Home

Nieuws 12 reactieslaatste update:26 jan 2017

‘Pachtbedrijf melkvee sterft uit’

Het huidige pachtbeleid bedreigt de toekomst van melkveehouderij op pachtbedrijven.

Pachtbedrijven in de melkveehouderij sterven langzaam uit door onvoldoende rendement en onderpand. Dat zeggen banken en sectororganisaties. De pachtprijs steeg in regio’s met veel melkveebedrijven met 72,5% tussen 2007 en 2016. De stijging varieert van 42% in het Zuidelijk veehouderijgebied tot 123% in het Hollands/Utrechts weidegebied.

Dalend rendement

Door gestegen pachtprijzen daalt het rendement van melkveehouders die op basis van pachtgrond produceren. “Er gaat meer geld naar de verpachter. Of anders gezegd, het zelf geproduceerde ruwvoer op pachtgrond wordt duurder”, zegt Pierre Berntsen, directeur Agrarische Bedrijven bij ABN Amro. “De financieringslasten op pachtbedrijven zijn lager, daar komen pachtlasten voor in de plaats. Voor hun continuïteit zijn pachtbedrijven wel in het nadeel ten opzichte van eigendomsbedrijven, omdat ze geen vermogen opbouwen in grond.”

Hogere financieringskosten

Rabobank ziet niet meer stoppers onder pachtbedrijven in vergelijking met eigendomsbedrijven door hogere pachtprijzen. De financieringskosten zijn bij pachtbedrijven echter hoger dan bij eigendomsbedrijven. “Door het ontbreken van waardevast onderpand, is de rente op leningen hoger en zijn aflossingstermijnen vaak korter”, aldus sectorspecialist melkveehouderij bij Rabobank, Marijn Dekkers. “Het op tijd vervangen van stallen en uitbreiden is daarom lastig. Bij eigendomsbedrijven stijgt de solvabiliteit door grondwaardestijging, bij een pachtbedrijf is dat niet het geval.”

Voor pachtbedrijven zijn de financieringskosten bij investeringen hoger dan bij eigendomsbedrijven. Het op tijd vervangen van stallen is dan lastig. Foto: Ruud Ploeg
Voor pachtbedrijven zijn de financieringskosten bij investeringen hoger dan bij eigendomsbedrijven. Het op tijd vervangen van stallen is dan lastig. Foto: Ruud Ploeg

Pachtrechten

ING stelt dat het pachten van een bedrijf in de toekomst steeds moeilijker wordt, vooral omdat grondeigenaren vrijheid van handelen en strategie willen. “Bedrijven die stoppen, verliezen pachtrechten. Pacht wordt bij warme gronden ingeleverd tegen betaling. Nieuwe langjarige pacht wordt weinig uitgegeven”, zegt Kees van Vliet, sectormanager agrarisch bij ING. “Dan is het langzaam wachten op het einde van pachtbedrijven.”

Het pachtareaal in de landbouw is afgelopen jaren al gedaald, terwijl het areaal grond in eigendom tussen 2010 en 2015 toenam met 2%. Vooral de reguliere pacht daalde met 17% fors.

Overheid aan zet

De Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB), LTO Nederland en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) zien de pachtliberalisering als een bedreiging voor pachtbedrijven op de langere termijn. “Zeker voor volledige pachtbedrijven”, zegt Jan Bosman, melkveehouder, pachter en bestuurslid van BLHB. “Geliberaliseerde pacht geeft pachters veel minder zekerheid over de duur van overeenkomsten en de oplopende pachtprijzen zijn niet meer rendabel te maken door melkveehouders. Als er geen bescherming blijft voor pachters via reguliere contracten, blijft er op de lange termijn geen pachtbedrijf meer over.” NMV, BLHB en NAJK pleiten voor een pachtprijssysteem dat een relatie heeft met de verdiencapaciteit van de grond. De overheid is aan zet voor herziening van het pachtbeleid, maar er gebeurt niets. Volgens Bosman niet zo raar als de grootste verpachters van het land, Rijksdienst Vastgoedbedrijf (RVB) en verzekeraar ASR (voorheen Fortis), in handen zijn van de staat en zij ook partij zijn in de discussie over de nieuwe pachtwet.

