Home

Nieuws 2 reacties

Feitelijk gebruik bepalend voor subsidie op natuurgrond

Het feitelijk gebruik van percelen met natuurbeheer wordt bepalend of ze meetellen voor uitbetaling van betalingsrechten. Tot nu toe beoordeelde RVO.nl dergelijke percelen met een zogenoemde N-code op basis van provinciale natuurbeheerkaarten.

Aanleiding voor de wijziging is een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven op 11 juli dit jaar. Het CBB heeft daarbij bepaald dat de typering van de provinciale kaarten niet leidend mag zijn in de beoordeling van aanvragen voor inkomenssteun. In het beroep ging het om buitendijkse percelen in Friesland, maar het kan ook gaan om percelen in bijvoorbeeld uiterwaarden.

RVO meldt dat het alle percelen opnieuw gaat beoordelen die voor 11 juli 2017 mogelijk ten onrechte zijn uitgesloten van betalingsrechten. Dat gebeurt aan de hand van onder meer lucht- en satellietfoto’s. Daarbij volgt RVO.nl de Europese definitie van landbouwgrond. Als een perceel toch subsidiabel blijkt te zijn en geen natuurgrond, dan wordt dat aangepast in het perceelsregister. Dat is klaar voor de openstelling van de Gecombineerde opgave in 2018.

Afhandeling aanvragen volgens nieuwe werkwijze

Aanvragen in de Gecombineerde opgave 2017 worden volgens de nieuwe werkwijze afgehandeld. Lopende bezwaren en beroepen voor de jaren 2015 en 2016 worden afgehandeld volgens de nieuwe methode. Bedrijven die dit jaar brieven hebben ontvangen met opmerkingen of afwijzingen volgens de oude methode, krijgen op nieuw bericht volgens RVO.

Om hoeveel bedrijven en percelen het gaat kon RVO nog niet aangeven. Details over de aanpassingen en de gevolgen staan op RVO.nl.

Laatste reacties

  • vandenbrand

    dus alle bedrijven die niet gereageerd hebben, hebben pech ..

  • hoevedako

    Maar zover je de lijst zie zal ook voor de bezwaarmakers weinig te halen zijn.
    RVO geeft onze toeslagen liever weg aan andere die niets met landbouw te maken heeft.

Of registreer je om te kunnen reageren.