Home

Nieuws 13 reactieslaatste update:18 jan 2017

CDA, VVD en SGP bezorgd over bodemvruchtbaarheid

CDA, VVD en SGP maken zich grote zorgen over de vruchtbaarheid van de bodem. Dat blijkt uit de schriftelijke vragen die zij gesteld hebben naar aanleiding van de eerste plannen van staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) voor het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, voor de periode van 2018 – 2021.

Dit artikel is geüpdatet op 18 januari om 10:46 uur.

Beide partijen vinden dat het generiek aanscherpen van de gebruiksnormen niet meer aan de orde moet zijn. CDA‘er Jaco Geurts vindt dat ook op zand- en lössgrond het verlagen van de gebruiksnormen niet meer de maatregel moet zijn om het nitraatgehalte in het grondwater te verlagen. Hij pleit voor een andere, gebiedsgerichte aanpak.

‘Bodemvruchtbaarheid holt achteruit’

“Onderzoek en praktijkervaringen leren dat de bodemvruchtbaarheid op veel percelen achteruit holt. We zijn bang voor een negatieve spiraal”, aldus de SGP, die vindt dat Van Dam het probleem urgenter aan moet pakken. “Behoud van bodemvruchtbaarheid moet een belangrijk doel van het zesde actieprogramma worden”, vindt SGP.

Geurts zet vraagtekens bij het plan van Van Dam om in te grijpen in het teeltplan en hoe zich dit verhoudt met inkomstenderving bij boeren. CDA vraagt Van Dam ook andere bronnen dan de landbouw die effect hebben op het nitraatgehalte in het grondwater in kaart te brengen.

VVD‘er Lodders vindt dat de gebruiksnormen beter moeten worden afgestemd op de praktijksituatie, omdat ze vindt dat de gebruiksnormen en -voorschriften niet passen in de Nederlandse hoogproductieve landbouw. Ze vraagt Van Dam de normen beter te laten aansluiten bij de praktijk.

Knelpunten oplossen

CDA en SGP vinden het niet nodig dat de verplichte mestverkingspercentages omhoog gaan. Geurts ziet liever dat Van Dam zich inzet om knelpunten op het gebied van vergunningen of techniek bij mestverwerkingsinitiatieven op te lossen, voordat het verplichte verwerkingspercentage wordt verhoogd.

Ook Lodders heeft twijfels bij het verhogen van de mestverwerkingsplicht. Ze vraagt zich af wat Van Dam in 2016 heeft gedaan om knelgevallen met vergunningverlening op te lossen. VVD vindt dat Van Dam in 2017 eerder moet inzetten op de vergunningverlening voor mestverwerkingsinstallaties, dan de verplichte verwerkingspercentages te verhogen in 2017.

Laatste reacties

 • parnas

  CDA en SGP hebben het bij het rechte eind. Wat te denken van riooloverstorten, rioleringen, kwelwater. Maar dit zijn allemaal dingen die de overheid en burgers geld gaan kosten. De boeren zijn een gemakkelijke prooi dus dit kan er ook nog mooi bij. In triest, sjoemelsoftware in auto , vliegbewegingen die door reislustige mensen alsmaar erger worden en die ook flink het milieubeschadigen. Alles mag. Maar owee als de boer misschien iets verkeerd doet. Het houd nooit eens op.

 • awhurenkamp1

  Massaal C.D.A. OF S.G.P. STEMMEN ..ZEGT HET VOORT... ZEGT HET VOORT

 • Brunen8255

  Iedereen roept maar er gebeurt niks

 • edke

  Parnas, helemaal met je eens, zet de natuurgebieden er ook bij, die hebben vele malen hogere nitraatgehaltes dan landbouwgrond, is al bewezen

 • vink

  Verkiezingsretoriek.......

 • gjh

  wij zijn al jaren bezorgt over de bodemvruchtbaarheid of zitten we tegen de verkiezingen aan.

 • deB.

  Gewoon als boeren er zelf mee ophouden..... laat ze het allemaal bekijken in dit land.
  Valt voor de veehouders geen eer te behalen met zo'n woud aan regelgeving, en zeer slechte opbrengsten!

  Al jaren zorgen over de toestand van de gronden, gaat hard achteruit!

 • alco1

  Het gaat erom dat de politiek goed duidelijk wordt gemaakt waarom de bemesting op peil moet blijven.
  Vanwege ons nationaal inkomen, maar ook zeer zeker om de uitspoeling tegen te gaan.
  Bij te lage normen vreten wij de organische stof in de grond op, met desastreuze gevolgen.
  Maar er is een probleem. Veel politici zien graag verschraling vanwege de biodiversiteit.
  Dat deze werkwijze juist anti duurzaam is, zo krijgen wij een Sahara, schijnt hen niet te deren.

 • wmeulemanjr1

  En gewoon grondwaterkwaliteit per gebied meten dan??

 • kalkar

  Alco1 , Sahara zeg je, misschien willen die ambtenaren dat wel ,Marokkanen hebben we genoeg, nog een beetje zand erbij en het plaatje is compleet.

 • Henk Tennekes

  De vruchtbaarheid van de bodem wordt aangetast door industriële landbouw en veeteelt. Schaalvergroting gaat hand in hand met zwaardere machines. De zorg voor verdichting neemt daardoor toe. Het intensieve beheer van graslanden, krappe vruchtwisselingen en effectief onkruidbeheer zorgen ervoor dat de biodiversiteit in de landbouw steeds verder afneemt. Het assortiment gewassen met een hoog financieel saldo is krap, waardoor ook de vruchtwisseling noodgedwongen krapper wordt. De voedselketens in de bodem worden in de war geschopt door bestrijdingsmiddelen. Alles bekende feiten, maar we blijven doormodderen met dit uitloopmodel.

 • alco1

  @ Tennekes. Ga zelf landbouwer worden.
  Dan kom je er misschien achter hoe de realiteit is.

 • alphons1

  maar het is toch te gek voorwoorden dat onze eigen voerfirmas nog steeds nitrificatie remmers blijve advieseren. 6 a 7 jaar geleden kwam wageningen met een onderzoek dat ze overhandigd hebben aan agrifirm. daarin stond dat nitrificatie remmers bodemleve verdoofd. en bij 2 keer verdoven sterft bodemleven. en die zelfde firma heeft zijn pakhuize vol nitrificatie remmers zitten. dus het is niet alleen de politiek die om moet maar ook onze eige adviseurs op vele van onze bedrijven of gaan die alleen voor hunne boterham

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.