Alle onroerendgoedtransacties in het buitengebied staan in één database op boerderij.nl. Boerderij publiceert ook elke maand nieuwe gemiddelde grondprijzen per regio. Bekijk het hier.

Laatste reacties

 • Albert Albers

  Maak de reguliere pacht verhandelbaar. Dan neemt het areaal niet meer af, kunnen pachters dit gebruiken als zekerheid/onderpand bij financieringen en dus ook tegen een lagere rente lenen en kunnen pachters ook vermogen opbouwen door aan het einde van hun loopbaan het pachtrecht te verkopen. Tevens kunnen pachters zo ook (ten dele) meeprofiteren van de waardestijging van de grond, want het pachtrecht zal ook meestijgen. Verpachters moeten een rendement krijgen, een percentage ongeveer gelijk aan de huidige rente, over hun geïnvesteerde waarde (dus de waarde de grond in verpachte staat). RVB en ASR zijn het hier uiteraard niet mee eens, omdat zij op dit moment rendementen realiseren van 8%. Vooral behaald door stoppende pachters.

 • WJHDKremer

  @Albert, en degenen die de pacht daarna overnemen? Moeten die extra in de buidel tasten om de pacht over te kunnen nemen? Dan is het voordeel toch weer weg.
  Bovendien zijn de pachtprijzen niet alleen een bedreiging voor melkveebedrijven. Ook veel akkerbouwgewassen zijn niet meer rendabel te maken met deze prijzen.

 • koestal

  Pachters in de gemeente Kampen hebben veel moeite om de gestegen pachtprijzen op te brengen,geld ontbreekt om noodzakelijke investeringen te doen,het zijn vaak nog jonge boeren die nog zo,n 30 jaar te gaan hebben.

 • Mbmb

  Waar blijft het nieuwe pachtstelsel? De liberale pacht is de enige vorm die nog wordt toegepast en leidt, met de (vogel) vrije prijzen tot uitbuiting van grond én van de boer. Lekker duurzaam allemaal, maar daar hoor je de grondeigenaar niet over. Hoe meer geld er uit de primaire sector geperst kan worden, hoe beter, toch..... (vul je liberale verpachter maar in..)

 • Kamper koeboer

  in vergelijk tot de gefinancieerde lasten van grond in eigendom betalen de kamper boeren niet veel pacht. Als je vergelijkt met de polders... daar worden pachtprijzen betaald over de 2000/ ha dus klagen moeten we niet te snel doen denk ik. Gewoon goed op de bal blijven als pachter en zorgen dat je elders onderpand aankoopt ook als jonge boer

 • landboer

  Juist ,koeboer ,ja als je vergelijkt met iemand die een lap grond van zn ouders meekrijgt is het natuurlijk duur ,maar als je moet kopen is t ook niet goedkoop!
  Pacht is aftrekbaar ,alles wat ik aflos op mn grond moet ook nog weer belasting van betaald worden.

 • We willen toch graag vrije markt? Weg met alle regelgeving en overheidsbemoeienissen? Nu lees ik hier weer dat de overheid aan zet is en moet ingrijpen. Ik denk dat het beter is als mensen eerst eens gaan nadenken en dan pas schreeuwen en klagen.

 • Jan van het Zand

  De overheid is als de slager die zijn eigen vlees keurt in zake pacht. Volstrekt onbetrouwbaar. Het hele landbouwbeleid, ondanks alle commotie omtrent bio-industriële vormen in de landbouw bij vele consumenten, is gericht op het herstel van het groot-grondbezit met fiscale ondersteuning.
  Sicco Mansholt tolt in zijn graf van schaamte. Als hij zijn stem kon laten horen: Wat heb ik aangericht, wat heb ik aangericht....

 • info36

  De meeste reacties hierboven zijn echte boerenreacties. Niet erg slim maar vooral jezelf groot houden.

 • ed12345

  Kamper koeboer Die prijzen in de polder van 2000 p ha Dat zullen toch geen complete bedrijven zijn

 • landboer

  Ben bang van wel...

 • alco1

  Pachtbedrijven hebben de armslag niet zoals de eigendomsbedrijven hebben (hadden)
  Door quotering en uitbreidingen zijn vele van die (eigendoms) bedrijven ook al op een zijden niveau beland.
  Dit proces zal net zolang doorgaan totdat niemand meer zelf iets te vertellen heeft

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.