Home

Nieuws 47 reacties

Van Dam gooit fosfaatplan over andere boeg

De zestig jaar oude Landbouwwet biedt aanknopingspunt voor regeling.

Het fosfaatreductieplan van de zuivelsector wordt niet opgehangen aan Brusselse regelgeving, maar aan de bijna 60 jaar oude Nederlandse Landbouwwet. Daarmee maakt staatssecretaris Martijn van Dam zich minder afhankelijk van de Brusselse goedkeuring.

Het fosfaatreductieplan van ZuivelNL heeft tot doel de fosfaatproductie met 8,2 miljoen kilo te verminderen door middel van een verkleining van de melkveestapel, de verlaging van de melkgeldvergoeding en via aanpassing van het voer.

Nieuwe koers

Van Dam meldde vrijdag 30 december dat hij de nieuwe koers vaart om in Brussel het risico te ontlopen "dat voor de vereiste notificatie een lange doorlooptijd benodigd kan zijn". Bij het afgeven van een algemeen verbindend verklaring is een formele rol voor de Europese Commissie weggelegd, die op basis van de regels voor de gemeenschappelijke marktordening een spaak in het wiel kan steken. Daarbij komt dat de procedures in Brussel langer kunnen duren dan aanvankelijk is voorzien.

Bij een ministeriële regeling op basis van de Landbouwwet is de rol voor Brussel kleiner, al zal ook op die route uiteindelijk de instemming van de Europese Commissie vereist zijn. Van Dam verwacht nu dat hij in januari de gesprekken met Brussel kan afronden. Hij wil begin dit jaar de ministeriële regeling publiceren, zodat die uiterlijk per 1 maart 2017 van kracht wordt.

Inhoudelijk hoeft aan het fosfaatreductieplan van de zuivelbedrijven en de melkveehouderij niets te veranderen. De procedure voor de aanvraag van een algemeen verbindend verklaring van het plan van ZuivelNL blijft ook gewoon doorlopen, ondanks de nieuw gekozen route.

Martijn van Dam. Foto: Roel Dijkstra
Martijn van Dam. Foto: Roel Dijkstra

Stemming veranderd door brief

De leden van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond stemden vrijdag 30 december na het verschijnen van de brief van Van Dam met een nipte meerderheid tegen het plan van ZuivelNL (63 tegenstemmen, 60 voor, 21 onthoudingen). Wat dat uiteindelijk betekent voor de vereiste representativiteit bij een algemeen verbindend verklaring is nog onduidelijk. Voorzitter Harm Wiegersma van de NMV zegt dat de brief van Van Dam de stemming vrijdag heeft beïnvloed en dat daardoor naar zijn gevoel meer leden zich tegen het plan hebben gekeerd. Volgens hem is de stemmingsuitslag niet relevant meer, nu Van Dam de ministeriële regeling inzet.

De Landbouwwet

De Landbouwwet bevat artikelen die ooit bedoeld waren voor situaties waarin de productschapsverordeningen niet in konden voorzien. De artikelen zijn onder andere ook gebruikt voor de uitvoering van de regels voor identificatie en registratie van dieren. De wet - waarvan een groot aantal artikelen inmiddels is vervallen - kan worden gezien als een voorloper op de EU-regelgeving voor de marktordening.

De Landbouwwet is halverwege de jaren '50 door landbouwminister Sicco Mansholt ingediend ter vervanging van de Landbouw-Crisiswet van 1933.

Laatste reacties

 • alco1

  O. O. O.
  Geen zinnige voorspelling te doen, hoe deze misère af zal lopen.

 • Als jij het nog snapt Alco, ik hou me aanbevolen voor uitleg. Zelden zo'n chaos gezien..

