Home

Nieuws

EU-parlement stemt in met biologische verordening

De landbouwcommissie van het Europees Parlement stemt in met de nieuwe verordening voor de biologische land- en tuinbouw. Een grote meerderheid (29 voor, 11 tegen) vindt het compromis over de verordening, waarover jaren is onderhandeld tussen de Europese Commissie, de lidstaten en het Europees Parlement acceptabel.

Rapporteur Martin Häusling (zelf biologisch boer en lid van de Groene fractie) zegt dat de druk van het Europees parlement er voor heeft gezorgd dat de biologische verordening wordt gemoderniseerd. “Biologische landbouw blijft grondgebonden en op termijn moeten importproducten voldoen aan onze strikte standaarden.”

Controle naar risico

De controle op de biologische land- en tuinbouw wordt risico-gebaseerd, waarbij elk bedrijf in elk geval eens in de drie jaar bekeken wordt. Als biologische producten resten van bestrijdingsmiddelen bevatten, kan dat leiden tot een afwaardering van het product. Biologische ondernemers hebben de plicht voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat niet-biologische middelen op biologische producten terecht komen. Bedrijven mogen zowel een biologische als gangbare tak hebben, zolang die twee takken maar duidelijk gescheiden zijn.

Het blijft tot 2035 mogelijk om niet-biologisch uitgangsmateriaal te gebruiken.

De nieuwe verordening wordt in 2021 van kracht.

Of registreer je om te kunnen reageren.