Home

Nieuws 14 reactieslaatste update:24 nov 2017

EU: hoe kan uitstroom van duizend boeren per dag worden gestopt?

Duizend Europese boeren geven dagelijks de pijp aan maarten. En het zijn eerder jongere boeren die ermee stoppen dan oudere. Hoe die trend kan worden gestopt, was donderdagochtend de vraag waarover de landbouwcommissie van het Europees Parlement zich boog.

Janusz Woiciechowski van de Europese Rekenkamer presenteerde afgelopen zomer een rapport over het Europese beleid voor de jonge boeren. In een toelichting zei hij dat de Europese Unie een langere horizon moet hebben dan de gebruikelijke termijn van zeven jaar voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid. “We moeten ons afvragen hoe de landbouw er over veertig of vijftig jaar uit moet zien. Willen we alleen nog bedrijven met een omvang van meer dan 1.000 hectare? Als bedrijven alsmaar groter worden, wordt het moeilijker de landbouwdoelstellingen te verenigen met de milieudoelstellingen.”

‘Niet de grootte van een bedrijf bepaalt hoe slecht of goed het voor het milieu is’

Tassos Haniotis, directeur Strategie, Vereenvoudiging en Beleidsanalyse bij het directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling zet daar een kanttekening bij: niet de grootte van een bedrijf bepaalt hoe slecht of goed het voor het milieu is. “Kijk naar biologische bedrijven. Juist de grotere biologische bedrijven zijn efficiënter.”

De sociaaldemocratische Italiaanse Europarlementariër Paolo de Castro zegt dat de uitstroom van boeren een economische ontwikkeling is. “Er is minder tijd nodig om dezelfde productie te leveren. En bij zo’n ontwikkeling zie je dat jongeren het eerst vertrekken, want zij zien nog kans elders een baan te vinden. De uitstroom uit de landbouw is onvermijdelijk. Deze situatie is onvermijdelijk voor een economie in ontwikkeling.”

Toegang tot financiering verbeteren

Voor de Europese jonge boeren tekent zich een crisis af, verwoorde vice-voorzitter Iris Bouwers die zelf samen met haar ouders een akkerbouw- en varkensbedrijf voert. Bouwers zei onder andere dat de toegang van jonge boeren tot financiering moet worden verbeterd in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het moet niet zo zijn dat jongeren alleen een bedrijf kunnen beginnen, als ze daarbij de hulp van hun ouders krijgen.

De Europese steun aan boeren moet ook daadwerkelijk terechtkomen bij degenen die het boerenbedrijf runnen. Steun moet niet alleen gekoppeld zijn aan het areaal. Het gaat ook om de activiteit van het boeren zelf, vindt Bouwers. “Het is niet gemakkelijk om jong en boer te zijn. Soms krijg ik het gevoel dat ik moet overleven op alleen de passie voor het vak. Maar de landbouw is van belang voor de Europese Unie. Als de jonge boeren geen toekomst zien, gaan ze weg. We moeten nu werken aan de generatiewisseling.”

‘Lidstaten zelf kunnen ook beperkingen wegnemen’

Directeur Haniotis van het DG-Agri zegt dat niemand de illusie moet hebben dat de vermindering van het aantal boeren kan worden gestuit door het Europees landbouwbeleid. Dat neemt niet weg dat de generatiewisseling in de landbouw van groot belang is, zegt hij. Al zal het GLB nooit alle problemen kunnen oplossen, met al zijn doelstellingen. Lidstaten zelf kunnen ook beperkingen wegnemen, zoals op het terrein van belastingen en de regels op gebied van bedrijfsovername en hoe de grondmarkt is georganiseerd.

Laatste reacties

 • Frederiqe

  Nou daar hoef je geen wiskunde voor te leren

 • hollandagri

  lidstaten kunnen zelf ook beperkingen weg nemen. nederland en vooral brabant zeker niet. en hoe de grondmarkt georganiseerd is zijn de overheden tegenwoordig de grootste prijs opjagers in het verpachten van gronden. met als het vervolg dat de grond veel minder goed behandeld word. ( het is toch maar voor een of een paar jaar , en dan bekijken ze het maar.) om o.a. die zelfde reden hebben we in de vorige eeuw de pachtwet gekregen.