 • Zuperboer

  Het is toch wel heel ingewikkeld om aan de fosfaatrichtlijnen van Brussel te kunnen voldoen. Zelfs als een sector van goede wil is. Iets wat feitelijk een bijzondere zaak is. Immers de melkveehouderij gaat nu na 30 jaar quotering (feitelijk tot 2009 want vanaf dat jaar is de vrije marktwerking ingetreden ook in de EU), gevolgd door 7 jaar van investeringen(lees kostprijsverhoging) ook nog eens vrijwillig saneren in goede produktieve dieren. De wereld staat voortdurend op zijn kop. Het samenvoegen van noord- en zuideuropese landen heeft geleid tot een klimaat waarin arbeiden en ondernemen zwaar wordt ontmoedigd. Dit alles is gebaseerd op nitraatrichtlijnen die van land tot land verschillend worden geinterpreteerd.

 • Koen Franken

  We zijn als melkveehouderij helemaal compleet afhankelijk geworden van Brussel . Hoeveel kronkels volgen er nog ???

 • wmeulemanjr1

  Het kan...... het mag...... allemaal.........
  Blijkbaar is ineens alles geoorloofd......
  De sector draait zichzelf op de lange duur de nek om......
  Zo is straks nergens meer een peil op te trekken....

 • John*

  melkveehouderij is jaren compleet afhankelijk van brussel.. Als je je handje op moet houden om een inkomen te hebben moet je ook maar luisteren naar de sponsor

 • piethermus1

  De melkveehouderij is vooral afhankelijk van mensen die zuivel consumeren. Dat is je eerste belang! Brussel komt hierna pas.

 • jeannettedekker1

  Wanhoop!! Een wet uit 1950 ter vervanging van een wet ui 1933.. Er word werkelijk alles uit de kast gehaald om de zin door te drijven. Algemeen verbindendverklaring lukt ook al niet daar zijn ze nu ook achter dus bedenken ze weer wat nieuws,het is verbazingwekkend dat dit allemaal mag. Als het niet kan zo als het moet,dan moet het maar zo als het kan. Wat een geklooi en dat na 1,5 jaar.

 • jeannettedekker1

  Volgens mij hebben alle partijen een algemeen verbindendverklaring geëist om het fosfaatreductieplan te kunnen laten slagen,dus het wachten is op een reactie van FC. Misschien was FC al een stapje verder en hebben ze daarom zelf ingegrepen met een standstill.

 • 306lsa

  Ik dacht dat het verkiezings-programma van de politiek minder regels was?
  maar nu kan het wel meer dan ............. regels voor de landbouw komen
  misschien komt de nieuwe LTO man wel voor de landbouw op door te pleiten voor minder regels (dat hoop ik )
  waarom dubbele regels zo goed zijn snap ik niet misschien kan iemand het uitleggen?

 • jeannettedekker1

  FrieslandCampina moet maar snel om tafel met Brussel,want wij als blijvende melkveehouders hebben uit denhaag alleen narigheid te verwachten. Alles wat daar zit zal wel teveel gestudeerd hebben,die zijn helemaal de realiteit uit het oog verloren. Er staan er daar net even te weinig met de poten in de modder.

 • jeannettedekker1

  De stemming van NMV moet je lezen als 63 wil melkveehouder blijven,21 weet het nog niet en 60 wil verzilveren.

 • melkveehouder .


  Volgens mij kan de wet niet van toepassing zijn op de fosfaatproductie. Wellicht wil men de wet inzetten onder het mom van bevordering van afzet van melkproducten om zo het reductieplan juridisch proberen te borgen. Dit lijkt me juridisch niet houdbaar omdat ik de onderbouwing van van Dam mis hoe hij de toepassing van de Landbouwwet in relatie wil brengen met een betere prijsvorming of afzet van onze melkproducten. Misschien iets voor Boerderij om dit verder uit te diepen.
  Wet van 26 juli 1957, houdende nieuwe regelen ter bevordering van de voortbrenging, de afzet en een redelijke prijsvorming van voortbrengselen van de landbouw en de visserij en in verband daarmede ten behoeve van de afnemers van produkten

 • melkveehouder .

  Ter aanvulling: bij een reductie van de melkproductie kun je nou toch ook niet echt spreken van " bevordering van voortbrenging" lijkt me.

 • frl

  nog even en we vallen nog onder de regels van napoleon.

 • Zuperboer

  @frl, kadastraal gezien is dat ook zo!

