Home

Nieuws 1 reactie

Brabant trekt miljoenen uit voor steun boeren

De provincie Noord-Brabant heeft vrijdagavond laat ingestemd met een breed pakket maatregelen om veehouders te steunen op weg naar een milieuvriendelijker bedrijf. In totaal komt voor de boeren €75 miljoen beschikbaar.

De steun is nodig, omdat de provincie eist dat verouderde veestallen al in 2022 moeten voldoen aan strengere eisen om de uitstoot van ammoniak, fijnstof en stank te verminderen. Onder Brabantse boeren is veel weerstand tegen het nieuwe beleid dat voor de zomer is vastgesteld. Ze vrezen dat ze dure investeringen niet overleven.

De financiële steun voor de boeren was voor Provinciale Staten een belangrijke voorwaarde om de strengere eisen op te leggen. Er komt onder andere een investeringsfonds waaruit (jonge) boeren goedkoop kunnen lenen. Voor boeren die bijzonder willen innoveren is er subsidie. Veehouders die willen stoppen krijgen hulp.

Geld komt bovenop de €200 miljoen

Het geld van de provincie komt bovenop de €200 miljoen die het nieuwe kabinet in het regeerakkoord heeft gereserveerd voor een sanering van de varkenshouderij, met name in Brabant.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.