Home

Nieuws 33 reacties

Ammoniakbeleid niet effectief volgens onderzoek

Het ammoniakbeleid in de afgelopen decennia is totaal niet effectief.

De enorme daling van de berekende ammoniakemissies wordt niet teruggevonden in gemeten concentraties in de lucht. De concentraties in de lucht liggen tot tientallen procenten lager dan wat tot nu toe in de officiële statistieken is opgenomen.

Dat zijn enkele conclusies uit het rapport ‘Ammoniak in Nederland, enkele kritische kanttekeningen’ dat op 20 januari is gepresenteerd in Wageningen. De Nederlandse onderzoekers Jaap Hanekamp en Marcel Crok en de Amerikaanse onderzoeker Matt Briggs zetten daarin kanttekeningen bij onder meer de manier waarop de ammoniakemissie in Nederland wordt berekend.

'Niet minder emissie na zodebemesten'

Volgens het onderzoek hebben de maatregelen die begin jaren negentig begonnen zoals zodebemesten, afdekken van silo’s en het aanpassen van stalvloeren niet geleid tot een aantoonbare afname van ammoniak in de lucht.

Het RIVM onderschrijft de conclusies uit het onderzoek niet. Volgens ammoniakdeskundige Addo van Pul gaan onderzoekers van het RIVM het rapport en de andere visies eerst bestuderen. Begin februari is een afspraak gepland tussen de schrijvers van het rapport en deskundigen van het RIVM.

'We moeten zeker weten dat de genomen maatregelen werken'.

Volgens Klaas Wolters van Melkveehoudersvakbond NMV moet er nieuw onderzoek komen als gegevens van Wageningen UR die de basis vormen voor huidig ammoniakbeleid niet boven tafel komen. “We willen meewerken aan het reduceren van ammoniak, maar dan moeten we zeker weten dat de genomen maatregelen werken.” Wolters noemt een update van beleid een goede zaak omdat technieken en kennis ook veranderen.

LTO: kritische blik is goede zaak

Volgens LTO Nederland is het een goede zaak dat de ammoniakmetingen en modellen kritisch bekeken worden. Dat er grote spreidingen zitten tussen ammoniakmetingen in de lucht is ook niet nieuw volgens Wiebren van Stralen, mestdeskundige van LTO. LTO deelt echter niet de conclusie dat het ammoniakbeleid totaal niet effectief is geweest in de afgelopen decennia. Van Stralen wijst er op dat de ammoniakberekeningen en metingen erg hard nodig zijn voor vergunningen.

De overheid heeft volgens de onderzoekers geclaimd dat het ammoniakonderzoek in Nederland solide wetenschappelijk is onderbouwd. De onderzoekers weerspreken dat. Ze noemen onder meer een recente uitspraak van Staatssecretaris Van Dam van EZ daarover ‘wetenschappelijk aantoonbaar onverdedigbaar’.

Tweede Kamer ontvangt onderzoek

Op 24 januari wordt het onderzoek aangeboden aan Tweede Kamerleden. Het onderzoek over het ammoniakbeleid is geïnitieerd door het vakblad V-focus en is gefinancierd via crowdfunding. 123 donateurs hebben in totaal ruim €37.000 bijeengebracht.

SGP neemt resultaten hoog op

De SGP neemt de resultaten van het onderzoek hoog op, volgens de partij is de onderbouwing van het ammoniakbeleid zoek. SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf: "Het ammoniakbeleid vergt veel. Emissiereductie vergt grote investeringen. Ook vergunningprocedures kosten veel tijd en geld. De onderbouwing van het ammoniakbeleid moet daarom op orde zijn. Dat blijkt niet het geval te zijn en daar neem ik geen genoegen mee. Ik wil meer metingen in het veld en meer boerenverstand in het beleid." Dijkgraaf wil op korte termijn een reactie van de staatssecretarissen Van Dam en Dijksma.

