Home

Nieuws 7 reacties

Technische maatregelen voor minder broeikasgassen

De landbouw moet met behulp van technische ontwikkelingen bij gaan dragen aan de klimaatdoelstellingen van het nieuwe kabinet.

De Nederlandse landbouw moet in 2030 3,5 megaton (Mton) minder broeikasgassen uitstoten. Dat staat in het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Dat wil de nieuwe regering bereiken door land slimmer te gebruiken, de methaanuitstoot te verminderen en energie op te wekken uit kassen.

De partijen zijn van plan om deze uitstootvermindering met louter technische maatregelente te bewerkstelligen. Genoemde voorbeelden zijn mestverwerking, rantsoenverbetering en energie uit kassen. Dergelijke plannen hebben de voorkeur van de partijen boven inkrimping van de veestapel, hoewel dit niet uitgesloten is.

Fanatieker dan EU-doelstellingen

Deze reductie maakt deel uit van het voornemen van de nieuwe regering om in totaal 56 Mton minder broeikasgassen uit te stoten (49%) dan in 1990. Dit is fanatieker dan de doelstellingen van de Europese Unie, die een reductie van 40% voorschrijft. De details van deze reductie worden vastgelegd in het nog vast te stellen energieakkoord.

Het aandeel van de landbouw in deze doelstelling is 6%, de industrie en afvalverwerking nemen de grootste reductie voor hun rekening. De productie van de sector aan koolstofdioxide, methaan en stikstof was afgelopen jaar in totaal 26 megaton, op een landelijk totaal van 194. Wat betreft methaan en lachgas stoot de landbouw het meeste uit.

Flexibel waterpeilbeheer en onderwaterdrainage

Jaarlijks produceert de landbouw zo’n 13 Mton CO2-equivalenten in de vorm van het sterke broeikasgas methaan. Dit moet in 2030 verlaagd zijn naar 12. Het kabinet wil dit realiseren door te experimenteren met flexibel waterpeilbeheer, meer onderzoek te doen naar de effecten van onderwaterdrainage en het verbeteren van mestopslag.

‘Kas als energiebron’ is een lopend project van het ministerie van EZ en LTO. Door verdere ontwikkeling van dit programma hoopt het kabinet 1 Mton minder broeikasgassen uit te stoten. Met ‘slimmer landgebruik’ moet de uitstoot nog eens 1,5 Mton verminderd worden. Wat dit precies is, blijft nog wat onduidelijk. Idee is om boeren in de directe omgeving van Natura 2000 gebieden mee te laten werken aan het natuurherstel en tegelijk ook aan de klimaatdoelstelling van het kabinet. Betrokken boeren worden hiervoor gecompenseerd vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), hebben de partijen afgesproken.

€ 4 miljard per jaar

Het kabinet neemt zich voor om over de precieze uitwerking veelvuldig met de sector in gesprek te gaan. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de plannen doorgerekend en concludeert dat het regeerakkoord geen gevolgen heeft voor het voldoen aan Europese richtlijnen rondom de emissieplafonds voor de landbouwsector.

Voor deze en andere maatregelen om de totale 49% reductie te realiseren, trekt het Rijk jaarlijks € 4 miljard uit.

Laatste reacties

 • melkveehouder .

  Het zal me benieuwen welke maatregelen worden aangewend om de methaanuitstoot terug te dringen als gevolg van de aanleg van natte natuur op voormalige landbouwperecelen. Weer omvormen naar landbouwgrond lijkt me een efficiënte maatregel in het kader van het reduceren van methaanuitstoot.

 • WGeverink

  Er worden volop spijkers geslagen in de doodskist van de klimaat jehova's. Het zal echter nog wel een tijd duren voor CO2 van zijn slechte reputatie afgeholpen is. Er zijn er steets meer invloedrijke mensen die zich hardop afvragen waarom de doomsday verhalen van de global warmists niet overeen komen met de data. <>

 • veldzicht

  Als je nu even mee berekent wat planten aan CO2 opnemen en zuurstof leveren hoeven boeren niets meer te doen.1 ha gras of mais leveren 3 x meer zuurstof op
  en gebruiken 3 x meer CO2 als 1 ha bos.

 • WGeverink

  CO2 is geen probleem voor het klimaat @veldzicht. Uit ice core samples is al jaren geleden bewezen dat eerst de temperatuur omhoog gaat en tussen 800 en 10000 jaren later pas gaat de CO2 omhoog gaat. De enige manier waarop de klimaat paniek en gekte de kop ingedrukt kan worden is met nuchtere mensen die kijken naar de de feiten en data. Het grootste probleem waar de wereld op dit moment mee kampt zijn een horde"wetenschappers" die voor hun inkomen koste wat het kost de opwarmings mythe levend moeten houden en politici die in CO2 een ideale gelegenheid zien om belastingen te verhogen.

 • veldzicht

  @WGeverink.Misschien heb je gelijk, er worden zoveel onzin en leugens verteld dat ik niet weet wat ik er van moet geloven.In ieder geval zorgt de landbouw niet voor extra CO2 ,hooguit door kunstmest en het vervoer maar er zijn 7 1/2 miljard mensen op dit wereldbolletje en die moeten ook allemaal eten en dit zal toch ergens van ten koste gaan.

 • WGeverink

  Het aandeel CO2 in de lucht is met 400 ppm bijna niks. Er wordt een hele hoop drukte gemaakt over dat de CO2 sinds het begin van de industrieele revolutie met ergens tussen 20 tot 40 ppm omhoog gegaan is. Tussen 5 en 10% van niks is nog steets niks. Het CO2 gehalte in de lucht is in het verre verleden ook wel 8000ppm geweest zonder dat mensen van invloed waren. Als er een correlatie was geweest tussen CO2 en temperatuur was de aarde toen opgebrand. De door overheden dik gesubsidieerde global warmists vragen dat wij hun op hun woord vertrouwen. Ik ben daarvoor te nuchter en laat me liever imponeren met een duidelijk en geloofwaardig verhaal wat goed in elkaar steekt en wordt ondersteund door data.

 • agro1

  follow the money.....

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.