Home

Nieuws

Coalitiepartijen bereiken akkoord

De Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie buigen zich maandag over het concept-regeerakkoord. Maandagmorgen bereikten de fractievoorzitters onder leiding van informateur Gerrit Zalm een akkoord, op basis waarvan een nieuwe regering kan worden gevormd.

Hoewel over de inhoud van het regeerakkoord her en der punten zijn uitgelekt, wordt het nu voor het eerst in zijn geheel aan de fracties voorgelegd. De fracties kunnen wijzigingsvoorstellen doen, die morgen in een informatiebespreking onder leiding van Zalm worden besproken. Naar verwachting wordt het regeerakkoord dinsdag bekendgemaakt.

Als alles volgens plan verloopt, zal de Tweede Kamer donderdag VVD-leider Mark Rutte aanwijzen als formateur van een nieuw kabinet. De nieuwe ministersploeg zal uit zestien bewindslieden bestaan, onder wie een minister van landbouw en een minister voor klimaat.

Partijleiders blij met akkoord

De vier partijleiders toonden zich maandag blij met het bereikte akkoord, maar ze hielden allemaal nog een slag om de arm. CDA-leider Sybrtand Buma zei het gevoel te hebben dat het CDA met het akkoord een goede positie in het kabinet krijgt. Gertjan Segers (ChristenUnie) noemt het akkoord ‘zeer acceptabel’, met een aantal heel herkenbare punten voor de ChristenUnie.

D66-leider Alexander Pechtold spreekt over een solide en duurzaam akkoord met evenwicht en samenhang. Hij zei dat hij het met vol vertrouwen aan de fractie zal voorleggen. Mark Rutte was nog het minst uitgesproken. Hij sprak over een ‘onderhandelingsakkoord’, zonder daar een kwalificatie aan te hangen. “Het woord is aan de fracties.”

Of registreer je om te kunnen reageren.