Home

Nieuws 2 reacties

GroenLinks en PvdD botsen over aanpak glyfosaat

De GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer verwijt de Partij voor de Dieren ineffectief parlementair werk af te leveren in het debat over onkruidbestrijder glyfosaat.

Monsanto en andere producenten van glyfosaat slaan zich op de dijen van het lachen, nu de discussie over de onkruidbestrijder wordt beperkt tot de vraag over kankerverwekkendheid, zegt Rik Grashoff (GroenLinks).

Grashoff trok woensdag de aandacht in de Tweede Kamer, toen hij geen steun gaf aan een verzoek van de Partij voor de Dieren om een debat te houden over glyfosaat.

Grashoff verwijt de Partij voor de Dieren dat ze elke gelegenheid aangrijpt om een debat aan te vragen, ‘terwijl ze weten dat zo’n debat onderaan de lijst komt en dat de beslissing over toelating al lang genomen is, als het debat gevoerd wordt. Ik ben ook tegen glyfosaat, maar dit is een onverstandige strategie’, zegt hij. “Het is bijna dubieus om elke gelegenheid aan te grijpen om een debat aan de vragen. Daarmee frustreer je het werk van het parlement, het is niet effectief.”
Ouwehand (PvdD) verbaasd over ‘houding van GroenLinks’

Esther Ouwehand (PvdD) zegt in een reactie hierop elke gelegenheid aan te grijpen om te zorgen dat glyfosaat verboden wordt. Zij is verbaasd over de houding van GroenLinks.

Glyfosaat zou kanker veroorzaken en bodemleven doden

Grashoff is het eens met de Partij voor de Dieren dat glyfosaat verboden moet worden. Hij legt uit dat niet alleen de vermeende kankerverwekkendheid voor de mens van belang is. “Met glyfosaat spuit je het gewas dood en het bodemleven, dat heeft ook effect op de insecten. Glyfosaat zit overal in, in grondwater, in de bodem, zelfs in ijsjes.”

Grashoff: ook neerslag stikstof, neonicotinoïden, verdroging en de ‘groene grasland-biljartlakens’ spelen een rol

Hij vindt dat het gebruik van glyfosaat niet geïsoleerd bekeken moet worden, want als het gaat om de verminderde biodiversiteit spelen volgens Grashoff ook de neerslag van stikstof, het gebruik van insectenbestrijders als neonicotinoïden, de verdroging en de ‘groene grasland-biljartlakens’ een rol.

Het debat over glyfosaat zal op termijn wel gehouden worden, daarvoor kreeg Ouwehand de vereiste steun van 30 Kamerleden. Naast GroenLinks onthielden ook SGP, VVD, ChristenUnie, D66 en CDA steun aan het verzoek van Ouwehand.

Nederland in EU een van de weinige voorstanders

In het besluitvormende Scopaff in Brussel behoort Nederland tot kleine groep voorstanders van toelating. Frankrijk, Italië, Oostenrijk, België, Zweden, Griekenland, Kroatië, Slowenië, Malta en Luxemburg toonden zich tegen het voorstel om glyfosaat 10 jaar toe te laten. De Europese Commissie werkt aan een nieuw compromis.

Laatste reacties

  • Henk Tennekes

    De kritiek van Rik Grashoff op Esther Ouwehand is misplaatst. Het is een feit dat de wilde akkerplanten (korenbloemen, wilde ridderspoor, akkerboterbloem, bleekgele hennepnetel, eironde leeuwenbek, spiesleeuwenbek, akkerleeuwenbek, gele ganzebloem, akkerviooltje, bolderik) zo goed als verdwenen zijn door het gebruik van onkruidbestrijdngsmiddelen zoals glyfosaat. Daarmee wordt een onmisbare voedingsbron voor insecten weggenomen. En de neonicotinoïden vernietigen de insecten die voor wilde planten onmisbaar zijn in de voortplanting. Door het gebruik van herbiciden en insecticiden wordt een miljoenen jaren oude symbiose van flora en fauna aangetast. Dan hoeft niemand zich meer te verbazen over de teloorgang van biodiversiteit in het cultuurlandschap. Bovendien wordt de bodem in toenemende mate onvruchtbaar omdat de afbraak van organisch materiaal in gevaar wordt gebracht door een gebrek aan bodeminsecten. Esther Ouwehand heeft het gelijk aan haar kant. De kwalijke gevolgen van het gebruik van glyfosaat voor de plattelandsbevolking in Argentinië en Sri Lanka zijn uitvoerig beschreven. Je vindt het alleen niet terug in de beoordeling van glyfosaat door Europese toelatingsinstanties.

  • Bennie Stevelink

    @Henk, je kunt het gebruik van glyfosaat in Argentinië toch niet vergelijken met het gebruik in Nederland?
    In ieder geval blijkt uit jouw reactie dat de achteruitgang van insecten niet alleen ligt aan neonicotinoïden. Wat dat betreft heb je toch een stap gezet in de richting van nuance.

Of registreer je om te kunnen reageren.