Home

Nieuws 6 reacties

Veehouder mag weer tweedekeuzeantibiotica gaan toedienen

Veehouders morgen onder voorwaarden weer tweedekeuzemiddelen antibiotica op voorraad hebben en zelf toedienen bij het behandelen van individuele dieren.

Dat blijkt uit het voorstel voor aanpassing van de UDD-regeling (uitsluitend door dierenarts) van het ministerie van Economische Zaken die ter consultatie voorligt.

Tweedekeuzemiddelen zijn hoogwaardigere antibiotica die mogen worden ingezet als de eerste keuze middelen onvoldoende werken, bijvoorbeeld door ongevoeligheid van de ziektekiem op een bedrijf. Volgens de huidige regeling mogen alleen dierenartsen de antibiotica toedienen bij dieren en mogen antibiotica niet meer op veebedrijven aanwezig zijn.

Beperking zorgde voor hoger antibioticagebruik

Dit had tot gevolg dat het antibioticagebruik voor bijvoorbeeld luchtweginfecties bij varkens steeg, omdat er meer eerstekeuzemiddelen werden gebruikt. Deze mag een veehouder onder strikte voorwaarden zelf toedienen. Met de nieuwe regeling moeten deze opgelost worden. Veehouders met een laag antibioticumgebruik krijgen de mogelijkheid om zelf tweedekeuzemiddelen toe te dienen aan hun dieren. Vooheen mochten deze middelen alleen worden ingezet als een dierenarts minimaal 2 weken voor de start van de behandeling op het bedrijf is geweest. Deze eis blijft van kracht voor de behandeling van biggen tot een leeftijd van 8 weken of bij kalveren in de eerste 6 weken na opzet op een (eerste) kalverbedrijf. Deze perioden worden als hoogrisicoperioden gezien.

<em>Foto: Henk Riswick</em>
Foto: Henk Riswick

Ziekten in bedrijfsbehandelplan

Voor alle andere behandelingen is het frequente bezoek van de dierenarts niet nodig en kan volstaan met een andere vorm van contact met de dierenarts voor de toestemming van het gebruik van tweede keusmiddelen. De dierenarts moet vervolgens een schriftelijke instructie opstellen voor de behandeling. Deze werkwijze geldt alleen voor de behandeling van ziekten die zijn opgenomen in het bedrijfsbehandelplan. Daarin mogen maximaal 3 bedrijfsspecifieke aandoeningen worden opgenomen waar de tweedekeuzemiddelen voor nodig zijn.

Nieuwe regeling per 1 januari 2017

Een veehouder mag volgens het voorstel niet meer dan 1 antibiotica van de tweedekeuzemiddelen op voorraad hebben voor de behandeling van maximaal 5% van de aanwezige vleeskalveren of 10% van de melkkoeien of varkens. Ook de plicht om de middelen na behandeling na 14 dagen af te voeren, komt te vervallen.

Doelstelling is dat de nieuwe regeling 1 januari 2017 van kracht wordt.

Laatste reacties

 • Nick1983

  Word wel stuk ingewikkelder zo met die percentages...

 • j.verstraten1

  je kunt 2e keus middelen ook gewoon achterwege laten Nick als je het te ingewikkeld vindt. Zie het als een tegemoetkoming voor de goede resultaten die de melkveehouderijsector op het antibiotica gebruik geboekt heeft.

 • 200113528

  Liet soms nog liever een koe dood gaan als met water te spuiten

 • M.harmsen

  Misschien verstandig voortaan een meer passende foto te tonen. Antibiotica doe je met handschoenen aan.

 • koestal

  Er zijn al heel wat dieren dood gegaan ,omdat ze de nodige medicijnen niet mochten hebben,ja in Den Haag weten ze alles veel beter,daar zitten de ,,echte'' boeren.

 • farmerbn

  Kan boerderij die grotere hoeveelheid dode koeien opsporen en in de media slingeren? Bv - Door strengere antibiotica-regels in Nederland 50.000 extra dode koeien. Burgers zullen er van schrikken en de politiek terugfluiten.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.