Home

Nieuws

Ministeries in overleg over Universiteit Wageningen

De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNK) moeten met elkaar in overleg over de overheveling van de agrarische opleidingscentra, de vier agrarische hogescholen en het universitair landbouwonderwijs in Wageningen.

Wageningen Universiteit heeft door een afspraak in het verleden jarenlang een lagere financiering gehad dan andere universiteiten. De afspraak was dat de groei van het budget voor Wageningen Universiteit nooit meer kon zijn dan 2%, ongeacht de groei in het aantal studenten.

Bezuiniging

Voor het terugdraaien van de bezuiniging op het groen onderwijs is in het regeerakkoord in de komende jaren (2019-2021) een extra bedrag € 10 miljoen per jaar uitgetrokken.

Bij samenvoeging van de begrotingen voor middelbaar agrarisch onderwijs en het overig middelbaar onderwijs moet er geld vanuit het middelbaar onderwijs worden overgeheveld naar het agrarisch onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs heeft uitgerekend dat het om een bedrag van ongeveer € 25 miljoen gaat.

Geschatte begroting

Wageningen Universiteit schat in dat het jaarlijks een extra bedrag van zeker € 15 miljoen moet krijgen, om op gelijke voet met andere universiteiten bekostigd te worden. Wageningen Universiteit staat voor € 193 miljoen op de begroting 2018 van Economische Zaken. Het hele groen onderwijs staat voor ongeveer € 780 miljoen op de begroting.

Het onderzoek van de voormalige DLO-instituten (Wageningen Research) werd betaald vanuit het budget van Economische Zaken, dat is overgeheveld naar het ministerie van LNV. Inhoudelijk stuurt het landbouwministerie straks het onderzoek aan en zorgt het ook voor de financiering, maar formeel blijft het toegepast onderzoek vallen onder het ministerie van EZK.

Aansturingsarrangement

Wageningen Universiteit en Research heeft een bijzondere bestuurlijke constructie, waarbij de bestuurders van beide onderdelen dezelfde mensen zijn. Onder het vorige kabinet viel de verantwoordelijkheid voor de benoeming van de Raad van Toezicht bij het ministerie van Economische Zaken.

Dat is straks verdeeld over de ministeries van OCW (voor het onderwijsgedeelte) en EZK (voor het onderzoeksdeel). Tussen de betrokken ministeries en Wageningen UR zullen afspraken gemaakt worden over hoe dit in de toekomst vorm krijgt. Volgens het ministerie van LNV zal daarvoor een aansturingsarrangement worden opgesteld, dat in januari vorm moet krijgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.