Home

Nieuws 1 reactie

Huitema blij met minder cadmium in kunstmest

Het Europarlement wil het cadmiumgehalte in kunstmest verlagen. Volgens VVD-Europarlementariër Jan Huitema moet voorkomen worden dat boeren over een aantal jaren worden bestempeld als milieucriminelen, doordat ze meststoffen gebruiken waarin kankerverwekkend cadmium zit.

De directeur-generaal Jacob Hansen van Fertilizers Europe zei na afloop van deze beslissing dat het Europees Parlement de productie van fosfaatkunstmest op het spel zet en de concurrentiepositie van de Europese boeren benadeelt, ‘zonder dat er een echt voordeel voor milieu of volksgezondheid is’.

Beperking cadmium kan Rusland in de kaart spelen

De beperking van het cadmiumgehalte ligt een aantal lidstaten zwaar op de maag, omdat daarmee de afhankelijkheid van fosfaatmijnen in Rusland wordt vergroot. Daarmee is de normering van cadmium in fosfaat ook een geopolitieke discussie geworden.

In fosfaat uit Marokko en Tunesië zit een hoger gehalte aan cadmium dan in het Russische fosfaat. Het Europees parlement wil dat het cadmiumgehalte in 16 jaar wordt teruggebracht tot maximaal 20 milligram per kilo. De eerste stap daartoe (naar 40 mg/kg) moet binnen 6 jaar worden gezet.

Nitraatrichtlijn

VVD‘er Huitema zegt dat het van belang is dat de kringlooplandbouw een stimulans krijgt en dat fosfaat zoveel mogelijk in de kringloop moeten blijven. In de kringlooplandbouw past ook zijn pleidooi voor het hergebruik van mineralenconcentraten uit dierlijke mest als kunstmestvervanger. Huitema juicht het toe dat de Europese Commissie werkt aan mogelijkheden om dergelijke kunstmestvervangers aan te wenden, zonder dat ze worden meegeteld in de normen voor dierlijke mest in de Nitraatrichtlijn (170 kilo stikstof per hectare).

Eén reactie

  • Tinus1

    zou nog veel strenger moeten, bij de veehouderij is ieder grammetje antibiotica te veel, koper en zink moeten zwaar terug omwille van de bodemvervuiling en dan zouden we met fosfaatkunstmest onze bodem vervuilen met cadmium. Bijkomend voordeel is dat onze concurrentiepositie als nederland verbeterd aangezien we genoeg fosfaat hebben uit de mest.

Of registreer je om te kunnen reageren.