Home

Nieuws

Brussel kritisch op overnamegolf agrochemie

Eurocommissaris Margrethe Verstager (mededinging) vindt de markt voor zaden en gewasbeschermingsmiddelen al ‘erg geconcentreerd’, terwijl boeren behoefte hebben aan een breed aanbod. Dat heeft de Deense gezegd naar aanleiding van de fusieplannen van Dow en DuPont, Syngenta en ChemChina en Bayer en Monsanto.

Deze week bepleiten vertegenwoordigers van Dow en DuPont hun zaak bij de Europese Commissie. Ze deden dat in een gesloten hoorzitting waar ook onder meer mensen van BASF en belangenbehartigers van boeren en industrie aanwezig waren.

Syngenta en ChemChina

Syngenta en ChemChina hebben deze week de Commissie verteld welke bezittingen ze bereid zijn te verkopen om voldoende mededinging te garanderen.

Bayer’s overname van Monsanto is nog niet officieel gemeld bij de Commissie.

Betrokken fusiebedrijven: er blijft genoeg concurrentie over

Alle bij fusie betrokken bedrijven beargumenteren dat na de fusie nog voldoende concurrentie overblijft in de markt; voldoende druk dus om te voorkomen dat prijzen omhoog schieten en innovatie-uitgaven omlaaggaan.

BASF, de enige van de roemruchte top 6 van aanbieders van agrochemische producten, toonde zich eerder kritisch op de fusiegolf.

Adama

Verstager zegt tegen Bloomberg TV dat de overname van Syngenta door ChemChina ‘een heel andere overeenkomst’ is dan de fusie tussen Dow en DuPont. ChemChina heeft geen sterke positie in Europa, waar Syngenta groot is, maar is wel eigenaar van Adama, een Israëlisch bedrijf dat wereldwijd groot is in de verkoop van generieke gewasbeschermingsmiddelen.

ChemChina is staatsbedrijf

Verstager zegt het zelf niet, maar Brusselse bronnen verwachten dat de EU bij de overeenkomst met ChemChina ook zal meewegen dat het een staatsbedrijf is. Dit gegeven belette de mededingingsautoriteit niet om andere overnames van ChemChina toe te staan, maar dat waren overnames buiten de voedselketen. In dit geval zou het de mededingingsautoriteit extra kritisch kunnen maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.