Home

Nieuws

Jan Jacob van Dijk: ministerschap niet aan de orde

Het aantal speculaties over de nieuwe ministersploeg groeit, nu het regeerakkoord – in elk geval in concept – tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is gesloten. Gelders gedeputeerde Jan Jacob van Dijk wordt zowel in CDA-kringen als in de landbouw vaak genoemd als een kandidaat.

Op dit moment is nog niet duidelijk of het CDA de landbouwpost in het nieuwe kabinet zal worden toegewezen. Dat maakt onderdeel uit van de formatiebesprekingen, die naar verwachting vanaf donderdag worden gehouden.

Op dit moment is nog niet duidelijk of het CDA de landbouwpost in het nieuwe kabinet wordt toegewezen.

‘Nooit antwoord geven op als-dan-vragen’

De Gelders gedeputeerde zelf ziet die aandacht voor hem als mogelijke kandidaat op landbouw als een compliment voor het werk dat hij als gedeputeerde verzet, zegt hij. Van Dijk zegt dat de vraag of hij bewindspersoon wordt in het volgende kabinet “niet aan de orde is.” “De vraag is mij niet gesteld en een van de weinige dingen die ik in de politiek heb geleerd is dat je geen antwoord moet geven op als-danvragen.”

Natuur- en landbouwportefeuille in Gelderland

Van Dijk zegt dat hij goed zou moeten nadenken, als hij het verzoek krijgt minister te worden. “Je moet wel heel goede redenen hebben om ‘nee’ te zeggen, als die vraag komt.”

De in het Friese Achtkarspelen geboren CDA‘er is van 2002 tot 2010 (met een korte onderbreking in 2003) lid van de Tweede-Kamerfractie geweest voor het CDA. Hij is sinds 2011 lid van gedeputeerde staten in Gelderland waar hij verantwoordelijk is voor onder andere de natuur- en landbouwportefeuille.

Oud-minister Veerman denkt aan Esther de Lange

Oud-landbouwminister Cees Veerman, die zelf niet beschikbaar is voor het ministerschap, acht CDA-Europarlementariër Esther de Lange een goede kandidaat. De Lange zelf daarover: “Het is eervol om door Veerman genoemd te worden. Maar het is niet aan de orde en ik heb mijn handen meer dan vol aan mijn Europese werk.”

Of registreer je om te kunnen reageren.