Home

Nieuws 1 reactie

Ruim 1 miljard ton veevoer in 2016

In 2016 is wereldwijd voor het eerst meer dan 1 miljard ton veevoer geproduceerd.

De wereldwijde veevoerproductie nam met 3,7% toe, ondanks een voor het eerst in 10 jaar stagnerende productie van pluimveevoer. Dat blijkt uit een jaarlijks overzicht van Alltech, een Amerikaanse diervoederproducent.

De veevoerproductie is in 2016 voor het eerst door de grens van 1 miljard ton heengegaan. In 2016 lag de groei met 3,7% ruim twee keer zo hoog als gemiddeld in voorgaande jaren. Sinds 2012 is sprake van een groei van 80 miljoen ton.

Consumenten eten meer dierlijke eiwitten

De productie van veevoer groeit volgens het bedrijf uit Kentucky omdat wereldwijd de consumptie van vlees, eieren en zuivel toeneemt. De wereldwijde middenklasse dijt uit en koopt steeds meer dierlijke eiwitten. De waarde van de veevoerproductie in 2016 wordt door Alltech geschat op $460 miljard en dat is $10 miljard meer dan een jaar eerder.

De waarde groeit minder hard dan het tonnage, omdat veevoergrondstoffen als soja en mais in prijs zijn gedaald. Voor boeren lagen voerprijzen in 2016 duidelijk lager dan een jaar eerder.

Productie EU groeit weer

Voor het eerst in jaren is in de EU de voerproductie gegroeid, en wel met 3,4% tot 294,4 miljoen ton. De groei zit vooral in Spanje, waar zowel de varkenshouderij en pluimveehouderij is gegroeid. In onder meer Nederland, Duitsland en Frankrijk is sprake van een gedaalde productie. Het immense continent Azië blijft wereldwijd de grootste producent, voor de EU, Noord-Amerika en Latijns-Amerika, maar de grootste groei zit in Afrika en het Midden-Oosten.

Afbeelding: Global Feed Survey
Afbeelding: Global Feed Survey

Minder voerfabrikanten

Uit het overzicht blijkt dat het aantal voerfabrieken met 7% is gedaald. Het aantal voerfabrieken daalt wereldwijd maar nog het meest in China. Hier was sprake van een krimp van bijna een derde. Het feit dat duidelijk meer geproduceerd is met minder ‘molens’, toont volgens ‘chief innovation officer’ Aidan Connolly van Alltech aan dat de sector efficiënter werkt, met dus ook minder milieuschade tot gevolg.

Vogelgriep heeft impact

De pluimveevoerproductie kwam in 2016 uit op een kleine 452 miljoen ton. Een jaar eerder groeide de productie nog met 6% tot 464 miljoen ton. Het is voor het eerst in 10 jaar dat de productie krimpt. Connolly wijt de terugval deels aan de uitbraak van vogelgriep op diverse plaatsen, ook in Europa en Oost-Azië, maar ook aan meer voerefficiëntie. Boeren kunnen met minder toe.

Fors aandeel kippenvlees

Het aandeel van pluimveevoer in het totaal is iets afgenomen tot 44% maar blijft enorm. Dat komt door meerdere factoren. Varkensvlees wordt niet gegeten in de islamitische wereld en voor de meeste Indiërs is rundvlees taboe. Daar komt bij dat kippenvlees doorgaans goedkoper en met gebruikmaking van minder ruimte kan worden geproduceerd.

China produceert meeste varkensvoer

De productie van rundveevoer nam dan weer met ruim 10% toe tot 221 miljoen ton. De productie van varkensvoer daalde in 2015 mede door diverse dierziekten met 2% tot 235,5 miljoen. In 2016 was sprake van een flinke opleving en werd ruim 272 miljoen ton varkensvoer geproduceerd. China is als varkensland nummer één met afstand de grootste producent van varkensvoer.

Eén reactie

  • pietvanveghel@gmail.com

    Uit het artikel kan ik niet opmaken of dit veevoer ook als diervoer verbouwd werd [?] of dat het aan de dieren gevoerd werd nadat er eerst een ander doel gediend werd? Soja en koolzaad worden b.v. hoofdzakelijk verbouwd voor de oliewinning, voor de in Duitsland verplichte bijmenging in biodiesel of als brandstof? Het restant, de expeller, kan na moeizame bewerking geschikt gemaakt worden als voer voor de varkens. Slechts 4 % kan er in het varkensvoer bijgemengd worden anders worden de varkens ziek. Dit handelen drijft de pachtprijs van de akkers voor levensmiddelen hier ook op. Over de gevolgen in de productielanden nog maar te zwijgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.