknetwerk graslandverjonging. Je houdt dan zeg maar elk jaar je grasland jong en hoeft het dan ook niet meer volgens de oude methode te 'vernieuwen'. Zie bijvoorbeeld
  <>
  en
  <>

  2. aardappelopslag:
  2.1. Gebruik niet teveel pootaardappelen per hectare zodat de maatsortering groot genoeg is;
  2.2. Goede afstelling van de rooimachine;
  2.3. Schaar na de oogst wat vee in dat de verliesknollen kan op eten;
  2.4. Beter niet ploegen voor de winter als het kan. Dan kan eventueel aardappelopslag kapotvriezen.
  Via de volgende link kun je er meer over lezen (ergens aan het eind, pag 22 of zo):
  <>

  >>

 • Bertus Buizer

  >>

  3. preharvest;
  Nou, dat moet je sowieso niet willen, glyfosaat spuiten op een rijpend gewas.
  3.a. Als je anders problemen hebt met ongelijke afrijping, zou je toch eens moeten kijken naar andere aspecten, die ik jou eigenlijk niet hoef te noemen, maar goed:
  3.a.1. is je zaaibed goed genoeg voor een gelijkmatige opkomst;
  3.a.2. is er nog wat in de rassenkeuze te verbeteren?;

  3.b. Als het om superonkruiden gaat die boven het afrijpend gewas uitsteken:
  3.b.1. geen glyfosaat spuiten, want dat helpt niet en je kunt het ook niet maken, glyfosaatresten in bier en brood;
  3.b.2. bij de zaaibedbereiding rijpaden aanleggen, zodat je de koppen van het onkruid, net voordat die in het zaad schieten, zo vaak als nodig en mogelijk kunt afmaaien.

  Je ziet ik heb steeds geen glyfosaat gebruikt ;-)

  O ja, houd je land zoveel mogelijk bedekt met een groenbemester, o.a. tegen kiemend onkruid. Beter geen brassica's (ivm de nuttige Mycorrhiza-schimmel), maar bijvoorbeeld wikken en facelia (die vriezen ook gemakkelijker kapot).
  <>

  Tenslotte zou ik je willen adviseren om toch meer te lezen over wat je echt interesseert en nodig ook eens een andere adviseur dan die je gewend bent of een collega uit die daar meer zinnige dingen over zou kunnen vertellen.

  Je zult merken, dat boeren interessanter kan worden.

  Veel succes daar. Leuk om even met je te hebben mogen meedenken.

  Voor meer informatie:
  <>

  >||


 • farmerbn

  Ik denk dat Jan hier niet veel mee kan. Hij had waarschijnlijk een meer hoogwaardig advies gekregen.

 • Jan-Zonderland

  @Bertus, hartelijk dank voor je suggesties. Ik denk dat ze regelrecht uit het handboek voor biologische landbouw komen. Ik zal niet beweren dat het geen mogelijkheden zijn die toepasbaar zijn maar ik heb persoonlijk grote bedenkingen:
  1) Met doorzaaien raak je kweek en andere wortelonkruiden in grasland niet kwijt.
  2)In de aardappelteelt, en vooral de pootgoedteelt, ontkom je niet aan een bepaalde hoeveelheid verliesknollen (klein grut), hoe secuur je ook rooit. Je kunt pootgoed niet grover laten groeien omdat het dan "uit de maat groeit". Even een koppel vee over het aardappelland sturen is natuurlijk je reinste kolder.
  Niet ploegen voordat het vriest? Het vriest in Nederland bijna nooit en als het dat al doet heb je als akkerbouwer op wat zwaardere grond graag je land op wintervoor liggen zodat de vorst zijn werk kan doen mbt de grondstructuur. Ik hoor je al zeggen: helemaal niet ploegen, houd de verliesknollen bovenop. Okals dat werkt in een bouwplan, OK maar dan moet het nog steeds vriezen en dat doet het amper. Oh ja , je adviseert ook nog om de grond zoveel mogelijk bedekt te houden met groenbemesters, nog minder effect van de nachtvorstjes.
  Vervolg in volgende reactie

