Home

Nieuws 24 reactieslaatste update:9 sep 2016

Wetsvoorstel fosfaat doet iedereen pijn

Het wetsvoorstel fosfaatrechten lijkt alle veehouders pijn te doen. Grondgebonden melkveehouders zijn ontevreden over de beperkte compensatie van korting op fosfaatrechten. Pluimveehouders zijn ook niet blij, vanwege een dreigende generieke korting

Netwerk Grondig vindt het zuur dat in de brief niet staat dat grondgebonden bedrijven niet volledig worden gecompenseerd, terwijl op dit punt een Kamermotie is aangenomen. Woordvoeder Diana Saaman heeft er vertrouwen in dat deze motie alsnog wordt uitgevoerd. “Het ministerie heeft zijn huiswerk niet goed gedaan. De cijfers zijn er”, vindt ze. Netwerk Grondig is positief over het feit dat de Kringloopwijzer niet is opgenomen in het wetsvoorstel en dat grondgebondenheid een voorwaarde is voor de uitgifte van fosfaatrechten uit de fosfaatbank. Ook is de belangenorganisatie voor grondgebonden bedrijven blij dat de bedrijven die explosief zijn gegroeid niet onder de knelgevallenregeling vallen.

Pluimveesector niet blij met dreigende korting

Mogelijk dat de varkens- en pluimveesector (net als de melkveehouders) generiek worden gekort op productierechten in 2018. De pluimveesector wordt niet blij van de plannen van staatssecretaris Van Dam, zegt Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, in een reactie op het fosfaatvoorstel. “We betreuren het dat er nu al een generieke maatregel wordt ingebouwd”, zegt de NVP-voorzitter. “We blijven bij ons standpunt dat afgelopen jaar een incident is geweest.”

'De pluimveesector zit hopeloos in het vangnet van andere sectoren'

De Haan spreekt frustratie uit over het feit dat de pluimveesector wordt afgerekend op het fosfaatplafond, terwijl pluimveemest grotendeels wordt verwerkt en niet op Nederlandse bodem komt. “Ik denk niet dat het probleem bij ons ligt. De pluimveesector heeft helemaal niets aan derogatie. We zitten hopeloos in het vangnet van andere sectoren.”

NVV en LTO Varkenshouderij wil desgevraagd nog niet reageren op het wetsvoorstel. VLB laat weten zich hard te maken voor afschrijving van de fosfaatrechten. In het wetsvoorstel is geen einddatum van het stelsel genoemd. Dat betekent dat melkveehouders de fosfaatrechten niet kunnen opvoeren bij de belastingdienst.

NMV is kritisch

De melkveehoudersvakbond NMV is kritisch op het fosfaatrechtenstelsel. De partij stapte eerder al uit de regiegroep voor de inrichting van het stelsel uit onvrede over de gekozen lijn. Ook nu heeft voorzitter Harm Wiegersma punten van kritiek. "Niemand zal blij worden van deze fosfaatrechten. De afroming zal overal pijn doen. En dan is er nog geen enkele garantie dat we met dit systeem de derogatie binnen halen", zegt hij. De NMV is bezorgd over de gevolgen voor de concurrentiepositie van de Nederlandse boer. "We waren al geen kampioen als het gaat om de laagste kostprijs en nu komt deze kostprijsverhoging er ook nog bij", aldus de melkveehouder.

Ook mist hij een einddatum in het voorstel. "Als de staatssecretaris inzet op het uitzonderen van de geëxporteerde mest voor het fosfaatplafond, zitten we er zo weer onder. Dan is het hele stelsel van fosfaatrechten niet nodig", vindt Wiegersma. Een groot knelpunt ziet hij bij het vaststellen van de fosfaatrechten voor bedrijven die op de peildatum dieren uitgeschaard hadden. Die krijgen volgens het huidige plan, voor deze dieren, geen fosfaatrechten. Dat vindt Wiegersma onterecht.

