Home

Nieuws 23 reacties

Vogelbescherming ziet weidevogelplan mislukken

De Vogelbescherming heeft er weinig vertrouwen in dat het Plan van Aanpak Weidevogels ergens toe leidt.

In een brief aan de staatssecretaris zegt directeur Wouters dat de plannen zoals ze nu op tafel liggen geen soelaas bieden voor de weidevogelpopulaties.

Volgens Wouters ontbreekt het aan duidelijke ambities voor de omvang van de verschillende populaties, en is er geen actieprogramma met financiële onderbouwing en duidelijke regie.

Plan volgende maand verwacht

De Vogelbescherming is een van de partijen die aan tafel zit bij het overleg over een plan van aanpak. Inmiddels zijn 6 conceptversies van een plan op tafel gekomen. Staatssecretaris Martijn van Dam kondigde vorige week aan dat hij verwacht volgende maand met een plan te komen. Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat Van Dam aankondigde samen met provincies, agrarische collectieven en natuurorganisaties een plan van aanpak op te stellen. Een netwerk van veertig agrarische collectieven zou daarin een belangrijke rol gaan spelen.

'Samenwerking levert meer op dan dwingende voorschriften'

De Vogelbescherming vindt dat Van Dam zelf de touwtjes strak in handen moet houden. De staatssecretaris vindt echter dat het natuurbeleid, dat vooral bij de provincies is neergelegd, ook op dat niveau moet worden uitgevoerd en gecontroleerd. Hij acht een landelijk programma voor de weidevogels niet nodig. En in de verhouding tussen rijk en provincies past het niet om dwingende doelstellingen op te leggen aan provincies, grondeigenaren en gebruikers. Samenwerking levert meer op dan dwingende voorschriften, meent Van Dam.

Teleurstelling over reactie Van Dam

GroenLinks in de Tweede Kamer heeft teleurgesteld gereageerd op de reactie van de staatssecretaris (pdf). Een aantal voorstellen uit de nota Vogels de weide wereld in van Kamerlid Rik Grashoff legt hij naast zich neer. Grashoff stelt vast dat Van Dam de natuur geen prioriteit geeft. "Voor de natuur is geen extra geld, ondanks de noodzaak om de natuur in Nederland te versterken en ondanks de zorgwekkende toestand van onze weidevogels."

Laatste reacties

 • alco1

  Natuurlijk is het weidevogelbeheer gedoemd te mislukken, maar dan niet zoals de bureaucraten denken.

  Natuur aanleg is de schuilplaats voor de predators.
  Later maaien betekend geen bemesting anders gaat de graszode naar de knoppen. Dit betekend geen bodemleven voor voeding

  Er is maar één middel wat helpt voor de weidevogels en dat is het in evenwicht brengen van de predatoren.

 • parnas

  Goed verwoord Alco.
  Wij boeren weten wat het probleem is , maar daar wil men bij de andere belanghebbende niks over horen, Alle geld wat je reserveert voor de weidevogel is gewoon eigenlijk weggegooid geld.

 • glaasje

  Zolang buizerds - vossen -steenmatters- kraaien - eksters, hun gang kunnen gaan hoeft er ook geen ene cent naar natuur of weidevogels. Weg gegooit geld. Alles wat trouwens naar die nepnatuur gaat is weg gegooit geld. Weer meer mest op de grond en akkers en je zult zien hoe snel de weide vogels terug zijn. Voedsel hebben ze nodig en dat zit in mest!!!!!!!!!!!!!!!!

 • DJ-D

  Helemaal eens met bovenstaande reacties. Maar de vogelbescherming is natuurlijk boos omdat ze zelf niet lekker meer in de pot kunnen graaien. Ze hebben al weer paar miljoen gebeurd uit brussel voor de ondersteuning. Gemeen clubje wat alleen maar de vogelstand verpest.

 • husky

  heb de vogelbescherming wel eens gemaild, met de opmerking dat ik ieder dag honderden kraaiachtigen, bij een melkvee bedrijf zag en dat daardoor de overlevingskans van eieren en jonge weidevogels wel erg klein zou zijn.............je raad het al, de reactie, ligt daar niet aan maar komt door de bemestingtanks en de maaiers, maar of ik wel ff lid zou willen worden van hun club.

