Home

Nieuws

Handel melkvee- en akkerbouwbedrijven trekt aan

Er staan minder melkvee- en akkerbouwbedrijven in de etalage. De verkopen trekken aan. Een nieuwe eigenaar vinden voor varkens- en pluimveebedrijven blijft moeilijk.

Dit blijkt uit het NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoed-bericht, dat is opgesteld met medewerking van het Kadaster en Wageningen Economic Research. Het betreft hier alleen transacties binnen makelaarsvereniging NVM.

Minder akkerbouwbedrijven te koop

Het aantal bij NVM A&LV-makelaars te koop staande akkerbouwbedrijven is gedaald, volgens voorlopige cijfers. Op 31 december 2016 stonden er 30 te koop. Op 30 juni dit jaar waren dat er 24. Over heel 2016 hebben NVM-makelaars acht akkerbouwbedrijven verkocht. De teller medio 2017 staat nu al op acht stuks. Het aantal verkochte akkerbouwbedrijven ligt dus nu al op het niveau van 2016.

Akkerbouwbedrijven die de afgelopen vijf jaar te koop stonden waren gemiddeld 19 hectare groot. Qua oppervlakte niet veel. Dit komt doordat soms alleen opstallen met een paar hectare worden verkocht.

Minder aanbod melkveebedrijven

Vergelijkbaar met akkerbouwbedrijven staan er ook minder melkveebedrijven te koop bij NVM-makelaars. Onder andere door de slechte zuivelprijzen daalde het aantal verkochte melkveebedrijven in 2015 en 2016. ‘Maar halverwege dit jaar is het aantal verkopen al gelijk aan dat over heel 2016’, zo staat in het halfjaarbericht van de NVM. Dat weer meer melkveebedrijven zijn verkocht komt onder andere door de verbeterde melkprijs, aldus de makelaarsvereniging.

In de periode 2012 tot en met 2016 had een verkocht melkveebedrijf gemiddeld 30 hectare. In de eerste zes maanden van dit jaar was dat gemiddeld 28 hectare per verkocht bedrijf.

Gedwongen verkoop varkensbedrijven

De NVM spreekt over een iets positievere markt voor varkenshouderijen in de eerste helft van dit jaar, vanwege de aantrekkende prijzen voor biggen en vleesvarkens. De handel in deze bedrijven trekt aan, maar het is niet zo dat er direct aanzienlijke betere prijzen gerealiseerd zijn, aldus de NVM. De aanwezigheid van asbest op varkensstallen bemoeilijkt de verkoopbaarheid van het object.

De varkensbedrijven die zijn verkocht, worden veelal onder druk van een financier verkocht, aldus de NVM. Makelaars ervaren wel dat gedwongen verkoop minder wordt. Kandidaat-kopers in de provincie Noord-Brabant zijn terughoudender geworden, vanwege het provinciaal beleid om de veehouderij versneld te verduurzamen.

Fokvarkens

NVM-makelaars verkochten in de eerste zes maanden van dit jaar meer fokvarkensbedrijven. Het aanbod werd daardoor kleiner. De laatste jaren daalde de waarde van deze bedrijven fors. Prijzen herstellen zich iets, maar dat geld alleen voor courante, moderne bedrijven.

Vleesvarkens

Het aanbod van vleesvarkensbedrijven lijkt boven het niveau uit te komen van vorig jaar. Het gaat dan niet alleen om verouderde, kleine bedrijven. Volgens de NVM gaat het ook om ‘aantrekkelijke’ bedrijven.

Vleeskalverbedrijven

Het aanbod binnen de NVM van vleeskalverbedrijven is nu net iets boven de tien. Dit jaar zijn er ‘nog maar’ drie bedrijven verkocht.

Meer aanbod pluimveebedrijven

Het aanbod van pluimveebedrijven is niet eerder zo hoog geweest. Op 31 december 2013 stonden 30 pluimveebedrijven in de etalage. Dat aantal daalde naar 22 en 28 in respectievelijk 2015 en 2016. Op 30 juni dit jaar stonden er 34 bedrijven te koop.

De vraag naar pluimveebedrijven is zeer beperkt en banken zijn terughoudend met de financiering, aldus de NVM. In het halfjaarbericht schrijft de makelaarsvereniging dat de huidige hoge prijzen voor pluimveerechten de waarde van gebouwen en grond omlaag drukt.

Grondprijs stabiel

De geimiddelde grondprijs is in de eerste helft van dit jaar uitgekomen op € 57.000 per hectare, aldus de NVM. Deze prijs is vergelijkbaar met het gemiddelde in 2016. Gemiddeld werd in de eerste zes maanden van dit jaar voor bouwland iets minder betaald. Grasland werd juist iets duurder.

Volgens NVM-makelaars is er wel vraag naar grasland, maar is de bereidheid om te verkopen beperkt. ‘Dit komt mede door onzekerheid rondom de introductie van het fosfaatrechtenstelsel’, is te lezen in het halfjaarbericht.

Voor bouwland werd in de eerste helft van dit jaar gemiddeld € 62.500 per hectare betaald. Dat is 6% lager dan de gemiddelde prijs in 2016. Volgens de NVM is de daling bepaald door ‘relatief veel waarnemingen in gebieden met lagere bouwlandprijzen’.

Pachtprijs fors gestegen

Al jaren zoekt de grondgebonden landbouw naar huurgrond, omdat kopen niet altijd mogelijk is. Het aanbod van pachtgrond, zowel kortdurend zonder prijsregulering als langdurig met prijsregulering, is zeer beperkt. Voor niet-gereguleerde pachtvormen (pachter en verpachter maken zelf afspraken over pachtprijs en -duur), zoals geliberaliseerde pacht van zes jaar of korter, is de gemiddelde prijs in de periode 2012-’16 toegenomen van € 730 tot € 860 per hectare. Een prijsstijging van 18%. De liberale pachtprijs loopt in sommige delen van het land op tot boven de € 1.500 per hectare, aldus de NVM.

Niet alleen de pachtprijs voor kortdurende pacht steeg fors. Ook de prijs voor gereguleerde pacht is in de periode 2012-’16 gestegen van € 560 naar € 690 per hectare.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Of registreer je om te kunnen reageren.