Laatste reacties

 • alco1

  Blijkt hier niet uit hoe klein het aandeel is van de landbouw?

 • 8911077012

  wie meet hoe en wat
  en wat is meet baar ??????????????????????????
  en wat zijn is het probleem rond ammoniak wie en wat gaat er van dood???????????????
  ze zijn normen aan het verzinnen die kant of wal raken
  de land bouw op kosten aan het jagen
  zo dat we over paar jaar een kost prijs hebben dat we er met zijn alle aan kapot
  gaan export weg nederland arm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • glaasje

  Dat ammoniakbeleid is een groot verzinsel van de overheid. De landbouw de schuld geven,en verschrikkelijk op kosten jagen. Ambtenaren aan het werk houden en de boeren maar pesten met nog meer regels. Totdat ze van de landbouw af zijn. De bomen, de bloemen alles groeit en bloeit bij ons prima met de stallen in de buurt. Laat ze maar eens kijken waar dan het probleem ammoniak vandaan komt. Ik denk door al die gekweekte moerassen hier in nederland door die natuur en milieu clubjes. En te weinig mest op de bodem!!!

 • alphons1

  en het heeft alleen tot gevolg gehad mee mest injecteren en uitrij verbod dat het bodemleven is gestorven. dus waterkwaliteit slechter en belangrijkste ons voedsel slechter. wil je zien hoe het met luchtkwaliteit is gesteld kijk op <>. kun je zien waar de luchtvervuiling vandaan komt

 • selst005

  Dat wordt Dijkgraaf stemmen, enige met een beetje boerenverstand

 • Trot

  @Alphons1 Verrassend dat er op luchtmeetnet niet te zien is of het ammoniak niveau goed of slecht is. Tevens schijnt er geen actuele data te zijn volgens de kaart

 • Ik weet nog discussies van een 6 jaar geleden hier. Toen werd er al gezegd dat de regelgeving kolder is. Iemand uit
  flevopolder had er een rapport van opgestuurd. Ik zal es kijken of ik die vinden kan.

 • frl

  Die ambtenaren ombouwen tot ketsplaat.

 • Maas1

  Zoals dhr Weerthof mij jaren geleden al zei, u trekt inderdaad gefundeerd wetenschappelijk het gehele NH3 onderuit,als ik hier mee naar buiten treed dan zorgde deze topambtenaar van LNV er voor dat mijn bedrijf door hem persoonlijk ten gronde zou worden gericht. Bovendien als de normen niet te handhaven waren dan stelde hij ze zelf wel bij,mocht dat het geval zijn bij bepaalde houderij systemen die de betreffende corrupte ambtenaar zijn voorkeur hadden. Niet te geloven wat een corrupte kleren zooi!!

 • deB.


  We worden besodemieterd en bedrogen, en op veel kosten gejaagd!!!

  En wij accepteren alles!!, hoe ver wil men ons kapot maken voordat we is een keer echt wakker worden.....

  Kommer en kwel op de bedrijven...

 • polsbroek

  Jaren geleden werd over zuren regen gesproken, daar hoor ik niemand meer over
  is dat er nog ????,of was dat ook een leugen.

 • koster

  het rapport is te lezen op <>
  ook bleek tijdens de vragen dat de locaties van de meetpunten ook nog wel eens bekeken mag worden. Eentje blijkt pal naast een waterzuivering te staan.

  Wanneer gaan we trouwens Wiebren van Stralen lozen? Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig.

 • sjaak van der linden

  Op dit moment kent Nederland absoluut geen ammoniakprobleem. Alle wetgeving is gericht op lagere ammoniakreductie . In de jaren 90 hebben we ooit al eens uiteen gezet dat er een daling op komst was. Maatregelen als mestinjectie, als mestput afdekkingen, en 85% van de dieren worden gehouden in stallen met luchtwassers die allemaal ammoniak reduceren. Nee het is vervelend om dat te communiceren. Nee hele onderzoeken en onderzoekers moeten betaald worden om een probleem te creëren. Ook RIVM zoekt opdrachten. En dan is het toch vervelend om te zeggen dat we geen probleem meer hebben.
  De hele veehouderij heeft fors geïnvesteerd en dan zeggen dat we nog een probleem hebben gaat mij te ver!

