Home

Nieuws

Brabant stelt stalderingsloket open

Het stalderingsloket van provincie Noord-Brabant is nu officieel geopend. Veehouders in Brabant die willen uitbreiden met hokdieren, zoals varkens, kunnen via het loket een stalderingsbewijs aanvragen voor deze uitbreiding.

Met stalderen is het voor bedrijven in Brabant toch mogelijk om te groeien, maar alleen door extra vierkante meters van stoppende intensieve bedrijven te kopen.

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is in september tegen het beleid van de provincie al een juridische procedure begonnen tegen Noord-Brabant namens alle POV-leden in de provincie. De wettelijke grondslagen van de Brabantse veehouderijplannen, die op 7 juli door de provincie zijn vastgesteld, zijn volgens de POV onrechtmatig.

Om verdere concentratie van vee tegen te gaan heeft heeft de provincie in Midden- en Oost-Brabant zes gebieden ingesteld waarbinnen ‘gestaldeerd’ moet worden. De gebieden variëren in grootte van 5 tot 11 gemeenten. Voor iedere 100 vierkante meter nieuwe stal moet daarom binnen hetzelfde stalderingsgebied 110 vierkante meter aan andere stallen worden gesaneerd.

Binnen deze zes gekleurde gebieden moet ‘gestaldeerd’  worden. - Illustratie: Provincie Noord-Brabant
Binnen deze zes gekleurde gebieden moet ‘gestaldeerd’ worden. - Illustratie: Provincie Noord-Brabant

Het stalderingsloket moet erop toezien dat de stalderingsregeling goed wordt uitgevoerd. Naast het toetsen van de aangeboden bewijsstukken van de ondernemers heeft het stalderingsloket een voorlichtende functie naar boeren, adviseurs en gemeenten. Daarnaast houdt het loket een overzicht bij van de gesaneerde stallen en uitbreiding van stallen waarvoor een salderingsbewijs is afgegeven.

Voorwaarden voor stalderingsbewijs

Het stalderingsloket geeft een stalderingbewijs af als voldaan is een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • de uitbreidingslocatie en te saneren veehouderij moeten in hetzelfde stalderingsgebied liggen
  • op het moment van aanvraag moet de te saneren veehouderij daadwerkelijk gesaneerd zijn
  • de gesaneerde veehouderij moet op 17 maart 2017 en drie jaar daarvoor legaal en onafgebroken in gebruik zijn geweest
  • het oppervlakte van de gesaneerde stallen bedraagt ten minste 110% van de uit te breiden oppervlakte
  • bij de gesaneerde veehouderij mag geen gebruik zijn gemaakt van de regeling Ruimte voor ruimte of de Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant

Of registreer je om te kunnen reageren.