Home

Nieuws 4 reacties

Soja op lijst stikstofbindende gewassen

De lijst van stikstofbindende gewassen die ingezet mogen worden als Ecologisch Aandachtsgebied wordt uitgebreid met het gewas soja.

Dit schrijft staatssecretaris Martijn van Dam in een Kamerbrief.

Vergroening GLB

Onderzoeksinstelling Plant Research International van Wageningen University and Research Centre (WUR) heeft de effecten van de teelt van soja op biodiversiteit en milieu opnieuw beoordeeld. Van Dam: "Op grond van deze evaluatie ben ik van plan om met ingang van 2017 het gewas soja (Glycine Willd) toe te voegen aan de lijst van stikstofbindende gewassen die ingezet mogen worden als Ecologisch Aandachtsgebied in het kader van de vergroening van het GLB." Om het milieu extra te beschermen is het gebruik van stikstofmeststoffen niet toegestaan.

Van Dam verwacht dat het opnemen van soja op de lijst een stimulans zal geven aan de teelt van regionale eiwitten.

Directe inkomenssteun

Een deel van de directe inkomenssteun wordt alleen uitbetaald als aan 3 vergroeningseisen is voldaan. Eén daarvan is dat 5% van het bouwland ingericht is als ecologisch aandachtsgebied (EA), ook wel natuurbraak of groene braak geheten. Vanaf 2017 mag hiervoor dus ook soja gebruikt worden.

Laatste reacties

 • 344412

  Moet ook ipv gras in derogatie kunnen, eigen krachtvoer verbouwen.

 • alco1

  Moeten we de luchtwassers maar uitzetten om genoeg N te genereren.

 • 344412

  Lucht is 80% N, maar dat wist je vast

 • teunisenwilly1

  344412 dat is een goed idee . Maar zal soja kunnen groeien bij ons op zware klei 70% afslip baar. Komt goed van pas bij grondgebonden die nog latente ruimte hebben om hun grond te benutten.

Of registreer je om te kunnen reageren.