 • deB.


  We accepteren en pikken alle onzin die over ons heen gegoten wordt....

  We zijn een stelletje softies geworden!

 • j.verstraten1

  provincie brabant - u weet wel van gedeputeerde van Hout- heeft Alterra recentlijk een onderzoek laten doen. Resultaat: berekende NH3 uitstoot in lijn der verwachting, gemeten NH3 wijkt van de lijn af. Geheel in lijn met v-focus.
  Alterra stelt: nader onderzoek nodig, quick scan geeft geen inzicht in oorzaak.
  Gedeputeerde heeft echter zijn reactie al klaar: versneld stallen emissiearm maken. Mijn conclusie: landbouw heeft haar zaakjes op orde, haal eerst de waarheid maar eens boven tafel.

 • koestal

  Iedereen een luchtwasser door die zakkenwassers,de boeren worden belazerd met vooropgestelde rapporten waarna nog even een ,,onderzoekje '' plaats vindt

 • zon

  De LTO wilde niet meewerken aan het onderzoek,heb ik al eens gelezen.
  Niet verwonderlijk dus dat ze niet meegaan in de conclusies.
  Ze willen liever de boeren tegenwerken dan dat ze Den Haag voor het hoofd stoten.
  Het is allemaal politiek ,jammer dat een boerenbelangenbehartiger zo diep gevallen is.

 • schrouff

  De reactie van LTO zet hopelijk elke boer aan het denken wat een maffia.

 • Bennie Stevelink

  @zon en @schrouff, jullie willen dat er geen enkele vergunning meer wordt gegeven?
  LTO kiest voor een benadering waarbij zoveel mogelijk ruimte voor vergunningen blijft bestaan.

 • Maas1

  Het gaat niet alleen over het wel of niet afgeven van ( milieu ) vergunningen het fundament over de inrichting van ons land is o.a. gefundeerd op ( kaart ) lagen met het daar bij behorende onderbouwde beleid al dan niet gestoeld op (virtuele) waarheden en virtuele "gekte"
  Het gaat om de waarheid en niets anders dan de waarheid!

 • rverheij

  een beetje kennis v zaken is wel gewenst, als je wat googled kom je er achter dat er in nederland miljoenen tonnen ammoniak geproduceerd word, methaan (aardgas) word daar voor gebruikt. de ammoniak word vervolgens gebruikt in koel-instalaties en als ontvetter afwasmiddel en als grondstof in de kunstmest industrie. ammoniak word mbv de haber bosch methode, dwz na toevoegen v water en stikstof en onder druk en temperatuur omgezet in ammonium nitraat.
  ammonium nitraat is opneembaar voor de plant . het procede is wel wat complexer dan wat ik hier schets uiteraard.in de buitenlucht gebeurt dit ook alleen duurt het veel langer. puur ammoniak is giftig maar in de buitenlucht onschadelijk , het reageerd ook met de uitlaatgassen vh verkeer waardoor er juist minder verzuring is.

 • Marco22

  Wiebren van Stralen denkt aan zijn carriere.

 • Gat

  Ad bleu aan diesel toevoegen heeft de uitstoot van ammoniak niet verminderd. Sjoemelen met gegevens en normen kwamen ze toch zuiver de test uit. Het is dat amerika het aangekaart heeft, nu komt aap uit de mouw elke fabrikant heeft het gedaan. Jah nu valt kwartje wel dat reductie bij boeren niet bij draagt als autofabrikanten de zaak besodimieteren. Auto industrie is belangrijker dan paar boerkes

 • WGeverink

  Het ligt er aan waar de wind vandaan komt. Als je vandaag het ammoniak gehalte in de lucht meet dan meet je wat de Engelsen, de Belgen of de Duitsers gisteren aan ammoniak in de lucht hadden zitten... Uiteraard hoop je dat die landen niet teveel ammoniak uitstoten want anders zou je daar als boer in Nederland voor gestraft kunnen worden...

