Home

Nieuws

Nederlandse import insecten neemt sterk toe

Nederland is de grootste importeur van levende insecten van Europa. Dat blijkt uit gegevens over de eerste helft van dit jaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De invoer van levende insecten groeit sterk. De eerste helft van dit jaar ging het om een waarde van € 8,2 miljoen, vijf keer zo veel als vijf jaar geleden. Het gaat om 390 ton levende insecten.

Voor bestuiving en gewasbescherming

Nederland importeert als landbouwland van oudsher veel bijen voor gebruik bij de bestuiving van gewassen, maar bijen verliezen terrein op andere insecten. Sluipwespen worden bijvoorbeeld steeds vaker ingevoerd als natuurlijke vijand van insecten die gewassen aantasten. Israël is hiervan het belangrijkste herkomstland.

Verder worden insecten ook steeds meer gebruikt als voedingsmiddel. Vooral meelwormen en sprinkhanen vallen in de smaak bij mensen. Ook worden ze gebruikt in diervoeding.

Samen met de nummers twee, België en Frankrijk, is Nederland goed voor 60% van de totale insectenimport in de EU. Slowakije en het Verenigd Koninkrijk zijn de belangrijkste leveranciers van Nederland.

Nederland derde exporteur van EU

Nederland gebruikt het grootste deel van de insecten in eigen land. Ongeveer een derde van de insecten wordt weer uitgevoerd. Overigens worden ook in Nederland zelf insecten gekweekt. Als exporteur van insecten komt Nederland op de derde plaats met een totale waarde van € 5,6 miljoen, na België en Slowakije. Belangrijkste exportbestemming is Mexico.

Bijen verliezen marktaandeel. In 2012 waren zij nog goed voor 60% van de importwaarde, nu nog 30%. De geïmporteerde bijen komen vooral uit Slowakije. De hoeveelheden fluctueren overigens sterk per jaar. In 2013 werd voor € 6 miljoen aan bijen geïmporteerd, het jaar voor voor € 1 miljoen en in de eerste helft van dit jaar € 2,6 miljoen.

Medeauteur: Johan Oppewal

Of registreer je om te kunnen reageren.