Home

Nieuws 1 reactie

RvS zet streep door mestverwerker Twence

Tegen alle verwachtingen in mag afvalverwerker Twence geen mestverwerkingsinstallatie bouwen in het Twentse Zenderen.

Na een positieve uitspraak van de rechtbank in Almelo was de verwachting dat de Raad van State ook akkoord zou gaan met de komst van de mestverwerker naar Zenderen in de gemeente Borne. De rechtbank had namelijk in een eerder stadium de gemeente Borne in het ongelijk gesteld.

Te grote aanslag op omgeving

Borne had bezwaar omdat de mestverwerker, waar op termijn 250.000 ton mest verwerkt zou gaan worden (een kwart van het regionale overschot), een te grote aanslag op de omgeving zou betekenen. De rechtbank vond echter het vestigen van een mestverwerker op de afvalstortlocatie Elhorst-Vloedbelt geen probleem.

Dezelfde positie nam provincie Overijssel in een eerder stadium ook in en verleende een vergunning voor de mestverwerker. Borne ging vervolgens naar de Raad van State (RvS), die op formele gronden de vestiging van de mestverwerker heeft afgewezen.

RvS: mest niet hetzelfde als afval

De eerste grond is het gebruik van het woord afval, in alle plannen en vergunningen wordt dat gebruikt. De RvS is echter van mening dat mest niet hetzelfde is als afval. Bovendien is de afvalstortlocatie bedoeld voor het vuilnisaanbod van de omliggende gemeentes, dus gaat het om huisvuil en niet om mest, aldus de RvS.

Daarnaast is in de vergunning sprake van silo’s die hoger zijn dan 3 meter op het terrein. Dat is echter niet toegestaan voor bouwwerken op die plek, stelt de RvS.

Probleem voor boeren die al hadden ingetekend

Het op het laatste moment onderuithalen van de vergunningen betekent een groot probleem voor enkele honderden boeren die al hadden ingetekend om hun mest aan de mestverwerker te leveren. 70% van de totale capaciteit was al ingevuld. De verwerkingscapaciteit in het oosten van het land is te klein om het wegvallen van de verwerker van Twence op te vangen.

Voor melkveehouder Jan Mulder, lid van het bestuur van LTO Twente Zuid, is het onbegrijpelijk. “Het was zo’n mooi initiatief, de hele infrastructuur ligt er, alle vergunningen leken rond en nu gaat het toch niet door. Ik hoop dat er uiteindelijk toch nog een mogelijkheid is in Zenderen.” Twence heeft na de uitspraak van de RvS ‘het boek Zenderen’ gesloten. “Dit is heel teleurstellend, dit hadden we niet verwacht. Maar Elhorst-Vloedbelt is geen optie meer, dat is nu wel duidelijk.”

Strijd nog niet opgeven

Voorzitter van LTO Twente Zuid Arjan Bonthuis geeft de strijd nog niet op. “We zijn met Statenleden en gedeputeerden in gesprek om het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) aan te passen. De vestiging is gestrand op jaren tachtig formuleringen in de vergunningen.”

Behalve op Zenderen moet ook ingezet worden op andere locaties volgens Bonthuis. “De installatie in Zenderen zou een kwart van het mestoverschot aankunnen, we hebben dus nog meer locaties nodig.” De PIP kan binnen een jaar aangepast zijn, denkt Bonthuis. “Maar vervolgens kan wel weer het hele juridische traject opnieuw plaatsvinden.”

Eén reactie

  • koestal

    steeds meer problemen bij aanvraag vergunning mestverwerkers

Of registreer je om te kunnen reageren.