 • kalkar

  Boeren zijn zeker softies geworden, ze doen alles wat die ambtenaren hun zeggen. Zielig volk geworden, waar zijn de mannen gebleven die met een rechte rug blijven staan voor iets waar ze in geloven? ja maar hoor ik dan, als ik de boel niet op orde heb korten ze me op de toeslagen. Wat een schijters zijn de meeste boeren. Als een ambtenaar ze zegt dat ze met hun blote kont in de vrieskou moeten gaan staan, doen ze het ook nog. Terwijl we ondertussen bedonderd worden met luchtwassers, mestbeleid, en de asbestsanering, om maar eens wat te noemen.

 • landboer

  Wim Esselink:graag duidelijker schrijven! Die eerste alinea moest ik wel 3 x lezen ,om vervolgens de bedoeling er van uit het verhaal te halen ,domme boertjes willen soms ook nog snappen wat je schrijft!

 • Frederiqe

  Ketsplaat er weer achter wie doet er mee wie heeft er hier het lef voor ,kom op mannen laat ze in februari een poepie ruiken

 • zon

  @bennie stevelink,
  Als er in het voortschrijdend inzicht naar voren komt dat de oude cijfers niet meer kloppen,dan moet de LTO er in mee gaan om de nieuwe cijfers als leidend te maken.
  Zeker wanneer het in het voordeel is van de boeren.
  Het smoesje van de LTO dat er dan geen vergunningen meer vrij komen is alleen om zichzelf vrij te praten.

 • DJ-D

  <>

 • PIETER123

  Denk dat klaas Wolters NMV een punt heeft om met voortschrijdend inzicht de zaken te het ijken.Immers na een explosie van een mestsilo door een vuurpijl moeten er nu gaten in het doek volgens mij kan dan die afdek plicht dan ook naar de prullebak.

 • Professor P

  Misschien moeten al deze wetenschappers hun middelbare school scheikunde maar weer eens ophalen: Ammoniak is zwak basisch en vormt een evenwichtsreactie in water(damp). De bufferwerking van de oceanen is zo groot dat als er een daling in de atmosfeer van ammoniak optreedt er automatisch ammonium, dat opgelost is in waterdamp, omgezet wordt naar ammoniak. . De concentraties kunnen alleen dalen door het opgeloste ammonium in de oceanen weer om te vormen naar stikstof. (bv Anammox proces). Ammoniak is net zoiets als CO2: hoewel de uitstoot minder hard stijgt, zal de wereldwijde concentratie in de lucht blijven Het is dus onzin om te denken dat als je de ammoniakbronnen wegneemt, de concentraties zullen dalenstijgen. En hoe erg dat is, is slecht subjectief: de mens maakt ook deel uit van het wereld ecosysteem, dus alles is per definitie altijd in evenwicht. Nederland is totaal de weg kwijt met zijn belachelijke slogan "Een beter milieu begint bij jezelf". In Nederland landbouwgrond teruggeven aan de natuur en in tussentijd subtropische bossen in het buitenland laten omzagen voor nieuwe landbouwgrond. Maar dat terzijde. Een veel grotere bedreiging vormt het fosfaattekort en de daaruit voortvloeiende toekomstige oorlogen.

 • DJ-D

  <>

 • fransdekeizer

  Jaap Hanekamp. Dat is toch die 'wetenschapper' die tot voor kort halsstarrig 'bewees' dat er geen sprake was van opwarming van onze aarde, van klimaatverandering en de daaruit voortkomende problemen? Wie was toen zijn sponsor voor die onzin?

Laad alle reacties (29)

Of registreer je om te kunnen reageren.