 • koeien10

  van dam begint alweer goed in 2017 opzouten met die vent.

 • wmeulemanjr1

  Waarschijnlijk hebben de wanhopige juristen van RFC deze wet dhr. van Dam even voorgekauwd.....

 • info36

  @jeannettedekker1, dat jij niet veel gestudeerd hebt valt wel op te maken uit je reactie, wat een bluf!

 • Zuperboer

  @info36; NIEUW om te reageren op deze site moet men gestudeerd zijn!

 • jeannettedekker1

  Ik zal je wel flink geraakt hebben info36. Maar nog 1 keer voor jou: melkveewet en mestwetgeving en geen Fosfaatrechten. Een eerlijk speelveld binnen Europa!!!

 • alco1

  Ik heb al zo vaak gezegd dat het juist met gestudeerden, behalve natuurlijk de vak gerichte studies, mis gaat.
  Ze konden vaak niets, dus gingen ze maar door leren, krijgen op grond van diploma's hoge baantjes, gedragen zich vaak hautain, maar kunnen in feite nog geen schilderij ophangen.

 • PIETER123

  Claudia was op oude jaar conference erg scherp jeannettedekker dat ze minder een mening had en dan wordt je niet meer gevraagd in talkshows.Jou mening dat de 60 voor stemmers bij de NMV verzilveren willen zegt meer over jou dan de mensen die met visie de plus van de derogatie wel zien.Duidelijk is wel dat het gewoon niet kan als een van Dam zo lang treuzelt omdat het de LTO niet hun zin kregen.NMV heeft duidelijk al jaren hun mening niet onder stoelen en banken geschoven en mogen nu blijkbaar de rommel van een ander opruimen vandaar dat er juist ook steeds meer mensen lid worden als waardering blijkbaar doen leden hun mening er nog toe. Typisch dat van Dam net voor deze leden vergadering dit pers bericht met een stoffig wetje er tegen aan gooit.Mensen het is maar weer een voorstel .

 • jeannettedekker1

  Ik zie als geen ander het belang van derogatie,maar voel het als chantage hoe politiek denhaag en beleidsbepalers ons als vervuilers en ezels te kijk zet. En ik wil op kunnen boxen tegen Europese concurrentie en mijn zoon niet de komende dertig jaar de stoppers uit laten kopen als enige land binnen Europa. Als er Fosfaatrechten komen dan voor heel europa. Ik ben dan ook van mening dat Fosfaatrechten slecht zijn voor de blijvende boer. Jij mag denken wat jij wil,maar ga mij niet vertellen dat ik geen visie heb.

 • John*

  het gaat om de bodem, waar belgie de uitvoering aan de achterkant controleert met grondwatermonsters voor de derogatiegronden, wil nederland het aan de voorkant controleren door een plafond in te stellen. Als ik de EU commissie was zou ik hoe dan ook geen derogatie verstrekken als er gewerkt blijft worden met een plafond als borging.

 • Peerke1

  Wie ist est moglich. Hoe is het in godsnaam mogelijk?? Het Melkquotum eraf, iedereen blij en vol gas, was toch ook te voorzien en na de eerste bocht al total loss tegen de eerste de beste boom te pletter gereden. Nu is het enkel nog Puin ruimen in het grote bos vol loslopende koeien.

 • xw

  Zo is het Peerke1! Niks ingewikkelds aan. Daar hoef je Wageningen niet voor gehad te hebben.

 • Bennie Stevelink

  Jeannette Dekker, om concurrerend te zijn met de rest van Europa wil jij koeien extensief (170 kg N) houden wat op de dure Nederlandse grond onbetaalbaar is. Of je wilt de veestapel steeds verder laten groeien wat leidt tot steeds meer dure technische maatregelen die eveneens onbetaalbaar worden.
  Begrenzen van de veestapel met fosfaatrechten die grondgebonden zijn geeft veruit de laagste kostprijs. Zowel de vaste lasten (kapitaalintensiviteit) als de variabele kosten komen het laagste uit.

 • Koen Franken

  Nederland BV die die pikt het niet langer dat er nog meer dieren , welke dan ook bijkomen . De postzegel raakt overvol !!!

