Home

Nieuws 10 reacties

Voedseltop: verzameling van optimistische en innovatieve initiatieven

Er zijn zoveel mensen actief in de voedselketen die iets willen veranderen, dat het goed is die energie te bundelen en te markeren.

Om die reden trommelde staatssecretaris Martijn van Dam donderdag 26 januari een groot aantal bestuurders uit bedrijfsleven bijeen op een Nationale Voedseltop. Het kabinet was met een sterke delegatie aanwezig: niet alleen de staatssecretaris voor landbouw, maar ook de minister voor Volksgezondheid Edith Schippers, minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking en staatssecretaris Sharon Dijksma van Milieu droegen bij aan de feestvreugde.

Gezond eten en slimme landbouw

De bijeenkomst was een verzameling van optimistische en innovatieve initiatieven voor gezond eten, voor slimme landbouw, voor vermindering van de voedselverspilling, voor een omslag naar een meer plantaardige eiwitconsumptie, voor handige consumenten-apps en andere ideeën waar de goede bedoelingen van afstraalden.

De plek - de vijfde verdieping van een voormalige productielocatie van Philips in Den Haag - benadrukte de verwachte omslag die nodig is in de wereldwijde landbouw: als 70% van de wereldbevolking in de stad woont, en dat zal binnen afzienbare tijd zo zijn, dan moet de landbouw ook slimme stappen maken om te zorgen dat de voedselproductie daar in de buurt plaatsvindt.

Minder grondstoffenverspilling

Louise Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research schetste dat er een grote urgentie is voor veranderingen. De verspilling van grondstoffen moet minder worden, maar belangrijker nog: de beschikbare grondstoffen moeten niet zomaar verloren gaan via bijvoorbeeld het riool. “We moeten omdenken. We gaan heel anders eten. Wortels en groene kool zullen wel blijven, maar we zullen andere hoogwaardige eiwitten gaat eten, uit zeewier, uit noten en desnoods winnen we die uit het riool. Heel veel eiwitten kunnen we terugwinnen, ook die uit onszelf komt.”

Het idee dat de oplossing ligt in kleinschaligheid en biologische productie, bestreed ze. Als tweederde van de wereldbevolking in de stad woont, dan zullen er op de plekken waar landbouw mogelijk is steeds minder mensen wonen. Dat betekent automatisch dat er op grotere schaal geproduceerd moet worden, stelt ze. Maar dat kan wel slimmer en anders, met minder grondstoffen, minder milieudruk, minder waterverbruik en meer opbrengst.

Louise Fresco. Foto: Boerderij
Louise Fresco. Foto: Boerderij

Nederlandse kennis en kunde

De Nederlandse kennis en kunde kan daarvoor worden ingezet, zei staatssecretaris Martijn van Dam. Hij denkt dat Nederland over vijf tot tien jaar zover voorop loopt dat Nederland zijn kennis kan verspreiden over de wereld.

Of er in Europa grote stappen gezet kunnen worden, daar zette Fresco een kanttekening bij. Zij denkt dat de stappen vooral gezet kunnen en zullen worden op plaatsen waar de productie nu nog achterblijft. “Misschien hebben wij wel last van de wet van de remmende voorsprong.”

Een ander punt van zorg is de verspilling van voedsel. Minister Lilianne Ploumen noemt het “krankzinnig” hoeveel voedsel er verloren gaat. “Als de broeikasgasproductie die gemoeid gaat met de productie van de verloren gegane voedselvoorraad zou worden gezien als één land, dan zou het land op de derde plaats staan van CO2-producenten. Krankzinnig is dat, ik heb er geen ander woord voor.” Volgens FAO-cijfers gaat jaarlijks €750 miljoen aan voeding verloren, bij de oogst, in de keten, of bij de consument.

Alles (her)gebruiken

Wageningen Food & Biobased Research probeert daar wat aan te doen in de Task Force Circular Economy in Food. Samen met LTO Nederland, Federatie Levensmiddelen Industrie, Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel, de cateraars (Veneca) en horeca (KHN) wordt actie ondernomen om reststoffen in de keten te houden. “Wij willen elke molecuul tot waarde brengen”, aldus Ruud Huirne van de Rabobank. “Ook het loof van de aardappel en de biet.”

Laatste reacties

 • farmerbn

  Op grotere schaal en slimmer produceren met minder grondstoffen, met minder milieudruk, minder waterverbruik en meer opbrengst. Vroeger heette dat intensiever maar nu dus slimmer. Een intensieve boer is dus een slimme boer. Slimmer klingt wel beter dan intensiever maar ik blijf het belachelijk vinden dat ze het nu slimmer noemen alsook het woord innovatie. Wordt net als duurzaam enorm misbruikt.

