Home

Nieuws

Realisatie Natuurnetwerk Nederland op schema

De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Binnen tien jaar moet nog 8% van de beoogde hectares worden verworven. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Natuurpact. Dat meldt het Interprovinciaal Overleg donderdag.

In 2015 is 1.747 hectare natuurgebied aangekocht en 3.141 hectare ingericht. De uiteindelijk beoogde omvang van het NNN is gesteld op 670.000 hectare, waarvan tot nu toe 616.000 hectare is gerealiseerd. De provincies hebben tot 2027 de tijd om de nog resterende 8% te realiseren.

Provincies verantwoordelijk voor natuurbeleid

Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid zijn provincies verantwoordelijk voor het natuurbeleid in Nederland, waaronder de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur - EHS).

In het Natuurpact, dat het Rijk en de provincies hebben gesloten, is afgesproken dat de provincies tussen 2011 en 2027 minimaal 80.000 hectare natuur inrichten, bovenop de reeds bestaande 588.000 hectare natuur die er toen al lag. In de jaren 2011 tot 2016 is uiteindelijk 28.000 hectare natuur gerealiseerd, ruim een derde van de totale opgave. In 2027 moet het natuurnetwerk klaar zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.