 • deB.

  Wordt hier altijd voor gek verklaard... Maar dat gaat in rap tempo verder. Geen uitdaging geen verdienste. Logisch, de jonge generatie heeft hier absoluut geen zin meer in

 • info36

  Juist agriholland, dat probeer ik hier al jaren duidelijk te maken dat er in het verleden niet voor niets regelingen zijn getroffen om boeren te helpen te overleven zoals de pachtwet en o.a. prijsondersteuning. Nu alles overboord wordt gegooid door vele visieloze figuren zoals ook hierboven beschreven dreigt alles naar de knoppen te gaan. De enige die iets nuttigs te melden heeft van de bovenstaande figuren in de landbouwcommissie van de EU is Iris Brouwers.
  Zij zegt het echt goed maar daar wordt waarschijnlijk toch niet naar geluisterd.
  De rest is hersenloos.

 • 344412

  Top inderdaad @irisbrouwers

 • farmerbn

  Het heeft alleen met geld te maken dat boeren stoppen en er weinig jonge boeren instromen. Te weinig geld eigenlijk. Hoe krijg je boeren die lekker veel geld verdienen? Rode diesel afschaffen? Supermarkten hun gang laten gaan bij het uitknijpen van de boeren? Precies, de politiek moet boeren gunnen dat ze (financieel) kunnen blijven bestaan en de boeren meer marktmacht geven tov hun afnemers. In Frankrijk waar de boodschappen wel 25% duurder zijn dan in NL , moeten supermarkten een gedeelte van sommige verkoopprijzen storten in een pot voor boeren of vissers. Uit die pot worden boeren of vissers uitbetaald. Bij de huidige plannen van de regering om het BTW tarief te verhogen , zou een gedeelte van dat geld ook in zo'n pot voor boeren en vissers gestort kunnen worden. Uiteraard zonder chantage naar de ontvangende boeren om er weer iets extra voor te moeten doen of laten.

 • mtseshuis

  @farmerbn: Dat kun je hier vergeten, hier krijgen we eerder elk jaar weer een nieuwe waslijst aan extra inspanningen en geboden om boer te mogen blijven. Daarbovenop de miereneukerige controles van de diverse instanties (NVWA, QLIP, IKB etc etc etc)..
  Wie dan nog boer wil blijven moet wel erg sterk in zijn/haar schoenen staan en genoeg leuke dingen blijven doen om het geestelijk vol te houden!

 • koestal

  Die jonge boerenregeling werkt ook voor geen meter,veel beloven en niet geven doet de gek in vreugde leven !

 • Kelholt

  zelfs die 22 miljoen van de landbouwregeling moest er komen van de boeren ,maar die 168 miljoen van de schampoo was 1 handtekening en was weg, foutje moest niet weer gebeuren

 • moi !

  Globalisering en liberalisering werkt niet in de landbouw. Productie beheersing ,dan pas kan men een kostendekkende prijs krijgen.

 • GJ Bunt

  Het hele probleem: ook ik ben 19 jaar aan het vechten voor een startfinanciering.....

 • Schrauwen Landbouw

  Eerst maak je het de boeren zo moeilijk als mogelijk is, en dat wordt nog veel erger. Vervolgens ga je je afvragen waarom er zoveel mee stoppen.
  Ik ben het met @moi! eens, de realiteit is echter dat het keihard de andere kant op gaat.

 • Bennie Stevelink

  Hoeveel van de 1000 boeren per dag zijn kleine keuterboertjes in Oost Europa die bij ons al in de jaren vijftig zijn gestopt?

 • denkenwerk

  1000 boeren die per dag stoppen is nog niet voldoende voor de Nederlandse overheid , gezien hun inspanningen om het ons boeren onmogelijk te maken

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.