Home

Nieuws 2 reacties

Nederland kwetsbaar voor veranderende wereldmarkt

Nederland is als sterk export-georiënteerd agroland kwetsbaar voor ontwikkelingen op de wereldmarkten. Dat zegt Ruud Huirne, directeur Food en Agri van Rabobank, op de dag dat de Amerikaanse president Donald Trump wordt geïnstalleerd.

“Het is zeer de vraag hoe zijn presidentschap de open markten gaat beïnvloeden. Als hij de Amerikaanse markt meer gaat beschermen, zal dit een domino-effect hebben. Als het ene land protectionistischer wordt, gaan andere landen dat ook doen, waardoor de internationale handel wordt bemoeilijkt”, zegt Huirne.

Ook de Brexit heeft gevolgen voor de Nederlandse agrosector, met name voor bedrijven die naar Groot-Brittannië exporteren, of juist importeren. “Er komen grotere valutarisico’s en het is de vraag of zowel in de VS als in de UK ander landbouwbeleid gaat plaatsvinden. Als bedrijven bijvoorbeeld bepaalde subsidies krijgen en met deze producten op de Nederlandse of Europese markt komen, is dit een vorm van oneerlijke concurrentie. Daar is de Nederlandse sector erg gevoelig voor”, zegt Huirne.

'Risico zoveel mogelijk spreiden'

Hij adviseert individuele bedrijven die veel zakendoen met landen zoals Groot-Brittannië of de Verenigde Staten te zorgen dat ze niet te afhankelijk zijn van deze landen, door dit risico zoveel mogelijk te spreiden en te zorgen voor voldoende buffers op hun bedrijf om de gevolgen van eventuele problemen met markttoegang te kunnen opvangen.

Collectief zou de agrarische sector via een lobby en inzet van het ministerie ervoor moeten zorgen dat de internationale handel in agroproducten zo min mogelijk belemmerd wordt.

'Minder regels voor bedrijven door komst Trump'

In zijn algemeenheid verwacht Rabobank dat de komst van Trump in de Verenigde Staten zal leiden tot minder regels voor bedrijven, wat het ondernemersklimaat kan verbeteren, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Trump heeft tot nu toe aangegeven de Amerikaanse markt beter te willen beschermen.

“De president heeft verregaande bevoegdheden op het gebied van internationale handel en kan protectionistische maatregelen nemen, zonder dat daarvoor goedkeuring van het Congres nodig is. Het handelsbeleid van Trump is op dit moment vooral gericht op Mexico en China, maar ook Europa kan aan de beurt komen”, aldus Rabobank.

Laatste reacties

  • mr X

    Ieder bedrijf dat afhankelijk is van export is kwetsbaar. Dat heeft de tijd geleerd. Dat geldt dus ook voor de NL-bedrijven. Voorbeelden genoeg. Wat is het antwoord hierop? Ik weet het niet, maar de Rabo-bank weet het ook niet.......

  • alco1

    Maar één ding is ook heel duidelijk.
    Als de export er niet was van de Nederlandse landbouw, draaide hier de economie nog slechter dan in Griekenland.

Of registreer je om te kunnen reageren.