Home

Nieuws

Beoogde wet veedichte gebieden van de baan

De wet veedichte gebieden komt er niet. Minister-president Mark Rutte heeft in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat het kabinet besloten heeft de de wet niet verder in procedure te brengen.

In het wetsvoorstel staat dat provincies meer bevoegdheden krijgen om grenzen te stellen aan de omvang van veehouderijen. Het wetsvoorstel is begin dit jaar ter consultatie voorgelegd.

Rutte verwijst naar de afspraken in het regeerakkoord. Daarin staat dat het kabinet met de sector en de betrokken provincies gaat overleggen. Volgens het regeerakkoord zijn in de laatste tien jaar verschillende problemen geweest die samenhangen met de zeer hoge veedichtheid. In het kader daarvan noemt het regeerakkoord de warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden in met name Noord-Brabant.

Beschermen volksgezondheid en leefomgeving

Het vorige kabinet wilde de provincies de mogelijkheid geven om de omvang van veehouderijbedrijven te beperken met het oog op de volksgezondheid en de bescherming van de leefomgeving. Aanvankelijk was het de bedoeling dat te doen door een verandering van de Wet Dieren, waarbij het accent lag op de relatie tussen veehouderij en volksgezondheid. Om de provincies meer handvatten te geven werd in de loop van de kabinetsperiode besloten een apart wetsvoorstel in te dienen, waarbij niet alleen volksgezondheid maar ook de leefomgeving een aangrijpingspunt werd.

Volgens het vorige kabinet hadden provincies onvoldoende mogelijkheid om te sturen op de omvang van de veehouderij. Met de interimwet zouden regels kunnen worden gesteld aan het aantal dieren op een bedrijf. Het huidige kabinet heeft besloten daarover in overleg te gaan met de betrokken provincies.

Of registreer je om te kunnen reageren.