Home

Nieuws 1 reactie

Zonnepanelen meer in trek door salderingsregeling

De salderingsregeling voor duurzame energie heeft ervoor gezorgd dat er door particulieren en kleine bedrijven fors meer is geïnvesteerd in zonnepanelen.

Dat schrijft minister Henk Kamp (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. De gemiddelde jaarlijkse groei is sinds de invoering van de salderingsregeling 91%, tegenover 11% in de periode daarvoor. “De groei is naast de salderingsregeling ook te danken aan nationale en regionale subsidies en aan de sterke daling van de kosten van zonnepanelen. Het totale opgestelde vermogen in 2015 wordt geschat op 1,3 GW”, aldus Kamp.

Kortere terugverdientijd

Saldering zorgt ervoor dat de terugverdientijd fors korter wordt. Voor bedrijven wordt de terugverdientijd verkort van 17 jaar naar 10 jaar en het rendement vergroot van 4% naar 10%. Het effect van salderen op de terugverdientijd is bij agrarische bedrijven wel kleiner dan bij particulieren, omdat bedrijven door grootverbruik minder energiebelasting betalen. In 2016 komen de terugverdientijden voor particulieren en agrarische bedrijven dichter bij elkaar vanwege de daling van het tarief in de eerste energiebelastingschijf en een stijging van het tarief in de tweede schijf.

Salderen is toegestaan voor kleinverbruikers met een elektriciteitsaansluiting van maximaal 3x 80 Ampère, die ‘achter de meter’ elektriciteit opwekken. Als de opgewekte stroom niet zelf wordt gebruikt, mag deze worden terug geleverd aan het elektriciteitsnet. De kleinverbruiker hoeft daardoor geen leveringskosten te betalen en ook geen energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) en btw voor de afgenomen elektriciteit voor zover deze wordt verrekend met op het net ingevoerde elektriciteit. De staat heeft hierdoor wel € 80 miljoen energiebelasting misgelopen in 2015.

Kamer wil salderingsregeling handhaven

De Tweede Kamer heeft gevraagd om de salderingsregeling te handhaven om investering in zonnepanelen te blijven stimuleren. Kamp sluit een aanpassing van de regeling of vervanging door een alternatieve vorm van stimulering op voorhand niet uit. Hij gaat in overleg met belanghebbende partijen over het duurzame energiebeleid na 2020.

Eén reactie

  • boergert

    Saldering heeft niet direct te maken met de energiebelasting. Al ver voor de salderingsregeling (voor meer dan 5000 kwh) De salderingsregeling is een onderdeel van de Elektriciteitswet. Al lang voordat de salderingsregeling van kracht werd, waren energiebedrijven krachtens de Wet belasting op milieugrondslag,(art 50) verplicht om de energiebelasting door de berekenen voor de netto geleverde stroom. Er was alleen onduidelijkheid over de controle waardoor energiebedrijven zich niet aan deze regels hielden.

Of registreer je om te kunnen reageren.