 • Jan-Zonderland

  Vervolg:
  3) Pre harvest burn down wordt hier soms gedaan in soyabonen, maar die zijn dan al geheel rijp en dood. Plm 5 dagen voor het dorsen. Het is enkel om aanwezig onkruid te doden en te laten verdrogen zodat het dorsen makkelijker verloopt. E.e.a. wordt alleen toegepast als de normale onkruidbestrijding tekort geschoten is (Meestal in niet Round Up ready soyabonen). In tarwe wordt het een heel enkele keer ook toegepast, om dezelfde reden, in een rijp en dood gewas. In witte bonen wordt het soms wel toegepast om de afrijping meer gelijk te krijgen over het perceel. Dat heeft niks te maken met ras of zaaimethode maar alleen met de grote verschillen in grondsoort binnen 1 perceel, wat hiet heel normaal is.
  De suggestie van rijpaden en onkruid maaien ga ik maar niet verder op in.
  Sorry Bertus, deze adviezen gaan het niet doen voor mij. Zoals Farmerbn al opmerkte: Ik had liever wat hoogwaardiger advies gekregen.
  Maar verkeerd advies is ook advies, dat dan weer wel. En nogmaals, ik ben echt niet verslaafd aan glyfosaat maar het is een erg handig middel om erbij te houden.

 • Bertus Buizer

  @Jan-Zonderland,
  Bedenk wel dat je het met je vertrouwen op glyfosaat al zóver hebt laten komen, dat je nu problemen hebt met resistente onkruiden. Vanaf daar heb ik geprobeerd met je mee te denken.

  Misschien moet je denken aan 'ontslaving' van glyfosaat. Weet dat je daar niet alleen in staat. Heel veel van je collega's, en ook bestuurders, politici en adviseurs zijn daaraan toe.

  'Omdenken' is een lastig proces. Dat merk ik ook aan jouw reactie. Je probeert dan allerlei argumenten aan te slepen om iets niet te veranderen. Jij
  haalt nu bijvoorbeeld aan dat het in Nederland 's winters 'bijna nooit vriest'. Dat lijkt mij echt minder relevant voor jouw situatie in Noord-Amerika.

  Focus je op de echte problemen en vooral op duurzame oplossingen en neem die serieus.

  Kweekgras in jouw grasland duidt in ieder geval op een arme structuur. Dat heeft alles met bodembeheer te maken.

  Veel succes. Ik laat het hier voorlopig bij.

 • farmerbn

  Dhr Buizer is duidelijk een adviseur voor 'niet-boeren'. Hij weet het mooi te brengen zodat politici en anderen hem opdrachten geven. Boeren zelf hebben niet veel aan zijn adviezen omdat ze de aangekaarte zaken al lang geprobeerd hebben of het zijn niet uitvoerbare ideeen. Het enige goede advies voor de niet-boeren die het altijd beter weten, is het gewoon voordoen. Koop een boerderij en laat zien hoe het beter kan.

 • Jan-Zonderland

  @farmerbn, ik had het niet beter kunnen verwoorden. Bedankt voor de steun die ik hierin proef👍

 • alco1

  "De beste stuurlui...." is ook zo'n gezegde wat daarop van toepassing is.

 • Meralco

  Hoe denk de heer Buizer zijn ideeën in bijvoorbeeld de veenkoloniën toe te passen. Er wordt hier nauwelijks nog geploegd en de grond is zeer erosiegevoelig waardoor er voorzichtig met mechanische bestrijding moet worden omgegaan.

  Aardappels worden laat gerooid waardoor een groenbemester niet effectief is, zeker niet dit natte jaar. Bovendien verhindert een groenbemester het eventueel kapot vriezen van achtergebleven knollen. De onkruiddruk is er zeer hoog. Dat heeft meer met de grondsoort dan het management van de boer te maken.

 • farmerbn

  Ik ben bang dat Dhr Buizer geen (gratis) antwoord meer gaat geven.

Laad alle reacties (30)

Of registreer je om te kunnen reageren.