Natuurorganisaties: compenseer grondgebonden volledig

De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties vinden dat het wetsvoorstel voor fosfaatrechten in de melkveehouderij meer moet sturen op grondgebonden melkveehouderij. De organisaties willen grondgebonden bedrijven volledig ontzien bij toekenning, afroming en verhandelbaarheid van fosfaatrechten. "We staan op een kantelpunt voor de melkveehouderij in Nederland", zegt Teo Wams, directeur van Natuurmonumenten namens de natuur- en milieuorganisaties. "Dat vraagt om daadkracht en het maken van moeilijke keuzes. Maar juist ook voor het perspectief van de sector op lange termijn moeten we kiezen voor een duurzame melkveehouderij."

Ook bedrijven die geen latente ruimte hebben, maar wel volledig grondgebonden zijn, moeten volgens de organisaties worden ontzien. "Juist deze bedrijven vormen de toekomst van duurzame melkveehouderij in Nederland", vertelt Nol Verdaasdonk, directeur van de Brabantse Milieufederatie. "Dit fosfaatprobleem mag niet op hun schouders worden gelegd."

'Ondernemen op het scherpst van de snede'

De natuurorganisaties vrezen dat ontwikkelruimte straks alleen mogelijk is voor de meest vermogende boeren. "Dit dwingt boeren om te ondernemen op het scherpst van de snede. Dat komt dierenwelzijn en weidegang niet ten goede", stelt Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur& Milieu.

Ook de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) vindt dat grondgebonden melkveehouders ernstig tekort worden gedaan. De organisatie pleit ervoor grondgebonden melkveehouderijbedrijven volledig te ontzien.

"Bedrijven die al bewust grondgebonden boerden en niet hun volledige ruimte benutten, worden dubbel gepakt. Voor hun extensieve productie worden ze op dezelfde voet - generiek, mogelijk zelfs nog meer dan 8% - gekort als intensieve bedrijven, daarnaast wordt hun latente ruimte afgenomen. Hier staat slechts een gedeeltelijke compensatie tegenover. Dit betekent een financiële aderlating", vindt de FPG, die de poging van de staatssecretaris tot compensatie als mislukt beschouwt.

NZO staat achter voorstel

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) staat achter het wetsvoorstel. "Het wetsvoorstel schept duidelijkheid en past in de visie van de zuivelketen: de melkveehouderij is een grondgebonden sector die zich binnen de milieugrenzen moet kunnen ontwikkelen", aldus een woordvoerder van de NZO. De organisatie ziet de krimp van de sector als ingrijpend, maar onvermijdelijk, zeker met het oog op de derogatie. De NZO rekent er op dat er voor het wetsvoorstel een breed draagvlak is, in zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer, zodat het stelsel van fosfaatrechten op 1 januari 2017 in werking kan treden.

Mede geschreven door Mariska Vermaas en Esther de Snoo.

Laatste reacties

 • zon

  NVP en LTO hadden niet mogen pleiten voor de POR,nu zijn de andere pluimveehouders de dupe.
  Ga als NVP en LTO eens pleiten voor een harde aanpak van de pluimvee waar geen pluimveerecht onder ligt,laat ze het lef hebben om dat onrecht recht te zetten.

 • John*

  het wordt wel tijd dat er snel onderhandeld wordt over een nieuwe derogatie en dat die regel totale fosfaat eruit gaat en vervangen wordt door de hoeveelheid fosfaat die niet verwerkt is. Dan kan al die regelgeving overboord..

 • mtseshuis

  @John: prima, alle verwerkte en geëxporteerde fosfaat kan sowieso buiten het fosfaatplafond blijven, geeft immers geen druk op NL gronden

 • groot boerdam

  het word tijd dat het rooie kabinet zo snel mogelijk verdwijnt!

 • wmeulemanjr1

  Ja, waarom boeren aanpakken die volledig grondgebonden zijn? Als je dat wil als linkse overheid heb je geen enkel gevoel voor duurzame landbouw en heb je maar 1 doel; alles moet kapot!

