Home

Nieuws

RvS: Hazen en fazanten mogen afgeschoten worden om gewasschade te voorkomen

De Rechtbank Den Haag had het bij het juiste eind toen ze in december 2015 Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland in het gelijk stelde.

Dat blijkt uit een tweetal recente uitspraken over het afschieten van hazen en fazanten. De Faunabeheereenheid Zuid-Holland kreeg van GS toestemming hazen en fazanten te schieten het akkerbouwgebied het 'Oudeland van Strijen' met alle toegestane middelen, om op percelen met bepaalde gewassen schade te voorkomen.

De Stichting de Faunabescherming ging hier tegen in beroep bij de Raad van State omdat er in hun ogen voldoende alternatieven zijn om de schade door hazen en fazanten tegen te gaan.

Geen afbreuk aan instandhouding soort

De RvS is echter van mening dat het Besluit beheer en schadebestrijding dieren (Bbsd) duidelijk maakt dat er geen andere bevredigende en realistische oplossing is voor de bestrijding van de gewasschade dan het afschot van hazen en fazanten. Bovendien doet afschot geen afbreuk aan de instandhouding van beide soorten, aldus de RvS.

Afrasteren te duur

Het aangedragen alternatief van een raster van gaas om hazen buiten de akkers te houden is weliswaar effectief, maar bijzonder kostbaar in verhouding tot de oogstopbrengst en het beperkte gebruik van de afschotontheffing. Daarnaast heeft Zuid-Holland in het Faunabeheerplan, volgens de RvS, nauwkeurig en treffend gemotiveerd dat zich een concrete dreiging van belangrijke schade voordoet. De GS-beslissing om onder bepaalde omstandigheden hazen en fazanten af te schieten blijft daarom gehandhaafd.

Of registreer je om te kunnen reageren.