Home

Nieuws

Brabant: € 75 miljoen voor duurzamere veehouderij

De komende 3 jaar wil Noord-Brabant € 75 miljoen uittrekken voor het flankerend beleid voor verduurzaming van de Brabantse veehouderij. Dit staat in de provinciebegroting van 2018. ZLTO reageert sceptisch. ‘Dit bedrag is maar een fractie van de financiële schade voor de sector.’

Het bedrag is bedoeld voor de in juli aangenomen maatregelen voor een omslag in de veehouderij. Veehouders moeten onder andere hun stallen voor 2022 aangepast hebben met emissiebeperkende systemen, om uitstoot te reduceren.

Om deze transitie te versnellen, gaat de provincie veehouders ondersteunen en begeleiden met een pakket aan steunmaatregelen. Dit pakket bestaat onder andere uit een fonds dat veehouders kan helpen om de gevraagde investeringen te financieren en een stalderingsloket. Dit laatste initiatief koopt vrijkomende stalruimte op van stoppende boeren en verkoopt het door aan boeren die willen uitbreiden. Daarnaast komt er ook een ondersteuningsnetwerk dat boeren die willen stoppen of omschakelen voorziet in advies. De Provinciale Staten bespreken de begroting op 10 november.

‘Brabantse beleid had er nooit moeten komen’

Kim Roetert, specialist public affairs bij ZLTO, laat in een reactie weten dat de organisatie en haar leden nog steeds achter het standpunt staat dat het provinciaal beleid er nooit had moeten komen. Daarom wordt er ook niet veel aandacht besteed aan de € 75 miljoen in de begroting. Roetert merkt op dat de financiële schade voor de sector € 800 miljoen tot € 1 miljard is. Het begrote bedrag is dus maar een fractie van de financiële gevolgen van het beleid. Volgens haar was het hele beleid, inclusief de kosten die in de begroting geraamd worden, niet nodig geweest als de veehouders de afgesproken tijd tot 2028 hadden gekregen om aan de milieudoelstellingen te voldoen. Het versnelde termijn, voor 2022, waarin de veehouders hun stalstystemen moeten aanpassen, is volgens Roetert onredelijk en onhaalbaar. ZLTO en haar leden blijven dan ook strijden voor uitstel van de doelstellingen.

ZLTO: de financiële schade van het Brabantse beleid is voor de sector € 800 miljoen tot € 1 miljard. Het door de provincie begrote bedrag is dus maar een fractie van de financiële gevolgen van het beleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.