 • Marco22

  Het gaat helemaal niet over fosfaat..........Nederland wil minder veehouderij.
  Alles wordt daar bij gesleept ook al is er geen enkel verband.

 • legkip1

  Geen pluimveerechten geen pluimvee. Dan komt er al veel goed.

 • boergert

  De zgn grondgebonden landbouw is niet duurzamer dan andere melkveebedrijven, het enige verschil is dat ze grond in eigendom of beheer hebben om koeienvoer te verbouwen, praktisch alle nederlandse koeien ook van zgn intensieve bedrijven, vreten van nederlandse grond en zijn dus grondgebonden. Als intensieve boer heb je alleen meer keus in de aankoop van je voer en kun je dus efficienter (misschien zelfs duurzamer) boeren. Dus stop nu met de 'intensieve' boer overal de schuld van te geven. Zijn koeien lopen ook gewoon buiten.

 • vandenbrandcv1

  De kans is groot dat het VGO rapport in het leven is geroepen om de sector verder te kunnen korten.

 • G. Peltjes

  Boegert: Waar zit het fosfaatprobleem dan? Als je jouw mest allemaal op eigen grond kwijt kunt, hoe draag je dan bij aan het fosfaat probleem?

 • buitenok

  na de verkiezingen worden de kaarten opnieuw geschud.

 • DJ-D

  De natuurorganisaties kunnen lekker overal een mening over hebben, maar zij zorgen wel voor watervervuiling met al die watervogels die de boel vervuilen. In veel gebieden in Nederland de reden van slechte waterkwaliteit.

 • boergert

  Peltjes: Fosfaat is eigenlijk ook geen probleem omdat intensieve bedrijven al sinds 2013 de groei van de fosfaatproductie moeten verwerken of dmv VVO moeten afzetten.

 • G. Peltjes

  Dus mest waar geen plaats voor is.

 • deB.


  Gemaakt probleem, waar wij allemaal in tuinen met open ogen.
  Mestnormen steeds strakker trekken, ja vanzelf hou je dan een overschot... stelletje linkse rooie

 • Almagro

  <>
  Simpel toch ?

 • boergert

  Peltjes: Er is wel degelijk plaats voor, oa om op biologische bedrijven de kringloop te kunnen sluiten, maar dmv VVO dragen we bij aan het oplossen van het overschot wat er is in dierlijke mest in het algemeen.
  Waar het mij om gaat is dat er geen verschil is in grondgebondenheid tussen zgn. intensieve en extensieve bedrijven, in beide gevallen wordt er ruwvoer direct van Nederlandse grond gebruikt en gaat de mest naar Nederlandse bedrijven die daar ruimte voor hebben (soms zelfs naar de grond waar het voer vandaan kwam) Een intensieve boer heeft de keuze in: optie 1 grond bij huren dichtbij of ver weg of optie 2: voer kopen en mest afvoeren. Milieutechnisch zit er geen verschil tussen beide opties, het gaat dus niet op om optie 1 duurzamer te betitelen dan optie 2.

 • G. Peltjes

  Boegert: ik beweer ook niet dat extensief duurzamer is, maar als iedere boer nou grond voor zijn mest heeft inclusief huur land, dan zou er toch geen fosfaat probleem zijn?

 • boergert

  Peltjes: Ik durf te beweren dat er voor alle koeienboeren in principe grond genoeg is in Nederland. (ruwvoer voor praktisch alle Nederlandse koeien komt uit Nederland) en dat de oplossing niet grond huren of kopen hoeft te zijn, maar dat het ook kan met ruwvoer kopen en mest afvoeren. Waarom zou er straks een ander kortingspercentage moeten gaan gelden voor intensieve boeren dan voor extensieve boeren. Alleen het feit dat je in 2015 extra grond heb kunnen en willen huren is bepalend voor de korting op de rechten. Lijkt mij juridisch onhoudbaar

 • G. Peltjes

  Boegert: De intensieve melkveehouder heeft de varkenshouders van de mest markt verdreven. Jij wilt ook nog dat extensief de zelfde korting krijgt als intensief, ondanks dat elke kilo fosfaat op eigen land is geplaatst. Jij rekent wel heel erg op je zelf aan. Iemand heeft eens opgemerkt dat wanneer alle mest in Nederland verdeeld word over de beschikbaare grond, er 3 x teveel mest is. Dus hoe je het wend of keert er is wel een probleem. En dat komt niet van de grondgebonden melkveehouder.

