Home

Nieuws

Erkenning concentraat komt dichterbij

De erkenning van mineralenconcentraat als meststof die kan worden aangewend in aanvulling op de dierlijke mestgift, komt een stapje dichterbij als het Europees Parlement daar volgende week fiat aan geeft.

Het Europarlement heeft er niet mee ingestemd de Nitraatrichtlijn zo op te rekken dat verwerkte dierlijke mest boven de norm van 170 kilo stikstof per hectare mag worden aangewend. Maar ondertussen is het denken wel doorgegaan. De Europese Commissie kijkt nu naar mogelijkheden over voorwaarden te stellen aan dierlijke producten – voortkomend uit mestverwerking – die mogen worden aangewend boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest in de Nitraatrichtlijn.

Binnen jaar gebruik toestaan

VVD-Europarlementariër Jan Huitema heeft zich als rapporteur van het Europees Parlement sterk gemaakt voor de erkenning van het mineralenconcentraat. Hij wil met een wijziging in het voorstel voor de meststoffenverordening vastleggen dat de Europese Commissie ook daadwerkelijk binnen een jaar het gebruik mineralenconcentraat toestaat. De Europese Commissie zegt de wetenschappelijke ontwikkelingen nauwgezet te volgen en geïnteresseerd te zijn in oplossingen die ten goede komen aan de kringloopeconomie.

Artikel gaat verder onder de foto.

BIj het aanleggen van de criteria moet gekeken worden naar zowel de milieukundige als de landbouwkundige aspecten van de toepassing van mineralenconcentraten. Foto: Marcel van Hoorn
BIj het aanleggen van de criteria moet gekeken worden naar zowel de milieukundige als de landbouwkundige aspecten van de toepassing van mineralenconcentraten. Foto: Marcel van Hoorn

Mineralen in de kringloop houden

Afgelopen zomer keken experts naar de mogelijkheden om voorwaarden vast te stellen om verwerkte mestproducten te gebruiken. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het beter is om mineralen in de kringloop te houden, in plaats van nieuwe grondstoffen aan te voeren. Dat past bij het streven naar een circulaire economie.

Opbrengsten mineralenconcentraat

Bij het aanleggen van de criteria moet – zo blijkt uit een presentatie van het directoraat-generaal voor milieu van de Europese Commissie – gekeken worden naar zowel de milieukundige als de landbouwkundige aspecten van de toepassing van mineralenconcentraten. De vraag is of mineralenconcentraten tot dezelfde opbrengsten leiden als kunstmest, en ook of het gedrag in de bodem van dierlijke mineralen hetzelfde is als van kunstmeststoffen.

Nederland wil het cadmiumniveau stapsgewijs naar beneden bijstellen

Grenswaarden cadmium

Bij de discussie over de meststoffenverordening komt ook de vraag naar voren hoeveel cadmium in fosfaatkunstmest aanwezig mag zijn. Er zijn signalen dat de cadmiumgehalten in kunstmest zo hoog zijn, dat daardoor in sommige voedselgewassen de gehalten de veiligheidsnormen naderen of zelfs overschrijden. Nederland wil dat het cadmiumniveau stapsgewijs in twaalf jaar naar beneden gaat van 60 milligram per kilo naar 20 milligram per kilo. Nu zijn er nog geen officiële grenswaarden voor cadmium in kunstmest, al zijn er wel lidstaten die zelf normen hebben opgesteld, zoals Nederland.

Annie Schreijer-Pierik

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik is om politieke redenen niet voor de aanscherping van de cadmiumnorm. Zij vreest dat met name Oost-Europese Europarlementariërs zich tegen de erkenning van het mineralenconcentraat zullen keren, als er een aanscherping komt van de cadmiumnorm. Nederland heeft belang bij Europese afspraken, omdat daarmee ook meer duidelijkheid komt over de regels voor de export van verwerkte meststoffen.

Of registreer je om te kunnen reageren.