 • alco1

  Och en je grote zorgen maken over verspilling van voedsel is ook zoiets.
  Juist voedsel wat gegeten wordt is verloren door riool met al zijn chemische middelen.
  Biologisch heeft dat gft zo hard nodig voor compost, om zo hun grond op peil te houden.
  Maar men is zo eenkennig dat men de keerzijde niet (expres)wil zien.

  Hetzelfde zien we met het geleuter over vlees, alsof men met minder de aarde kan redden.
  De wereld hangt van chemische rommel aan elkaar, maar men ziet alleen een volledig natuurlijk product als opwarmer der aarde.
  Men ziet alleen methaan uitstoot e.d.
  Maar men ziet de kringloop niet dat dit ook weer vastgelegd wordt in de voedsel productie.

 • Bertus Buizer

  Erg jammer dat staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA) de genodigden voor de voedseltop heeft beperkt tot zijn vertrouwelingen, waaronder zijn neoliberale souffleuse Louise Fresco (WUR). Het idee van grootschaligheid dichtbij de stad omdat binnen afzienbare tijd 70% van de wereldbevolking in de stad woont, is juist een versterking van een ongewenst proces.

 • farmerbn

  @Buizer; waarom is het ongewenst dat 70% van de wereldbevolking in de stad gaat wonen?

 • Bertus Buizer

  @farmerbn, toename van verstedelijking is ongewenst vanwege ondermeer de toenemende onttrekking van grond aan landbouw en natuur; voor meer feitelijke informatie, zie <>
  Leven in de stad is ook minder gezond, maakt mensen kwetsbaarder (milieu, werkloosheid, getto-vorming, etc.) en de groei van de steden wordt nogal (te) gemakkelijk beschouwd als een 'fait accompli'.

 • farmerbn

  Het maakt toch niet uit of mensen in de stad wonen of op het platteland ten aanzien van de hoeveelheid grond die nodig is om te wonen? Waarschijnlijk wonen burgers zelfs ruimer in dorpen dan in de stad. Wonen kost gewoon ruimte. Ik zie burgers het liefst in steden wonen.

 • Bertus Buizer

  @farmerbn, de infrastructuur en het beslag van het land in de dorpen zijn er al. Bij uitbreiding van de steden komen er meer bestrating en asfalt bij. Bovendien verpauperen de dorpen en dreigen deze in het uiterste geval zelfs onbewoonbaar te worden.
  Het is juist goed voor mensen om een tuin te hebben of een akker en om die te kunnen bewerken, hobby-matig dan wel in bedrijfsverband.
  En kleinschalige productie zet qua voedselproductie en diversiteit meer zoden aan de dijk dan grootschalige productie.
  Te sterk focussen op schaalvergroting, zoals de neoliberale leiding van Wageningen Universiteit, LTO Nederland , de Topsector Agri&Food en de bank doen, is naar mijn visie dan ook een volstrekt verkeerde keuze.

 • farmerbn

  Als er meer wereldburgers komen en ze blijven in de dorpen, dan moeten de dorpen ook uitbreiden (meer asfalt). Burgers in dorpen hebben vaak meer grond om het huis dan in de stad dus verlies je extra grond voor de professionele boer. Op dat gebied kunnen ze dus beter op een klootje in de stad gaan wonen. Hobby-matige landbouw is zeer inefficient (zeer lage productie) dus dat moet je zeker ontmoedigen.

 • Henk Tennekes

  Mevrouw Fresco pleit voor handhaving van grootschalige landbouw en ziet geen toekomst voor biologische landbouw. Bertus Buizer merkt terecht op dat dit een volstrekt verkeerde keuze is. Schaalvergroting gaat hand in hand met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, die in de afgelopen halve eeuw het cultuurlandschap in een groene woestijn hebben veranderd, waar vogels en vlinders grotendeels verdwenen zijn en de bodemdegradatie zeer ernstige vormen heeft aangenomen. Een agro-ecologische transitie is een absolute noodzaak geworden, aangezien ecosystemen op instorten staan. De bestuursvoorzitter van Wageningen Universiteit benoemt voor de zoveelste keer de kernproblemen van de gangbare landbouw niet, en verdwaalt in filosofische beschouwingen die van weinig realiteitszin getuigen.

 • farmerbn

  Fresco ziet het goed dat het riool de grootste verspiller is van grondstoffen. Met andere woorden: De burgerij in de steden spoelen de mineralen door het toilet naar de zee en zijn dus de zwakste schakel. Dit moet als eerste aangepakt worden maar de politiek wijst liever naar de landbouw als grondstofverspiller. Kost minder geld en minder stemmen.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.