Home

Nieuws 1 reactie

Agribusiness kraakt flankerend beleid Brabant

In de drang naar duurzaamheid, helpt Noord-Brabant de duurzame ketens om zeep. Dat betogen vier belangrijke agropartners.

Agrifirm, Rabobank, Vion en ZLTO laten in klare taal weten wat ze vinden van de manier waarop Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant het flankerend beleid voor de veehouderij hebben vormgegeven.

In een gezamenlijke (brand)brief (pdf, 356 kB) dringen ze er bij GS en leden van Provinciale Staten (PS) op aan om het flankerend beleid bij te stellen. De concurrentiepositie van Brabant komt in gevaar aldus het viertal agrobusinesspartners.

Passende maatregelen

Het meest desastreus is het voorgestelde beleid voor duurzame ketenconcepten, stellen Agrifirm, Rabobank, Vion en ZLTO. Het 1-Ster Beter Leven-concept zal een substantieel volumeverlies laten zien. Het gaat namelijk om middelgrote bedrijven die substantiële investeringen moeten doen om te voldoen aan de nieuwe ammoniakrichtlijn. Omdat vele boeren daar niet toe in staat zijn roepen de bedrijven de provinciebestuurders op passende maatregelen te nemen en oplossingen te bieden voor knelgevallen.

Het 1-Ster Beter Leven-concept zal een substantieel volumeverlies laten zien verwachten de vier agropartners. - Foto: Ruud Ploeg
Het 1-Ster Beter Leven-concept zal een substantieel volumeverlies laten zien verwachten de vier agropartners. - Foto: Ruud Ploeg

Handtekening van topmannen

De brief is niet geheel toevallig donderdag 26 oktober verzonden, vrijdag 27 oktober overlegt GS met leden van PS over het ‘Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij’. Om het gewicht en de urgentie van het schrijven te benadrukken is deze ondertekend door de topmannen, Dick Hordijk, Ruud Huirne, Francis Kint en Hans Huijbers.

Volgens de vier agropartners heeft het beleid allerlei negatieve effecten en een remmende werking op de Brabantse agrarische sector. Ze pleiten voor een krachtige samenwerking van de provincie met landelijke initiatieven zoals Vitale Varkenshouderij en de Duurzame Zuivelketen. De nieuwe regelgeving is volgens de vier organisaties in strijd met die van deze initiatieven.

Versnelde afschrijving

Een ander probleem dat het viertal signaleert is dat de transitie leidt tot versnelde afschrijving, volgens berekeningen van de briefschrijvers zelfs substantieel met circa € 100 miljoen. Hierdoor verslechterd de vermogenspositie van de boerenbedrijven. Dat haalt de kans op vernieuwing onder de sector weg. Om hier een oplossing voor te vinden moeten maatregelen in het uitvoeringsprogramma komen.

De maatregelen voor een gelijk speelveld zijn onvoldoende en richten zich alleen op stoppers

Het door GS voorgestelde flankerend beleid heft in de ogen van het viertal de ongelijke situatie tussen Noord-Brabant en andere provincies niet op. De maatregelen om tot dat ‘level playing field’ te komen zijn onvoldoende, die richten zich alleen op stoppende boeren, aldus de agropartners.

Vraagtekens bij staldering

Ook worden grote vraagtekens gesteld bij het ‘stalderingsbeleid’, waar de provincie veel van verwacht. De ruimtelijke kwaliteit zal er maar heel beperkt door verbeteren.

Na de themabijeenkomst over het flankerend beleid in het provinciehuis in Den Bosch, zal op vrijdag 10 november het beleid tijdens de begrotingsbehandeling definitief worden vastgesteld.

Eén reactie

  • f.p.zomer

    Zuivel is er niet bij????

Of registreer je om te kunnen reageren.