Home

Nieuws 3 reacties

EU-parlement herhaalt standpunten over glyfosaat

Het Europees Parlement heeft geen nieuwe gezichtspunten naar voren gebracht bij een uitgebreide hoorzitting over onkruidbestrijder glyfosaat.

Vertegenwoordigers van Europese instituten Echa en Efsa benadrukten de deugdelijkheid van de ingenomen standpunten over de veiligheid van de onkruidbestrijder glyfosaat.

Consultant en wetenschapper David Kirkland die meewerkte aan een aantal publicaties over glyfosaat, kreeg het zwaar te verduren, omdat hij voor zijn werk door Monsanto is betaald. Kirkland verdedigde zich onder meer met het argument dat architecten, accountants en advocaten ook worden betaald voor hun adviezen.

Onderzoek in opdracht van Monsanto

Verschillende Europarlementariërs verwonderden zich erover dat de Europese Voedselveiligheidsautoriteit en het Europees Chemicaliën Agentschap zich mede baseren op onderzoek dat in opdracht van belanghebbende fabrikanten (in dit geval Monsanto) wordt uitgevoerd. De beide agentschappen legden uit dat producenten de plicht hebben onderzoek te doen naar hun gewasbeschermingsmiddelen en dat ze de gegevens daarover moeten overleggen aan de beoordelende instanties.

Volgens sommige parlementariërs zijn onderzoeken die duiden op kankerverwekkendheid van glyfosaat genegeerd.

Monsanto, dat weigerde aan de hoorzitting deel te nemen, is op grond van die weigering de toegang tot het Europees Parlement ontzegd.

Glyfosaat opnieuw toelaten

De Europese Commissie wil de werkzame stof glyfosaat voor een periode van tien jaar opnieuw toelaten. Daarover wordt een besluit genomen in het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) waarin alle lidstaten zijn vertegenwoordigd.

Laatste reacties

 • Henk Tennekes

  Het grootste probleem bij de beoordeling van glyfosaat en bestrijdingsmiddelen in het algemeen is het gebrek aan transparantie. De dossiers zijn niet toegankelijk voor de onafhankelijke wetenschap. Daarom ontaarden de discussies vaak in welles-nietes spelletjes waarbij ook de geloofwaardigheid van de betrokken wetenschappers in twijfel wordt getrokken. Ik heb ook lang voor de industrie gewerkt, en ben in die kringen vrijwel nooit ongeloofwaardige wetenschappers tegen gekomen. Integendeel, experimenten worden over het algemeen met grote zorg uitgevoerd en gerapporteerd. Maar het is natuurlijk altijd zo dat je het beste resultaat voor een opdrachtgever probeert te bereiken. Zo lang de grenzen van integriteit niet worden overschreden is daar ook weinig mis mee. In die zin zou het echter goed zijn als de studies ook algemeen toegankelijk waren, en kunnen worden gecontroleerd.

 • Bennie Stevelink

  “Maar het is natuurlijk altijd zo dat je het beste resultaat voor een opdrachtgever probeert te bereiken”. Geldt dit ook niet voor onderzoekers die voor milieuorganisaties werken?

  Ik ben het met jou eens Henk, dat studies algemeen toegankelijk en controleerbaar moeten zijn.

 • Henk Tennekes

  Een zekere vooringenomenheid kun je nooit uitsluiten, bij geen enkele organisatie. Daarom vind ik het belangrijk dat wetenschappelijke studies algemeen toegankelijk zijn, zodat iedere uitspraak door andere experts kan worden gecontroleerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.