Home

Nieuws 3 reacties

Geen extra debat over mestfraude

De Tweede Kamer wil geen apart debat over mestfraude. Alleen SP en PvdA steunden het verzoek van PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand om een debat te houden naar aanleiding van de berichtgeving van NRC over mestfraude.

GroenLinks gaat voorstellen om het debat over de nitraatrichtlijn dat donderdag 16 november op de agenda staat te verlengen, zodat de mestfraude tijdens dat debat ruimschoots aan de orde kan komen. Vrijwel alle partijen willen wel een brief van de minister met haar standpunt over mestfraude.

Eerder stuurde Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, al een brief naar de Kamer over een nalevingsonderzoek van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) uit 2014. Uit dit onderzoek onder mesthandelaren bleek dat bij 39% van de intermediairs tekortkomingen waren bij de uitvoering, ofwel 61% doet het goed. Een deel van deze tekortkomingen vallen volgens de NVWA onder de categorie ‘minder ernstige overtredingen of administratieve slordigheden.’ “Als deze buiten beschouwing worden gehouden, komt het nalevingspercentage op 75”, aldus de NVWA in het onderzoek. “Dit blijft verontrustend. Een juiste registratie van de mineralenstromen is beslist noodzakelijk om het gebruiksnormenstelsel te kunnen verantwoorden en te kunnen controleren in het kader van de Meststoffenwet”, oordeelde de NVWA. In het onderzoek werden 36 mesttransportbedrijven onderzocht, waarbij in totaal 2.514 vervoersbewijzen zijn gecontroleerd. Bij één van de onderzochte bedrijven bleken alle 1.071 vervoersbewijzen niet correct te zijn opgemaakt.

NVWA-onderzoek zegt weinig over totale omvang mestfraude

Minister Schouten stuurde het rapport naar de Tweede Kamer, nadat de Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder leiding van GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff hierom had gevraagd. De conclusie van het onderzoek werd afgelopen voorjaar ook al in de Evaluatie meststoffenwet van PBL genoemd. De PBL-onderzoekers concluderen dat dit onderzoek van de NVWA door de opzet en geringe omvang weinig zegt over de totale omvang van mestfraude.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een verzoek van PvdD-senator Nico Koffeman om volgende week een interpellatiedebat te houden met minister Schouten over mestfraude. Interpellatiedebatten zijn zeer zeldzaam.

Laatste reacties

  • koestal

    De beerput is los getrokken,het begint al te stinken !

  • Bolder01

    Hadden ze het maar nietZoooo ingewikkeld moeten maken. Net goed het had veel simpeler gekund😁

  • Tinus1

    <>

Of registreer je om te kunnen reageren.