Home

Nieuws 8 reacties

Verlenging toelating glyfosaat geen gelopen koers

De verlenging van de toelating van onkruidbestrijder glyfosaat voor 10 jaar is geen gelopen koers. EU-lidstaten komen niet tot een eensluidend oordeel.

Vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese Unie komen donderdag 5 en vrijdag 6 oktober bijeen om in het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) te praten over de hernieuwde toelating van glyfosaat. Woensdag sprak de Tweede Kamer met minister Henk Kamp over glyfosaat (zie verderop in dit artikel).

Verwacht wordt dat Duitsland zich zal onthouden van stemming. SPD en CDU, die onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet, zijn verdeeld over de toelating van de onkruidbstrijder. Frankrijk is tegen het voorstel om glyfosaat voor een periode van 10 jaar toe te laten, gezien het eigen beleid om het gebruik van glyfosaat in de komende vijf jaar te beëindigen.

De Italiaanse minister Maurizio Martina liet via Twitter weten dat hij tegen een verlengde toelating is. Oostenrijk staat ook huiverig tegenover het voorstel van de Europese Commissie. Volgens het Oostenrijkse parlement wordt te weinig rekening gehouden met de Oostenrijkse wensen.

Nederland steunt toelating

Het standpunt van de Nederlandse regering is tot nu toe dat ze de hernieuwde toelating ondersteunt. Beoordelende instanties (Europese Voedselveiligheids autoriteit Efsa, Europese Chemicaliën Agentschap Echa, de toelatingsinstantie in Nederland CTGB) hebben het gebruik van glyfosaat niet als een gevaar voor de volksgezondheid beoordeeld, ondanks de vaststelling van het internationaal agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie IARC, dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is bij mensen.

Als in het Scopaff geen vereiste meerderheid voor toelating of tegen toelating wordt bereikt, dan valt de beslissing uiteindelijk toe aan de Europese Commissie.

De Europese organisatie voor gewasbescherming (ECPA) vraagt de lidstaten om vast te houden aan een toelating voor tien jaar. ECPA herinnert eraan dat het oorspronkelijke voorstel was om glyfosaat 15 jaar toe te laten.

Kamp blijft erbij: glyfosaat 10 jaar toelaten

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) blijft erbij dat glyfosaat voor tien jaar een toelating kan krijgen. Hij is vooralsnog niet van plan de Nederlandse inzet te veranderen.

Kamp zegt dat over de toelating vandaag of morgen in Brussel geen besluit wordt genomen, al staat het onderwerp op de agenda van Scopaff. De Kamer zag er woensdag 4 oktober vanaf om nog op korte termijn een boodschap mee te geven aan de minister.

Tweede Kamer kritisch over toelating

Hoewel de Tweede Kamer woensdag in overleg met Kamp kritisch was over de toelating van glyfosaat, tekende zich geen meerderheid af die Kamp ervan zou moeten weerhouden in te stemmen met een hernieuwde toelating.

Met name de Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 zijn op zijn minst gereserveerd over een hernieuwde toelating. Zij hebben twijfels bij de onderbouwing van het besluit, en zorgen over de gevolgen voor het grond- en oppervlaktewater, de effecten op de biodioversiteit en de duur van de toelating (10 jaar).
De huidige toelating loopt door tot het eind van dit jaar. Na deze week heeft het Scopaff nog twee bijeenkomsten waarin over de hernieuwde toelating zal worden gesproken. De Tweede Kamer zal vlak voor de besluitvormende vergadering naar verwachting stemmen over een motie. De strekking van die motie zal zijn om glyfosaat niet toe te laten, of voor een kortere periode dan 10 jaar.

Voldoende informatie voor besluit

D66-woordvoerder Tjeerd de Groot zegt dat een toelating van 10 jaar gezien de onderzoeken die nu nog in de pijplijn zitten, niet reëel is. Minister Kamp vindt echter dat de beschikbare onderzoeken voldoende informatie bieden om tot een besluit te komen. Mocht in de toekomst blijken dat er nieuwe informatie op tafel komt, dan kan dat op dat moment reden zijn nieuwe besluiten te nemen, vindt hij.

Kamp benadrukt dat het niet aan de politiek is om beperkingen op te leggen aan middelen waarin de werkzame stof glyfosaat zit. Daarvoor is in Nederland het College voor de Toelating van Gewasbeschemringsmiddelen en Biociden aangewezen.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Eindelijk wordt de politiek wakker en krijgt door, dat de enorme berg dossiers nodig voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen mede worden samengesteld door en met goed vinden van de producenten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel positieve rapporten bijzitten. Helaas doen de commissies van toelating de rapporten van onafhankelijke onderzoekers af als onzorgvuldig en daarmee belanden die in de prullenmand. Voor mij is het onbegrijpelijk, dat overheidsinstanties zich zo laten leiden door de fabrikanten en hun zgn. onafhankelijke onderzoekers.
  De financiering van universiteiten, ook Wageningen, door industrie en handel kan betekenen, dat hun onderzoeken steeds meer gestuurd worden door de opdrachtgever. In mijn ogen is dan het - onpartijdige - ver te zoeken.
  Hier geldt ook wiens brood men eet wiens woord men spreekt.

 • info36

  Emotie is ook een slechte drijfveer. Door echt onafhankelijke instituten is bewezen dat de stof niet schadelijk is. Hij is ook onmisbaar gezien de teringzooi van dit moment bij de meeste gemeenten. Iedereeen is de weg kwijt. Met medicijnen stop je toch ook niet en die laten via de riooloverstorten veel meer schadelijke stoffen los in het mileu.

 • arink

  Info 36, volgens mij kun je agratax niet geheel volgen. Monsanto heeft rapporten zelf geënsceneerd. Jij bent het beste voorbeeld hoe Monsanto en andere multinationals de samenleving om de tuin leidt.

 • Jacadv1

  Het is een normale procedure bij het Ctb, Dat de fabrikant het onderzoek doet en dat het Ctb dit onderzoek controleert. Dit is minstens zo efficiënt en veel goedkoper.
  Het stoppen met glyfosaat is een kapitale fout, waarvan we de komende jaren nog veel van gaan zien in het openbaar groen, zowel in resultaat als financieel.
  Bovendien is het in diskrediet brengen van glyfosaat gestoeld op aversie tegen Monsanto en op andere emoties.
  In een moderne samenleving zullen er altijd stoffen zijn die bij verkeerd gebruik overlast geven.

 • jos.veendrick1

  Door het verdwijnen van glyfosaat zullen de boeren drie keer zoveel andere onkruidbestrijdingsmiddelen moeten gebruiken om het land onkruidvrij te houden. Deze andere middelen gaan meer schade doen aan het milieu dan het niet giftige glyfosaat.

 • sneek1

  Voor de korte termijn is het prachtig, maar voor de lange termijn nu meteen verbieden. Er is nog steeds teveel de gedachte: na ons de zondvloed

 • WGeverink

  Als organisaties als green peace al onderzoek laten doen is het ook voor hun belangrijk dat het geld alleen besteedt wordt aan onderzoeken die aansluiten bij hun visie. Betaald onderzoek werkt voor monsanto en green peace waardoor het een wel waar niet waar spelletje blijft. <>

 • farmerbn

  Ach laten we glyfosaat verbieden als Monsanto er een broertje van heeft gemaakt. Zo'n stofje dat net iets anders is dan glyfosaat maar anders heet. Uiteraard veel duurder en een patent van meer dan 10 jaar. Glyfosaatverbod is te vergelijken met de maffia van de gloeilamp met de steun van de bedrijven als Monsanto/bayer. Links laat zich weer piepelen.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.