Home

Nieuws 1 reactie

CTGB: huidige regels belemmeren innovaties

De huidige regelgeving voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen geeft onvoldoende ruimte voor innovatieve oplossingen. Dat zegt directeur Luuk van Duijn van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB).

Het CTGB ziet in toenemende mate innovaties, bijvoorbeeld in de toedieningstechniek die nieuwe kansen en oplossingen biedt. "De regelgeving is daar echter vaak nog niet op ingericht. Nu industrie, gebruikers en ontwikkelaars steeds meer met slimme, innovatieve oplossingen komen, is het belangrijk dat de bestaande regels ruimte bieden om veiligheid van mens, dier en milieu met de laatste stand van de techniek te borgen", meldt het CTGB.

Ruimte voor innovatieve oplossingen

Van Duijn zegt dat het CTGB probeert de boordelingssystematiek zodanig bij te slijpen, dat er ruimte is voor innovatieve oplossingen die zowel bedrijfseconomisch beter zijn, alswel recht doen aan veiligheid van mens, dier en milieu. Met gebruikmaking van nieuwe technieken hoeft het afwijzen van middelen niet meteen inperking van het middelenpakket te betekenen, meent hij.

Hij doelt onder andere op het verbod op insectenbestrijder imidacloprid, waarvoor gebruikers een ontheffing kunnen krijgen als ze het afvalwater voor tenminste 99,5 % zuiveren.

Pleksgewijze toepassing van middelen

Een ander voorbeeld is de proef met pleksgewijze toepassing van middelen bij beginnende plagen. Daarbij wordt vroegtijdig stevig ingegrepen, waardoor uiteindelijk voor de gehele teelt minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. Met GPS-technieken kan de pleksgewijze toediening worden gegarandeerd en vastgelegd, maar de huidige regelgeving biedt nog onvoldoende ruimte voor dit soort toepassingen.

Het CTGB heeft vorig jaar 164 besluiten genomen over aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen. In 86% van de aanvragen werd het middel toegelaten.

Eén reactie

  • Henk Tennekes

    Voor de ontwikkeling van een nieuw gewasbeschermingsmiddel is de lead time tussen eerste synthese en marktintroductie ruim 11 jaar; ongeveer 160.000 moleculen worden gescreend voor één nieuw product; de ontwikkelingskosten worden geschat op tenminste $ 150 miljoen. De enorme kosten verklaren waarom producenten alle zeilen bijzetten om toegelaten producten op de markt te houden, ook al zijn ze zeer omstreden, zoals we dat nu zien bij de neonicotinoïden. Maar het maakt ook duidelijk dat de regelgeving voor productontwikkeling van bestrijdingsmiddelen aan herziening toe is, tenzij we innovaties willen overlaten aan een handjevol multinationals. Naar mijn oordeel kunnen toelatingsprocedures veel strenger maar ook veel eenvoudiger worden als we bestaande kennis in gericht kortdurend onderzoek weten te vertalen die betrouwbare antwoorden geven op vragen die nu met langdurige en kostbare studies worden onderzocht. Ik ben graag bereid een vereenvoudiging van toelatingsprocedures nader uit te werken als daarvoor middelen ter beschikking kunnen worden gesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.