Home

Nieuws 7 reactieslaatste update:18 okt 2017

LTO niet ontevreden, NAV teleurgesteld over mestbeleid

LTO Nederland is ‘niet ontevreden’ over de hoofdlijnen in de voorstellen voor het mestbeleid in de jaren 2018-2021.

‘Het is een begin’, zegt Claude van Dongen, portefeuillehouder bodem en water bij LTO. Hij doelt daarmee op de insteek die het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft gekozen voor het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn dat eind vorige week ter inzage is gelegd.

LTO is overwegend positief

LTO is positief over onder meer het vervallen van het scheurverbod van grasland. Het niet-terugdraaien van de aanscherping van stikstofgebruiksnormen in het zuidelijk zand- en lössgebied is wel een gemiste kans, volgens Van Dongen. LTO heeft ook kritiek op de beperking van de stikstofgebruiksnorm voor groenbemesters na uitspoelingsgevoelige gewassen.

LTO wil onder meer dat de stikstofgebruiksnormen bij hogere gewasopbrengsten nu al worden verhoogd, EZ wil daar nog op studeren. De aanpassing van de fosfaatklassen van grond is op zich positief, maar LTO schat in dat de voorgestelde invulling ervoor gaat zorgen dat de totale plaatsingsruimte voor fosfaat ‘fors afneemt’. Dat is onacceptabel voor LTO. Verder zet LTO grote vraagtekens bij werkbaarheid in de praktijk van toepassing voor bodemverbeteraars.

LTO betwijfelt ook de praktische uitvoering van grasonderzaai en verplichte rijenbemesting van alle mest in mais. De belangenbehartiger blijft zich verzetten tegen de dubbele kostenpost voor intensieve veehouders die ontstaat door het handhaven van dierrechten en invoering van fosfaatrechten en verplichte mestverwerking.

Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

LTO ondersteunt de inzet om mestexport deels buiten het fosfaatplafond te brengen. Erkenning van mineralenconcentraat moet wel eerder dan de twee jaar die het in voorstellen van EZ kan duren.

Geen wetenschappelijke basis

Geert Dubben van de NAV reageert teleurgesteld, met name over fosfaat. Volgens hem ontbreekt een wetenschappelijke basis voor het fosfaatbeleid. Recent onderzoek naar waterbodems toont volgens hem aan dat het mestbeleid weinig invloed heeft op de fosfaatgehaltes in oppervlaktewater. ‘De feitenanalyse klopt niet. Dit is bouwen op drijfzand.’

Over een aantal concrete maatregelen is hij wel positief, zoals de verandering in fosfaatklasses. Over de aanscherpingen van regels voor groenbemesters na aardappelen is hij kritisch. Die leiden volgens hem tot een grotere afhankelijkheid van glyfosaatgebruik in het voorjaar.

Melkveehoudersvakbond NMV is het voorstel nog aan het bestuderen voor een eventuele zienswijze. De Producentenorganisatie Varkenshouderij POV is bezig met het opstellen van een zienswijze en wil daarom nog niet reageren.

Laatste reacties

 • Tinus1

  Hallo........LTO........wordt eens wakker.

 • mtseshuis

  LTO niet ontevreden, waar hebben ze hun verstand?? Wie blijft er hier nog lid van?

 • gjh

  juist , wie blijft er nog lid van ????? wat een meelopers.

 • Marco22

  Grote kans dat Lto zelf heeft mee geschreven aan dit nieuwe mestbeleid. Ze hadden hun mening al rap gevormd en ook nog eens niet negatief. Terwijl ander organisaties de stukken nog moeten bestuderen.

 • Bennie Stevelink

  Kunnen de vorige reageerders vertellen wat hun standpunt is over het mestbeleid en specifiek over de punten die in het artikel genoemd worden? Dan weten we tenminste waar hun reacties op gebaseerd zijn.

 • CJa

  Inderdaad Bennie @Marco22 @gjh en @mtseshuis @daan1 kom maar eens met een onderbouwing. 3/4 van het artikel gaat over LTO, NAV is ook gedeeltelijk positief, maar dit staat niet in de kop. Wat is het verschil? Graag onderbouwing.

 • alco1

  Als je het artikel goed leest, is het LTO zelfs behoorlijk negatief.
  Maar waar het omgaat is of ze een vuist willen maken met hun kritiek , want daar schort het meestal aan.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.