Home

Nieuws

Slechts 37% van Ierse boeren rendabel

Slechts 37% van de Ierse boeren was in 2015 economisch rendabel, nog eens 29% kon alleen maar overleven omdat er een inkomen van buiten het bedrijf is.

Dit blijkt uit cijfers van het de Ierse Agriculture and Food Development Autority Teagasc.

Er zijn grote verschillen in levensvatbaarheid tussen de zuivel, akkerbouw, vleesvee en schapen. Zo was in 2015 76% van de melkveehouders en 63% van de akkerbouwers rendabel. In 2014 was ruim 80% van de melkveebedrijven nog rendabel. Daar staat tegenover dat slechts 20% van de vleesveebedrijven, 28% van de overige rundveebedrijven en 26% van de schapenhouders economisch rendabel zijn. Dat komt neer op 11.300 rundveebedrijven, 3.300 schapenhouders en 12.000 melkveehouders. Teagasc stelt dat een bedrijf rendabel is wanneer het inkomen uit het bedrijf de eigen arbeid voor minimumloon kan dekken en een rendement biedt van 5% op het geïnvesteerde kapitaal.

De situatie voor de vleesveehouders is in 2015 licht verbeterd. Die sector kampt al jaren met een slechte economische situatie. In 2014 was hooguit 15% rendabel, nu is dat verbeterd naar 20%. De economische situatie van overige rundveebedrijven groeide met 9%.

De meest rendabele bedrijven liggen met 50 tot 60% in de regio’s Mideast en Southeast. Langs de Noord-Ierse grens en in het Westen zitten met 18% en 27% de armste regio’s.

Minder werkzaamheden buiten het bedrijf

Werkzaamheden buiten het bedrijf verbeteren de economische situatie, al geldt dit niet voor de grensregio waar bijna de helft van de boeren aangemerkt worden als economisch kwetsbaar omdat het bedrijf niet levensvatbaar is en er geen extra inkomen is. Het gaat daarbij om 8.000 bedrijven. Over het hele land is een daling van werkzaamheden buiten het bedrijf oorzaak van de verslechterde economische positie.

Anne-Marie van der Linde-Teunishen

Of registreer je om te kunnen reageren.