Home

Nieuws 1 reactie

Faunabeheer Utrecht vreest meer overlast ganzen

Faunabeheereenheid Utrecht vreest een toename van schade aan agrarische gewassen door ganzen.

Dat is het gevolg van een recente uitspraak van de Raad van State waarmee een streep is gezet door de bestaande provinciale aanpak. Dat meldt Faunabeheereenheid Utrecht in een reactie op de uitspraak.

Volgens de Raad van State is onvoldoende aangetoond dat preventieve maatregelen niet werken. Bovendien zou niet aantoonbaar zijn gemaakt dat er een oorzakelijk verband is tussen de omvang van de ganzenpopulatie en de schadeomvang. Volgens de faunabeheereenheid zet de uitspraak de ‘met maatschappelijke partijen zorgvuldig afgewogen provinciale ganzenaanpak op losse schroeven’.

Ontheffing ganzenafschot in het geding

Stichting de Faunabescherming in Amstelveen en het provinciebestuur hadden de procedure aangespannen tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank. In het geding was onder meer een besluit van Gedeputeerde Staten van 2015 om ontheffing te verlenen voor het schieten van ganzen aan de Faunabeheereenheid.

In het voorjaar 2014 zijn de Utrechtse maatschappelijke organisaties, de Faunabeheereenheid Utrecht en de provincie gezamenlijk een breed gedragen aanpak van de Utrechtse ganzenproblematiek overeengekomen. In de faunabeheereenheid zijn onder meer LTO Noord, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, de Dierenbescherming en jagersvereniging KNJV vertegenwoordigd. De Utrechtse aanpak garandeert rust voor overwinterende ganzen. Centraal staat dat in de winter in principe geen trekganzen worden geschoten. Omdat vooral de standganzen voor economische en ecologische schade zorgen, is afgesproken deze ganzen te reduceren naar de aantallen van 2005.

Boeren extra gedupeerd

De Faunabeheereenheid Utrecht houdt rekening met het feit dat het vonnis gaat leiden tot een toename van de schade aan agrarische gewassen. Boeren die al worstelen met het beperken van de schade en de overlast van grote aantallen ganzen op hun land, worden door deze uitspraak extra gedupeerd.

Gedeputeerde Staten moet nu een nieuw besluit nemen over het voorkomen van ganzenoverlast. Daartegen kan alleen bij de Raad van State beroep ingesteld kan worden.

Eén reactie

  • ghsmale

    Raad van staten, moet maar bij de ganzen gaan staan,
    dan praten ze wel anders.
    hoe meer ganzen hoe meer schade

Of registreer je om te kunnen reageren.