 • Mbmb

  Helemaal eens met de vorige reacties. Ik heb meegemaakt dat zeer weidevogel rijk land geheel is uitgemoord door vossen en andere roofdieren; gold ook voor de hele omtrek, geen weidevogel meer te bekennen, wel veel ganzen trouwens. Natuurlijk de schuld van de boer. De collectieven willen zo graag vriendjes blijven met de provincie (komt het geld vandaan), dat ze de enorme predatie niet willen toegeven.

 • oorspronkelijk

  laat ik nou denken dat de natuur al verstoord is
  normaal zijn er genoeg hazen konijnen muizen ratten patrijzen mollen
  ook die zijn geminimaliseerd
  zijn ze er wel bv Friesland 2015 dan doen de vogels het goed
  oppervlakkig gedoe lees ik oorzaak zit veel dieper.
  een vogel eet geen mest maar de insecten die mest aantrekken

 • mtseshuis

  Sluit me volledig aan bij bovenstaande opmerkingen, 20 jaar geleden waren er volop weidevogels, bemesten en maaien is niet verandert, alleen de jagers mogen bijna niks meer, het gevolg laat zich raden.
  Maar volgens de Vogelbescherming ligt het puur aan de boeren en het veranderende (??!!) landschap. Oja klopt toch, steeds meer natuur met volop schuilhoudende vijanden en geen vreten... Vlak de (Nijl)ganzen ook niet uit, die jagen ook alles weg...

 • Marco22

  Er zijn nu veel ANDERE weide vogels. Reiger, gans ,buizerd kraaien en roeken, ooievaars.

 • geen boer

  bovengronds uitrijden, geen geld meer naar 'natuuraanleg', en de predatoren bejagen geeft binnen 5 jaar het gewenste effect. En kost minder!
  Maar goed, dat wil natuurlijk niemand horen. Het moet middels baantjes, studies, rapportages en vrindjesconsultants geregeld worden. Hun hypotheken moeten immers ook afbetaald worden!

 • alco1

  @geen boer. Volgens mij is bovengronds uitrijden geen item voor de weidevogels.
  Zag in het verleden veel nesten op geïnjecteerd land en akkerbouw, wat ook genoeg voedsel verschafte.
  Over de rest van je pleidooi ben ik het roerend eens.

 • Henk Tennekes

  De Vogelbescherming is langzaam ontwaakt uit een diepe winterslaap en probeert nu veel te laat de schade te beperken. De boerenlandvogels worden al meer dan een halve eeuw slachtoffer van overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen, die, om met de woorden van de Wageningse hoogleraar Frank Berendse te spreken, een gifdeken over Nederland hebben gelegd. Er is geen enkele hoop op verbetering zonder een drastische beperking van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, die vogels de voedselbronnen wegnemen.

 • alco1

  Kijk en hier beoordeel je Henk weer als niet serieus te nemen.

 • oorspronkelijk

  O!O!O!
  een mestflat is niet in aanraking geweest met een insecticide (madendood)of formaline (alles doder)
  blijven ontkennen dat er een probleem is
  dan met harde beleidsregels geconfronteerd worden (fosfaatrechten/varkens en kippen)
  ik vind dit een trieste constatering
  onder boeren blijken meer wetenschappers dan in het W.O (BETWETERS)

 • WGeverink

  Vroeger werden de predatoren onder controle gehouden Henk en werd er in de gewasbescherming onder andere met DDT en Parathion gewerkt. Dus niet dat het vroeger zo veel beter was Henk maar het barstte toen wel van de weidevogels. Het is tenenkrommend om te zien hoe er door de politiek en de "experts" aangeprutst wordt terwijl de oplossing zo simpel is.

 • WGeverink

  Van voorjaar op Schier trouwens een hele mooie Kievit gekocht van keramiek voor op de schoorsteen mantel. Gewoon een mooie herrinering aan een vogel die door toedoen van de politiek en hun "experts" binnen afzienbare tijd verdwenen zal zijn.