 • boergert

  Peltjes: Het probleem komt ook niet van de intensieve boer die de laatste jaren niet extreem is gegroeid, maar in de korting wordt geen rekening gehouden met groei van de laatste jaren, maar met intensiteit en dat deugd niet. Ik vraag me af of dat juridisch wel kan. De melkveehouderij produceert mest doordat zij ruwvoer gebruikt wat in Nederland wordt verbouwd (ook de intensieve bedrijven) sinds 1980 is de veestapel met bijna 1 miljoen dieren gekrompen Waarom zou dan nu het probleem bij de melkkoeien liggen en niet bij kippen of varkens? Zijn het niet juist de kippen en varkens die de mestruimte van de koeien hebben ingenomen?

 • Almagro

  @boergert, je bent totaal niet op de hoogte. Een pluimvee mestprobleem bestaat al lang niet meer. Pluimveemest wordt op het bedrijf of elders bewerkt of verwerkt tot een product dat gretig aftrek vind in de rest van de wereld of gebruikt kan worden voor groene energie. Pluimveemest komt voor 95 % niet meer op Nederlandse bodem . Inderdaad heeft de varkenssector een mestprobleem maar verre weg het leeuwendeel van de fosfaat, ammoniak en broeikasgas komt uit de melkveehouderij. Dus maak je borst maar nat.

 • boergert

  @ Zents beheer: Zou kunnen, al is het volgens mij geen oplossing om pluimveemest (fosfaat) naar de maasvlakte te rijden, maar het gaat hier om het verschil in aanpak tussen de intensieve- en extensieve koeienboer Ook al hebben beide niet bijgedragen aan het overschrijden van het fosfaatplafond krijgt de intensieve boer straks een hogere korting als de plannen doorgaan. Daar zit mijn onbegrip. Wellicht wordt de meeste mest door koeien geproduceerd, maar dat zegt helemaal niets. Waar het om gaat is dat de mineralen uit deze mest zowel bij de intensieve boer als bij de extensieve boer afkomstig zijn van ruwvoergewassen van Nederlandse grond, dus is er sprake van grondgebondenheid ook bij een intensieve koeienboer.

 • Almagro

  @boergert, mijn reactie betrof geen sinds "intensieve of extensieve" koeien, het ging slechts over de laatste 2 regels van jouw vorige betoog. Los daarvan is het hele fosfaat verhaal een non issue, het gaat al lang niet meer over fosfaat alleen. Fosfaat is eindigend en schaars. Wij drogen en pelleteren onze mest tot korrels, vroegen klanten vroeger om garanties voor stikstof, tegenwoordig vraagt men om fosfaat garanties. Het zg. fosfaatplafond is zo ongeveer het meest waardeloze wat de laatste jaren bedacht is. En het laatste woord is er nog lang niet over gezegd zowel niet in de kamer als bij de rechter. Over 10 jaar spreken we nog over het onrecht en de rechtsgang daarna. Los daarvan wordt hét grote thema de komende jaren de opwarming van onze planeet en de oorzaken daarvan. Emissie van broeikasgas zoals methaan zal hoog op de landelijke ,Europese en mondiale agenda blijven staan. De uitstoot van methaan en lachgas uit de veehouderij komt bijna geheel voor rekening van de melkveehouderij. Ik denk dat dit veel meer problemen en kosten gaat brengen dan de rest bij elkaar. In deze discussie krijg je grote tegenstellingen: economie. dierwelzijn (weidegang) en uitstoot beperking. We gaan het allemaal wel weer meemaken, verder alle goeds toegewenst .

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.