Home

Nieuws 4 reacties

Nieuwe rechtszaak tegen Interpolis en ASR om hagelschade

Boeren proberen opnieuw hagelschade die ze opliepen tijdens het noodweer van 23 juni 2016 vergoed te krijgen.

In november verloor ZLTO een kort geding over de hagelschade die de organisatie namens een melkveehouder uit Someren had aangespannen. Namens een varkenshouder uit Someren start advocaat Guido Goorts uit Helmond deze week een bodemprocedure tegen Interpolis/Achmea. Volgende week wordt eveneens ASR-Verzekeringen gedagvaard; in die zaak komt Goorts op voor een pluimveehouder. Beide verzekerden hebben een stormverzekering maar geen hagelverzekering.

Meer kans voor boer in bodemprocedure

Goorts acht de kansen in een bodemprocedure veel groter dan in een kort geding. “De kansen in een zaak als deze zijn in kort geding heel klein. Ik was er destijds ook op tegen dat ZLTO daar voor koos”, zegt Goorts beslist. “Een kort geding leent zich alleen voor gevallen die heel evident zijn, niet voor complexe rechtszaken.” Volgens de advocaat zijn er voldoende aanknopingspunten in deze zaak om een positieve uitspraak te krijgen. “De voorzieningenrechter is nogal kort door de bocht gegaan in haar uitspraak."

Polisvoorwaarden gewijzigd

In het feit dat Interpolis in de polisvoorwaarden een omschrijving heeft opgenomen van wat hagel is, ziet Goorts mogelijkheden. “Bij Interpolis is hagel neerslag in de vorm van ijskorrels. Van korrels was bij het noodweer in juni geen sprake. Dat waren ijsballen.”Ook heeft Interpolis pas in een latere versie van de verzekeringsvoorwaarden de passage 'onder schade door storm verstaan wij niet de schade die tijdens de storm door inslag van hagel is ontstaan' opgenomen. Goorts: "Deze nieuwe bepaling is later ingevoegd in de voorwaarden. Dit is nooit aan de verzekerden uitgelegd, dat moet Interpolis maar eens nader onderbouwen."

Achmea Rechtsbijstand betaalt bodemprocedure

Opvallend is dat de bodemprocedure tegen Interpolis/Achmea wordt betaald door Stichting Achmea Rechtsbijstand. Daarnaast participeren volgens de advocaat ook DAS Rechtsbijstand en ARAG Rechtbijstand in de procedure.

Guido Goorts hoopt dat er in het najaar een uitspraak zal zijn.

Foto

 • Foto: Joost Stallen

  Foto: Joost Stallen

Laatste reacties

 • gradje1966@

  Dit doet geen recht aan alle die wel verzekert zijn tegen hagel. Als dit door gaat moet de verzekeringspremie van de hagelschade ook terug betaald worden .
  Anders hebben deze ondernemers altijd voor niets betaald

 • wiljo

  Beetje dom,
  hij moet zijn verzekeringsadviseur aansprakelijk stellen. Die heeft hem niet goed voorgelicht. Die had hem moeten wijzen op de risico's van hagelschade die niet verzekerd zijn.
  De verzekeringsmaatschappij had duidelijk in de polisvoorwaarden staan dat alleen storm verzekerd was, dus kan niet verplicht worden om dan maar ook hagelschade te vergoeden.

 • Ik ben er niet bij betrokken maar volg het met interesse. Volgens mij gaat het hierom: De vraag is of de schade is ontstaan door de grootte van de hagelstenen of doordat de hagel door de wind een veel grotere snelheid kregen en daardoor schade aan richten. Laat ik het anders stellen. Als de wind er niet was geweest, was er dan ook schade ontstaan? Als de stenen zo groot zijn dat er ook dan schade was ontstaan dan is de hagel dus de hoofdschuldige en is het hagelschade. Echter als zonder de wind de dakplaten sterk genoeg waren om de vallende hagel te weerstaan dan is de schade ontstaan door de wind en is het dus stormschade. De vraag is dus hoeveel van de krachten (de impact/inslag van de vallende stenen op de platen) ga je toeschrijven aan de wind en hoeveel aan de hagel zelf. M.a.w. mogelijk dat zonder de wind er geen schade was geweest maar ook zonder de hagel er geen schade was geweest. Het is dus de combinatie die elkaar versterkt heeft en tot schade leidt. De rechtzaak gaat er dus over hoe je de verdeelsleutel maakt. Het sterke punt van de boeren indeze is dat aan de kant van de wind de platen kapot zijn en aan de andere niet. De wind heeft dus meegeholpen maar in hoeverre. Je kunt ook verdedigen dat door de wind is slechts de helft van het dak kapot. Zonder de wind was misschien wel/misschien niet op beide helften van het dak schade ontstaan en was de schade dus nog groter geweest.

 • agratax(1)

  Ik zie nog steeds geen verband tussen storm en zware hagel. Het stormt veel vaker zonder hagel, dan met hagel. De vraag is dan ook "Is hier sprake van hagel veroorzaakt door storm of een samenloop van omstandigheden?" Het feit dat aan de wind zijde de schade groter is dan aan de lijzijde lijkt me eenvoudig te verklaren aan de lijzijde van het dak woei de hagel van het dak af. We kunnen dan ook zeggen dat dankzij de storm de lijzijde gespaard is. Dit lijkt me een onderzoek in de windtunnel waard.

Of registreer je om te kunnen reageren.