 • alco1

  Bennie. Dekker zegt ook helemaal niet tegen derogatie te zijn.
  Maar ons land daarvoor opzadelen met fosfaatrechten is een stap in het ongewisse.
  Je zegt ook dat 70% voor derogatie is. DUS!!!! Moet het doorgaan.
  Dit is een domme benadering.
  Stel eens de vraag wie voor derogatie is met fosfaatrechten in het vooruitzicht en boer willen blijven.

  Koen. Waar kun jij lezen dat Nederland niet meer koeien wil?
  In de jaren tachtig waren er een miljoen meer en nog niemand bezwaar!
  Europees quotum werd ingesteld voor prijsbehoud.

  Trouwens: Dat ze zo diep graven in oude wetjes heeft volgens mij iets te maken met dat Nederland gezien Europese verordeningen helemaal geen rechten mag invoeren.

 • alco1

  Nog iets @Bennie.
  Bij geen derogatie zal de melkveestapel bij de derogatieboeren inkrimpen, want het wordt gewoon te duur.
  Bij niet derogatieboeren met latente ruimte wordt uitbreiden goedkoper omdat er geen rechten behoeven te worden aangeschaft.

  Goed grondgebonden waar jezelf ook voor pleit.

  Denk nu niet dat ik tegen derogatie ben.
  Absoluut niet.
  Als ik mijn voorraad graskuil op heb begin ik er ook weer aan.

  Maar derogatie moet afgedwongen met de feiten die er toe doen.

  Daarbij moet het gedateerde plafond bespreekbaar worden gemaakt.
  Alsook de normering van fosfaat per koe, die in andere landen anders is.
  En de sectorwanden moeten verdwijnen.

 • Attie

  Alco, die keuze is niet zo moeilijk jaarlijks 20000euro extra kwijt aan mestafzet, of 1 keer door zure appel van fosfaatrechten.

 • oorspronkelijk

  kretologie,
  grondgebonden vele ha in het buitenland
  familie bedrijven veel stiefkinderen
  je kunt het niet mooier maken dan het is

 • jeannettedekker1

  Info36 Ik ben op 16 jarige leeftijd begonnen met 7 ha en nu melkt mijn zoon 150 koeien grondgebonden zonder derogatie en ondertussen heb ik ook nog jouw studie betaald. Dus ik zou me maar een beetje inhouden studiebol.

 • alco1

  Voor jouw is die keuze niet zo moeilijk. @Attie
  Verder negeer je totaal wat ik zeg.

 • Koen Franken

  @alco , klopt dat ken ik nergens lezen . Maar ik kan toch ook nergens lezen dat Nederland nog meer koeien wil . Maar de regelgeving die maakt het toch wel duidelijk welke richting men wil . Minder .

 • 306lsa

  waarom hebben de gemeenten dan bouwvergunningen af gegeven (voor koeienstallen) koen? om de stal leeg te zetten?

 • alco1

  Koen. Ik heb hier al zo vaak moeten lezen. "maatschappelijk draagvlak".
  De kleine politieke groep die minder wil is maar zeer klein, maar zonder tegengas voelen zij zich superieur.
  Mensen als jij en ook het LTO laten zich het beleg van het brood eten.

 • Bennie Stevelink

  Jeannette Dekker, jij bent op 16 (??) jarige leeftijd begonnen met 7 ha. Je hebt nu 150 koeien grondgebonden zonder derogatie. Dan heb je nu dus minstens 100 ha? Hoe lang is het geleden dat je 16 was?
  Als dit waar is waar heb jij dat kapitaal vandaan gehaald voor zo veel grond?
  Welke informatie hou je achter? Nergens in jouw verhaal komt jouw man in beeld. Welke rol vervulde hij?

 • vanderbiezen bv

  De omschakelboer naar biologisch melken is de dupe als je al 40 koeien op 28 Ha hebt . Zeer triest.
  Als er veel koeien weg moeten waarom is de Nederlandse bevolking met een half miljoen mensen gegroeid. Moeten zij ook niet weg. Meer poep door de wc gespoeld. Zeer triest!!

