Home

Nieuws 21 reacties

Driekwart insecten verdwenen in Duits natuurgebied

In 63 beschermde natuurgebieden in Duitsland is sinds 1989 het aantal vliegende insecten met ruim 75% afgenomen. De onderzoekers verwachten dat de situatie in Nederland vergelijkbaar is.

Er was al een vermoeden dat de populatie terugliep, maar de omvang daarvan blijkt veel groter dan gedacht. Samen met Duitse collega’s publiceerden ecologen van de Radboud Universiteit hun ontdekking in het wetenschappelijke tijdschrift Plos ONE op 18 oktober.

Dat bepaalde insectensoorten, zoals bijen en vlinders, steeds minder voorkomen in West-Europa en Noord-Amerika werd in de afgelopen jaren steeds duidelijker volgens de onderzoekers. “Maar dat de aantallen van alle vliegende insectensoorten in zo’n hoge mate aan het afnemen zijn als we hier zien in zo’n wijdverspreid gebied, is een nog alarmerendere bevinding”, zegt projectleider Hans de Kroon.

Oorzaak afname onduidelijk

De onderzoekers vonden een gemiddelde afname aan massa van de totale insectenpopulatie van 76%. In het midden van de zomer, als het insectenaantal zijn piek bereikt, zagen ze zelfs een daling van 82% in de onderzochte gebieden. Caspar Hallmann, die de statistische analyses heeft uitgevoerd: “Al deze gebieden zijn beschermd, vaak zijn het natuurgebieden die goed beheerd worden. Toch is de achteruitgang overal waarneembaar.”

Wat de exacte oorzaak is van deze sterke afname, is tot nog toe onduidelijk. Veranderingen in weer, landschap en in plantensoortenrijkdom in deze gebieden blijken niet de afname te kunnen verklaren. Het weer verklaart veel van de schommelingen binnen het seizoen en tussen de jaren, maar niet de nu geconstateerde neergaande lijn.

Ook onderzoek in Nederland noodzakelijk

Naar aanleiding van het onderzoek in Duitsland roepen onderzoeksorganisaties Sovon, de Vlinderstichting en EIS Kenniscentrum Insecten op een onderzoek in Nederland uit te voeren. De organisatie pleiten voor het systematisch meten van de insectenstand. En voor meer onderzoek naar de mechanismen die verband houden met deze afname.

In Nederland ontbreekt onderzoek naar het aantal insecten zoals dat in Duitsland is gedaan. Slechts van een klein aandeel van alle insecten, de vlinders, weten we dat die sinds 1992 met circa 45 % zijn afgenomen. Meer kennis over de ontwikkeling van de aantallen vliegende insecten is daarom hard nodig. Net zoals de aantallen vogels en vlinders al jaren worden gemonitord, moet een begin worden gemaakt met het systematisch meten van aantallen insecten, aldus de drie natuurorganisaties.

Gevolgen voor leefomgeving

Als driekwart van de insecten in bijna dertig jaar is verdwenen, kan dat niet zonder gevolgen blijven voor de leefomgeving. Insecten zijn bijvoorbeeld een cruciaal onderdeel in de voedselketen van vogels en zoogdieren. “Dit is verontrustend nieuws. Een dergelijke afname kan heel goed een verklaring zijn voor de enorme afname die we zien bij soorten van het boerenland, zoals de veldleeuwerik en patrijs”, aldus hoogleraar geïntegreerde natuurbeschermingsbiologie Ruud Foppen.

Laatste reacties

 • alco1

  Ze spuiten zeker volop met pesticiden in natuurgebieden!!!!!!
  Dat is immers de oorzaak van de teruggang in landbouw gebieden.
  Tenminste, volgens "deskundigen".

 • oorspronkelijk

  beste alco in natuurgebieden is in en uitvliegen onbeperkt\
  dit geeft een indicatie van de totale insecten populatie
  omdat de waarnemingen langere tijd op de zelfde tijd plaatsvinden

 • pinkeltje

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de afgelopen twee jaar in Lelystad ruim 13.000 Aziatische bosmugggen aangetroffen. Dat meldt het platform Stop Invasieve Exoten donderdag op basis van opgevraagde documenten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). (telegraaf 19-10-2017).

 • alco1

  o. @oor is ook deskundig.

 • WGeverink

  Tja als in Duitsland de natuurgebieden net als in Nederland vol staan met distels boterbloemen ridderzuring en schotse hooglanders kan ik me voorstellen dat er niet zo veel insecten wonen.

 • oorspronkelijk

  bloeiend gewas is een weldaad voor insecten

 • Henk Tennekes

  SOVON, Vlinderstichting en EIS Kenniscentrum willen meer onderzoek naar de mechanismen die verband houden met de afname van insecten, terwijl de oorzaak al lang bekend is. Er moet een verbod komen op de neonicotinoïden, die zich via het grond- en oppervlaktewater in het milieu verspreiden, en insecten uitroeien. Ik heb het scenario in 2010 al beschreven, maar werd door velen weggehoond. Nu is het bittere realiteit geworden.

 • WGeverink

  Even de poot van het gas Henk. Het kan ook zijn dat driekwart van de insecten verdwenen is omdat na zo'n allarmerend bericht de overheid niet kan negeren om
  geld over te forken voor onderzoek...

 • E. van Eyk

  wat te denken van klimaat verandering ?? ook meegenomen in het onderzoek ?

 • bankivahoen

  Er mag uitdrukkelijk niet naar straling door gsm masten worden gewezen is mij ter ore gekomen.

 • Henk Tennekes

  #WGeverink. Paralyse door analyse. Tegen de tijd dat het onderzoek inderdaad bevestigt dat er ook in Nederland een dramatische afname van insecten heeft plaatsgevonden, zitten we waarschijnlijk in een wereld zonder insecten, die ons ook de kop gaat kosten. Als we broodnodige maatregelen weer gaan uitstellen, graven we ons eigen graf.

 • WGeverink

  Door de riool overstorten worden duizend verschillende stoffen in het oppervlakte water gedumpt. En jouw insecten gaan de pijp uit door neonicotinoiden?

 • WGeverink

  Door de riool overstorten worden duizend verschillende stoffen in het oppervlakte water gedumpt. Waarom ligt de oorzaak bij neonicotinoiden?

 • bankivahoen

  Doemdenkers hebben altijd een zondebok nodig WGeverink@.

 • T@deler

  <>

 • alco1

  Zo.

 • Hogman1

  Dieser Zusammenhang ist ausschließlicher Bestandteil der Phantasie der Grünen, die wieder einmal eine Studie für ihre Zwecke missbrauchen.

  Dankjewel T@deler

 • koestal

  Alle nog aanwezige insecten en vlinders worden doodgereden op de Duitse snelwegen,zitten later allemaal dood op de voorruit van de auto .

 • hollandagri

  Waarom ontbreekt de concrete link naar het onderzoek op de site ?

 • hollandagri

  Er zijn altijd partijen die belang hebben bij een probleem

 • boerindorp

  In veel natuurgebieden is door jarenlange verschraling en afvoer van organisch materiaal de bodem totaal verzuurd, logisch dat dit een afname van de biodiversiteit tot gevolg heeft. Schapen en runderen terugbrengen in de natuur en machines eruit zou al veel helpen. Afgraven en verschralen zou ook verboden moeten worden.

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.