Home

Nieuws 2 reacties

CBS: meer boeren met veel eigen grond

Het aantal bedrijven met meer dan 30 hectare cultuurgrond in eigendom is tussen 2010 en 2016 gestegen met 6% naar ruim 12.000. Het aantal bedrijven met meer dan 75 hectare in eigendom is gestegen met 28% naar ruim 1.800.

Dat blijkt uit een analyse van cijfers uit de Landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

47.000 bedrijven hebben ruim 1 miljoen hectare

In 2016 hebben ruim 47.000 bedrijven in totaal bijna 1,04 miljoen hectare grond in eigendom opgegeven. Daarvan gaf 3% van de bedrijven meer dan 75 hectare op. In 2010 was dat aandeel 2%. De opgegeven grond in eigendom is exclusief eigendomsgrond die wordt verhuurd, bijvoorbeeld voor bollenteelt of aardappelen. Die grond wordt dan wordt opgegeven door de gebruikers als gehuurde grond.

12.000 bedrijven tot 5 hectare in eigendom

De 1.800 bedrijven met meer dan 75 hectare eigendom waren in 2016 goed voor in totaal 205.200 hectare. Dat is 20% van het totale areaal opgegeven in eigendom.

Alle bedrijven met meer dan 30 hectare eigendom beteelden 65% van het areaal grond in eigendom. 12.500 bedrijven telden tussen 0 en 5 hectare eigendomsgrond in 2016.

Meeste ‘grootgrondbezitters’ in Groningen en Drenthe

Volgens het CBS tellen Groningen en Drenthe relatief de meeste bedrijven met meer dan 75 hectare in eigendom met respectievelijk 18 en 8% van het totaal aantal bedrijven.

Bijna de helft van de melkveehouders telde meer dan 30 hectare eigendom in 2016, bij akkerbouwers was dat het geval bij een kwart van de bedrijven.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Laatste reacties

  • farmerbn

    Hoeveel eigen grond heeft de grootste boer?

  • Bolder01

    Wat verstaat men onder eigen grond?? De meeste boeren kopen de grond met een bank maar verkoop ik het weer ben je geen baas want bij de notaris DAN IS DE BANK BAAS... (dus eigen grond is dan pas als het met. Spaargeld is betaald. )

Of registreer je om te kunnen reageren.