 • jeannettedekker1

  Ik schrijf onder de naam van mijn vrouw,ben 53 mijn ouders hadden 7 ha heb grond gekocht voor 10000 gulden en 20000 en 30000 en later voor 20000 en 30000 en 40000 euro ben nog steeds bewust zwaar gefinancierd omdat ik de noodzaak van grond altijd heb gezien.ben met 16 jaar met school gestopt.vorig jaar 30 ha verkocht en dit jaar 11 ha gekocht. Ik heb me laten verleiden tot deze onthullingen,daar stop ik nu mee. Het gaat namelijk niet om mij maar om de toekomst van de blijvende boer en die moet niet opgezadeld worden met kosten voor rechten ieder jaar. Ik begrijp wel heel goed de boeren met 90 koeien op 35 ha,maar ik hoop en verwacht dat Brussel hoe dan ook de derogatie of hoe ze het ook willen noemen niet opblaast. Ik praat niet graag over mezelf omdat ik wel besef dat ik geen doorsnee bedrijf ben. Ik volg wel jouw stukken met belangstelling en heb veel begrip voor je situatie, maar bedrijven die de verhouding grond en melkkoeien uit het oog zijn verloren moeten de vrije markt wel voelen. Info had me een beetje beledigd ik heb zelf studerende dochters dus niks aan de hand😄😄

 • Bennie Stevelink

  Dekker, u woont waarschijnlijk in Friesland waar de grond veel goedkoper is dan bij ons in Twente. Toen ik net van school was (1980 ) hebben wij anderhalve ha gekocht voor 70.000 gulden per ha. Dat was waarschijnlijk in dezelfde tijd dat u grond kocht voor 10.000 gulden. Enkele jaren daarvoor (1977) hebben mijn ouders nog een stuk van een halve ha gekocht voor 100.000 per ha. Ze hadden dat nodig voor een ruiling en verbetering van de verkaveling. In 1989 hebben we 2,2 ha gekocht voor 60.000 gulden per ha.
  Op dit moment wordt in de regio grond verkocht voor 120.000 euro.
  We praten bij ons in Twente dus over totaal andere prijzen.

  In Twente zien wij de noodzaak van grond ook wel maar als je de afgelopen dertig jaar 2 euro per liter in quotum moest investeren was het niet mogelijk om ook nog 70.000 per ha in grond te investeren.

 • alco1

  Dekker. Je zegt begrip te hebben voor de situatie van Bennie.
  Nu het begrip van @Bennie nog.

 • wmeulemanjr1

  @bennie stevelink , feitelijk zeg je dat derogatie alleen belangrijk is voor gebieden waar de grondprijs (te)hoog is, misschien moeten boeren uit zulke gebieden verplaatsen naar plekken waar het volgens jou allemaal zo makkelijk/voordelig ligt ten opzichte van jouw gebied.
  Is het veelvoudige gesleep met mest/voer van/naar zulke gebieden ook afgelopen.
  En het zielige gezeur ook!

 • 306lsa

  ik vindt het goed dat Bennie strijd voor derogatie maar ik hoop wel dat hij wel er voor strijden wil onder goeie voorwaarden niet zo als nu het geval is onder voorwaarden die waarschijnlijk alleen slechter en duurder zijn dan bijv. de derogatie die België heeft gekregen als europa betere water kwaliteit wil dan lijkt me het systeem van België ook veel beter en ook nog veel beter voor de boer Ik snap echt niet waar al die regels opslaan (volgens mij was dit ook een tip van Brussel kijk om je heen hoe de landen om je heen derogatie hebben verkregen)

 • vd m.

  Misschien was de tip tegen dove mansoren gezegd

 • leo,s vriend

  Ik lees hier geregeld over het Belgische systeem, en de hoge kosten die wij met het Nederlandse systeem krijgen.
  Wat kost het Belgische systeem,jaarlijks van alle percelen monsters nemen en laten analyseren lijkt me ook niet goedkoop.
  Kan iemand daar antwoord op geven ?

Laad alle reacties (43)

Of registreer je om te kunnen reageren.