Home

Nieuws 3 reacties

Ammoniakcijfers en berekening onder vuur

De kritiek op het ammoniakbeleid houdt de gemoederen danig bezig.

In een wetenschappelijk onderzoek wordt forse kritiek geleverd op ammoniakmodellen en metingen van Wageningen UR en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het gaat om het rapport ‘Ammoniak in Nederland’ van chemicus Jaap Hanekamp, wetenschapsjournalist Marcel Crok en de Amerikaanse wiskundige Matt Briggs. Het onderzoek is geïnitieerd door het vakblad V-focus en gefinancierd via crowdfunding. In het onderzoek staan 7 conclusies:

1. Meetdata van belangrijke bemestingsproeven zijn niet meer beschikbaar en daardoor kunnen de uitkomsten niet meer gecontroleerd worden;

2. Ammoniakemissies op basis van bemestingsproeven van WUR vertonen grote spreidingen die niet vermeld worden, evenals de spreiding in de meetresultaten zelf;

3. Het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (Nema) laat echter geen onzekerheden zien. Emissiefactoren worden wel met grote nauwkeurig toegepast en dat is ontoelaatbaar volgens de onderzoekers;

4. De meetgegevens van ammoniak meetstations worden op een onjuiste manier statistisch verwerkt. Het gebruikte rekenkundige gemiddelde geeft te hoge concentraties. Toepassing van de juiste maat, de zogenoemde mediaan, zou ammoniakconcentraties opleveren die tientallen procenten lager liggen;

5. Gemiddelden van meetstations zijn betekenisloos, dat geldt ook voor trends op basis van die gemiddelden;

6. De onderzoekers vinden geen noemenswaardige trend omhoog of omlaag op basis van die meetgegevens;

7. Vanwege de genoemde tekortkomingen kan niet gesteld worden dat het ammoniakbeleid wetenschappelijk juist is onderbouwd zoals de overheid beweert.

Nader onderzoek gewenst

Op basis van hun conclusies stellen de onderzoekers vast dat het ammoniakbeleid in Nederland totaal niet effectief is gebleken. Dat geldt volgens hen ook voor de maatregelen die boeren moesten nemen zoals het ondergronds aanwenden van mest, afdekken van mestsilo’s en het aanpassen van stalvloeren.

Het onderzoek is op 20 januari gepresenteerd en op 24 januari aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. Zowel LTO Nederland als Melkveehoudersvakbond NMV hebben laten weten dat ze nader onderzoek willen. LTO benadrukt daarbij dat de bestaande methodes tevens de basis zijn van het vergunningenstelsel, dat nu geldt binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Het rapport 'Ammoniak in Nederland' heeft veel stof doen opwaaien. Foto: Roel Dijkstra
Het rapport 'Ammoniak in Nederland' heeft veel stof doen opwaaien. Foto: Roel Dijkstra

Reacties RIVM en Wageningen UR

Het RIVM kondigde aan in gesprek te gaan met de onderzoekers maar heeft in een verklaring wel laten weten dat ze de resultaten niet onderschrijven. De instantie verwijst onder meer naar een positieve beoordeling van haar ammoniakonderzoek in 2015 en naar lopend vervolgonderzoek, dat in 2018 afgerond wordt. Ook Wageningen UR laat in een reactie weten dat ze de gepresenteerde conclusies niet onderschrijven. Zo wijst WUR er op dat er wel degelijk een analyse is geweest van de onzekerheden in het ammoniakmodel. WUR is daarbij bereid om nieuwe metingen uit te voeren om data te actualiseren. Daarbij kunnen dan de nieuwste methoden worden toegepast en kan er hopelijk een einde komen aan onzekerheden in de sector, volgens WUR.

Laatste reacties

  • kleine boer

    Niks nieuws .....

  • glaasje

    Rivm zal het toch nooit toegeven want die zijn ook druk bezig om de veehouderij kapot ten maken

  • DJ-D

    <>

Of registreer je om te kunnen reageren.