 • Fokkoeien

  WGeverink mooi dat nog meer mensen inzien dat en prooidieren en predatie dieren niet naast elkaar kunnen (willen) het gevolg is eerst de prooidieren daarna de rest.

 • Henk Tennekes

  #WGeverink. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen na de oorlog is de oorzaak van de achteruitgang van de weidevogels. In grote delen van het land is het aantal grutto's tot in de jaren vijftig toegenomen. Omstreeks midden jaren zestig kon de grutto het tempo van de agrarische veranderingen niet meer bijbenen. Sindsdien is het bergafwaarts gegaan. Grutto kuikens eten in de eerste week van hun leven insecten van alle groottes. Naarmate ze ouder worden neemt hun voedselbehoefte snel toe, zowel in aantal individuen als in grootte van een individueel insect. Dan zijn met name insecten groter dan 4 mm favoriet als voedsel. Een gruttokuiken eet per dag zo'n 10.000 insecten. De schattingen zijn dat we sinds de invoering van imidacloprid 80% van de insecten zijn kwijtgeraakt. Dan is echt geen wonder meer dat de grutto geen nageslacht kan voortbrengen. De weidevogelcatastrofe begon met DDT en is door imidacloprid in een stroomversnelling gekomen.

 • DJ-D

  @Henk geloof direct dat ze een heleboel insecten eten en die zij er ook nog genoeg. Maar gewoon eens een kijkje nemen buiten zal je opvattingen doen veranderen. Het aantal predatoren vanaf de jaren 50 is namelijk enorm gestegen. Raar dat alleen V-focus hier onderzoek naar heeft gedaan. Natuurclubs houden dit liever achter waarschijnlijk.

 • alco1

  DJ-D Ik heb hier verschillende eierzoekers en die bevestigen ook het verhaal van de predators.
  Zelfs daar luisteren mensen als Henk niet naar. Deze mensen hebben last van rectia.

 • Henk Tennekes

  DJ-D. Alco 1. De catastofale achteruitgang van insecten is een feit waaraan niemand zich meer kan onttrekken. Het is een direct gevolg van een cultuurlandschap dat vergiftigd is met persistente insecticiden zoals imidacloprid. Daardoor zijn 300 miljoen boerenlandvogels door een gebrek aan eiwitrijke voeding verdwenen. Dat predatoren de laatste klap toedienen aan een verzwakte vogelstand moge zo zijn, zoals de varroamijt dat ook doet bij verzwakte bijenvolken, en virusinfecties bij terminale kankerpatiënten. Daarin de oorzaak van de problemen te zien, is een miskenning van de feiten.

 • alco1

  Konden we maar nest kastjes maken voor weidevogels.

  Vogeltjes waar predators geen vat op hebben en ook leven van insecten zijn er genoeg.
  Dat maakt alles duidelijk.

 • WGeverink

  En ik ben ook heel benieuwd waar we op grasland insecticiden voor nodig hebben Henk? Ik heb trouwens in mijn hele leven nog nooit insecticiden voor gebruik op landbouwgrond gekocht. Alleen herbiciden die ik de afgelopen meer dan tien jaar enkel nog selectief (met de rugspuit) toediende om de klaver en luzerne te sparen. Ik zou me in Nederland trouwens ook geen zorgen maken over een gebrek aan insectenlijken op de voorkant van je auto. Volgens de GPS reden wij gemiddeld 59 km per uur op de ongeveer 2500 km die we in Nederland hebben afgelegt... Daar rijd je geen insect mee dood. Het verkeer in Nederland wordt alleen maar langzamer en krijg je een keer de kans om op de autobaan het gas in te trappen hebben de duizenden medeweggebruikers de meeste insecten al voor je neus weggekaapt en worden de handvol die voor jouw over zijn ook nog om je auto heen geleidt door bug deflectors en de sterk verbeterde airodynamica. Zelfs op de voorruit van mijn pickup truck zijn weinig insectendarmen te bekennen maar ik heb vliegengaas voor de radiator gespannen zodat deze niet wordt afgedicht met insectelijken. Er zijn insecten genoeg en de weidevogel populatie zal meteen toenemen als er weer een gezonde balans is tussen weidevogels en predatoren.

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.