Home

Nieuws

Aanzuren digestaat vermindert uitstoot ammoniak

Digestaat hoeft als meststof niet onder te doen voor kunstmest, mits het aangezuurd wordt.

Dat blijkt uit Brits onderzoek. Aanzuring vermindert de uitstoot van ammoniak (NH3) fors en verbetert de opneembaarheid van de stikstof voor het gewas.

Onbehandeld digestaat kent hoge stikstofverliezen, tot wel 30%. De ammoniakuitstoot verminderde door het aanzuren met 90%. De benuttingsgraad van de stikstof in het aangezuurde digestaat komt op 65%, aldus onderzoeker Antonio Rafael Sánchez-Rodríguez van Bangor University. Dat is zelfs hoger dan bij kunstmest in de vorm van ammoniumnitraat, waarbij de onderzoeker een stikstofbenuttingsgraad vaststelde van 52%. Benutting is dan berekend op basis van de gemeten hoeveelheid zuivere stikstof in het behandelde gewas minus die in onbehandeld gewas.

Vergelijkbaar met kunstmest

De opbrengst van de gewassen die digestaat kregen, was vergelijkbaar met percelen die kunstmest kregen. Er was geen verschil in opbrengst tussen aangezuurde en niet aangezuurde digestaat.

Het onderzoek is gedaan met digestaat afkomstig van een vergister die voedselafval verwerkt. De pH hiervan is 8,5, dat is erg hoog. In dergelijke basische omstandigheden verdwijnt veel NH3 naar de lucht. Aanzuren voorkomt dat.

Aanzuren is kostbaar

Nadeel van aanzuren is dat het kostbaar is. Sánchez durft geen uitspraken te doen over het effect van aanzuren in digestaat afkomstig van mestvergisting.

De voorlopige resultaten van het onderzoek werden dinsdag gepresenteerd op resultaten op het congres ManureResource in Eindhoven.

Of registreer je om te kunnen reageren.